Frans spreken


Zelfs als u behoorlijk Frans spreekt, blijft verder leren een aangename en eigenlijk toch broodnodige bezigheid als u zich definitief in Frankrijk heeft gevestigd of van plan bent daar mettertijd te gaan wonen. Sylvain Lelarge, Fransman pur sang en bevlogen docent Frans, deelt hier met de gebruikers van deze website en het forum elke maand interessante en leuke wetenswaardigheden over de Franse taal en cultuur.

Zesenzeventigste aflevering december 2012
(de overige afleveringen zijn hier te lezen)

Mots-clés pour:
De taal van de Franse gezelligheid

Wat hebben de volgende familiaire woorden gemeen: les chocottes, le cafard, la pèche, la veine, la poisse, la courante, la rage, la bougeotte, la flemme, la dalle? Ra-ra, weet u het niet?

Zij worden allemaal met ‘J’ai…’ gebruikt. Maar wat betekenen zij?

Ziehier tien zeer gewone ‘entre nous’ kreten.

J’ai les chocottes: j’ai peur…

J’ai le cafard: je me sens déprimé (un cafard is trouwens een kakkerlak)

J’ai la pèche: je me sens plein d’énergie!

J’ai (de) la veine: j’ai de la chance!

J’ai la poisse: j’ai de la malchance

J’ai la courante: la diarrhée (car on doit courir aux toilettes)

J’ai la bougeotte: je ne tiens pas en place (ik kan niet lang op dezelfde plek blijven)

J’ai la flemme: je me sens paresseux (ik voel me lui)

J’ai la dalle: j’ai faim !

NB : ‘La flemme est l’avenir de l’homme’ (de luiheid is de toekomst van de man) is een zinspeling op ‘La femme est l’avenir de l’homme’ (de vrouw is de toekomst van de mens), prachtige chanson van Jean Ferrat op een zin van Louis Aragon (taper ‘Ferrat femme avenir homme’ sur YouTube).


Uit de weblogs

Parlez-vous… françarabe?

Met het schaamrood op de kaken moet ik iets opbiechten. Toen ik dertig jaar geleden in Schotland ‘mijn’ Nederlandse schone – letterlijk – tegen het lijf liep, wist ik niets van Nederland, niet eens waar het lag. Ergens in het noorden… Beschamend? Zeker, maar niet alleen voor mij, want het bleek dat dit gebrek in mijn generatie meer regel dan uitzondering was. Wat wilt u? Pas rond mijn dertigste drong het tot me door dat er nog een andere Geschiedenis bestond dan de Histoire de France…Vandaag de dag weten de jonge Fransen – gelukkig? – de weg naar Nederland wel te vinden, tenminste tot de eerste koffieshop. Maar daar houdt het ook mee op: hun krasse onwetendheid is zelf de toenmalige mijne ontstegen. Niet één van hen zal bijvoorbeeld iets vermoeden van een historische link tussen Nederland en wat nu Indonesië heet. De pracht en het leed ervan gaat hen helemaal voorbij. Ik koester het denkbeeld dat Nederlanders veel meer gericht zijn op de wereld dan Fransen. En dat jullie dus goed op de hoogte zijn van een andere historische link, namelijk die tussen Frankrijk en de Noord-Afrikaanse landen in het algemeen, en Algerije in het bijzonder. Oh, is het niet zo? Roept het eigenlijk voor u weinig meer op dan couscous (en is dat niet Marokkaans?)?…Ja, ja… Nu voel ik plaatsvervangende schaamte en moet ik er dringend iets aan doen, want zó een wezenlijk deel van de Franse cultuur – en taal – mag géén Francofiel over het hoofd zien.

Lees verder op de weblog van Sylvan LeLarge.


Franse SMS taal – Les Textos Français

Franse afkortingen, acroniemen en symbolen die worden gebruikt in tekstberichten en op het internet.Elke dag maken ‘les Jeunes’ gebruik van deze taal. Maar wat is het precies? Het bestaat uit een reeks van afkortingen, acroniemen en symbolen waarmee je meer kunt zeggen binnen het limiet van bepaalde diensten als SMS (160 tekens) en Twitter (140 tekens). Nu de SMS-dienst langzamerhand verdwijnt, is het ook goed in te zetten voor WhatsApp. Het is namelijk een stuk sneller en gemakkelijker te typen. Nou ja, makkelijker….

Voor sommigen is het sneller gezegd dan begrepen. Frans leren is één ding, maar het Frans op het internet en in tekstberichten kan als een compleet andere taal lijken. Wees niet bevreesd, een helpende hand word je hier aangereikt. Hier zijn een aantal algemene Franse afkortingen, acroniemen, en symbolen om je te helpen digitaal te communiceren.

# Betekenis Frans Betekenis Nederlands
12C4 un de ces quatres Een dezer dagen, binnenkort
2 ri 1 de rien Graag gedaan
6né Ciné Bioscoop
 

 

A
A+
@+
À plus Later
Zie je later
A12C4 À un de ces quatre Zie je binnenkort
a2m1
@2m1
À demain Zie je morgen
ALP À la prochaine Tot de volgende keer
AMHA À mon humble avis Naar mijn bescheiden mening
AP
APLS
À plus Tot de volgende keer
ASV Âge, Sexe, Ville Leeftijd, geslacht en locatie. (ASL)
a tt à tout à l’heure Zie je snel
auj Aujourd’hui Vandaag

 

B
b1sur Bien sûr Natuurlijk
BAL Boîte aux lettres Mailbox, Postvak
BCP Beaucoup Veel
bi1to Bientôt Gauw, heel snel
biz bisous Kusjes
bjr Bonjour Hallo
bsr Bonsoir Goedenavond

 

C
C C’est Het is
C1Blag C’est une blague Het is een grapje; grapje
CAD C’est-à-dire Dat wil zeggen
cb1 C’est bien Dat is goed
C cho C’est chaud Het is heet
C’est Het is
Ché Chez
Je sais
Ben thuis bij
Ik weet
Chu
Chui
Chuis
Je suis Ik ben
C mal1 C’est malin Dat is slim, sneaky
C pa 5pa C’est pas sympa Dat is niet leuk
CPG C’est pas grave Het maakt niet uit; geen probleem
Ct C’était
C’est tout
Het was
Dat is alles

 

D
D100 Descends Naar beneden gaan
d’ac
dak
D’accord Oké
DSL Désolé Het spijt me; sorry
DQP Dès que possible Zo snel/spoedig mogelijk

 

E
EDR Écroulé de rire Ontzettend lachen(LOL)
ENTK
EntouK
En tout cas In elk geval

 

E
FAI Fournisseur d’accès internet Internet service provider
FDS Fin de semaine Weekend

 

G
G J’ai Ik heb
G1id2kdo J’ai une idée de cadeau Ik heb een geweldig idee
GHT J’ai acheté Ik heb gekocht
GHT2V1 J’ai acheté du vin Ik heb wijn gekocht
G la N J’ai la haine Ik haat
GspR b1 J’espère bien Ik hoop
Gt J’étais Ik was

 

J
J’ai Ik heb
Je c Je sais Ik weet
Je le saV Je le savais Ik wist het
Jenémar J’en ai marre Ik ben moe; ik ben het zat
Je t’M Je t’aime Ik houd van jou
Je vé
J’vé
Je vais Ik ga
JMS Jamais Nooit
JSG Je suis génial Ik ben geniaal; het gaat geweldig
JTM Je t’aime Ik houd van jou

 

K
KDO Cadeau Cadeau
Kan
Kand
Quand Wanneer
Ke Que Dat; wat
Qu’est Wat
Kel Quel, Quelle Wat; welke
Kelle Qu’elle Dat zij
Keske Qu’est-ce que Wat
kestufou
Ksk t’fu
Qu’est-ce que tu fous? Wat ben je in godsnaam aan het doen?
Ki Qui Wie
Kil Qu’il Dat hij
Koi Quoi Wat
Koi29 Quoi de neuf ? Nog nieuws?

 

L
Lckc Elle s’est cassée Ze is weggegaan
L’s tomB Laisse tomber Vergeet het maar
Lut Salut Hoi

 

M
M Merci Dankje
MDR Mort de rire Lig op de grond van het lachen (ROFL)
mr6 Merci Dankje
MSG Message Bericht

 

N
now maintenant Op dit moment
NSP Ne sais pas Weet het niet

 

O
o Au In de, bij de
Ok1 Aucun Geen
OQP Occupé Bezig; bezet
Oué Ouais Ja


P
p2k Pas de quoi Graag gedaan
parske Parce que Omdat
p-ê
pitit
Peut-être Misschien
PK Parce que Omdat
Pkoi Pourquoi Waarom
Po
Pas Niet, geen
PTDR Pété de rire Lig op de grond van het lachen

 

Q
q-c q
queske
Qu’est-ce que Wat
QDN Quoi de neuf ? Nog nieuws?
qq Quelques Een paar
qqn Quelqu’un Iemand

 

R
raf Rien à faire Niets te doen
ras Rien à signaler Niets te melden
rdv Rendez-vous Afspraak
RE (Je suis de) retour, Rebonjour Ben ik weer, hoi
ri1 Rien 0; niets

 

S
savapa Ça va pas ? Is er iets mis?
SLT Salut Hoi
SNIF J’ai de la peine Ik ben verdrietig
ss (je) suis (Ik) ben
STP/SVP S’il te/vous plaît PLS, please

 

T
T T’es Jij bent
tabitou T’habites où ? Waar woon je?
tata KS T’as ta casse ? Je hebt je auto?
tds tout de suite Direct, meteen
ti2 T’es hideux Je bent afschuwelijk
tjs Toujours Altijd
tkc T’es cassé Je bent moe; je bent kapot.
TLM Tout le monde Iedereen
T nrv ? T’es énervé ? Ben je geirriteerd?
TOK T’es OK ? Alles oké?
TOQP T’es occupé ? Ben je bezig?
tps temps Tijd; het weer
Tt
tt
T’étais
tout
Je was
alles

 

V
V1 Viens Kom
vazi Vas-y Kom op
VrMan Vraiment Echt

 

X
X crois, croit Geloven
XLnt Excellent Uitstekend

 

Y
y a
ya
Il y a Er is; er zijn

 

Basisregels les Textos
De basisregel van SMS is om jezelf te uiten met het minste aantal tekens. Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • Het gebruik van afkortingen, zoals TLM voor Tout Le Monde
  • Met behulp van brieven die worden uitgesproken als de gewenste geluiden, zoals OQP voor occupé (O – CCU – PÉ)
  • Dropping stille brieven, vooral aan het einde van een woord, net als Parl voor Parle.
  • 1 vervangt de VN, EN, of IN
  • 2 vervangt DE
  • C vervangt C’EST, S’EST, SAIS, etc.
  • É vervangt AI, AIS en andere spelling van soortgelijke geluiden
  • K kan vervangen QU (bijv., koi) of CA (KDO)
  • vervangt AU, EAU, AUX, etc.
  • T vervangt T’es en andere schrijfwijzen van hetzelfde geluid


Patronen

Tip:  Als al het andere mislukt, probeer dan de symbolen afzonderlijk hardop te lezen.
Bijvoorbeeld de afkorting ‘b1sur’:

Afzonderlijk woorden: B – un – sûr
Afzonderlijke uitspraak: Bie – euhn – suur
Betekenis: Bien sûr

Met dank aan Jeroen Kunst van Vertaalbureau Perfect.

Bronnen:
www.frenchtoday.com/blog/10-top-french-texto-10-top-french-sms
http://french.about.com/library/writing/bl-texting.htm


Uit de weblogs

Tussen de regels door

Het is ieder gesprekje weer, met alle Fransen, zonder uitzonderingen. Het beste zou zijn om 2 paar oren te hebben, één paar voor de regels, het andere voor alles er tussen in. De ruimte die gevuld wordt met non-verbale communicatie die nauw samengaat met de aan elkaar geplakte rappe zinnen in het Frans die me nog altijd als muziek in de oren klinkt. Zelfs als er gescholden wordt. Als Nederlander die de taal steeds beter gaat beheersen, maar de finesses nog niet kent, heb ik leren zien dat er meer gezegd wordt tussen de regels door. Ook dat de inhoud van die regels vaak haaks staat op dat wat er tussen die regeltjes te voorschijn komt. Het leert me goed te kijken, nog beter te luisteren en die twee later samen te laten komen als ik een gesprek terughaal. Langzaam dringt het de laatste tijd tot me door dat veel mensen wat in de knoop zitten. Met diezelfde taal ondanks dat ze hem perfect beheersen. Er klopt vaak iets niet, dat wat je hoort, ziet en samenbrengt na het ‘au revoir’. Het plaatst me vaak voor raadsels. Als Fransen onder elkaar, of als Nederlanders onder elkaar, doe je het met wat er gezegd wordt en minder of niets met hoe het gezegd wordt. Ik weet ook wel ‘een goed verstaander heeft maar een half woord nodig’, maar als immigrant moet je net een stapje verder. Wat ik met dat ‘verder’ aanmoet weet ik nog niet.

Lees verder op de weblog De Onzichtbare Brug


 

Huizen zoeken (NL-FR)

Wie op stap gaat met de Franse makelaar doet er goed aan onderstaande lijst een aantal keren door te lezen en de zinnetjes die hem of haar belangrijk lijken, uit het hoofd te leren.

Bouwgrond:

Is het toegestaan om op dit stuk grond te bouwen?
 Le terrain choisi, est-il constructible?
Wat zijn de risico’s van de ondergrond en welke natuurlijke risico’s zijn er?
– Quels sont les risques du sous-sol et les risques naturels ?Is de grond geschikt om er bomen in te planten of om er een zwembad in aan te leggen?
 Est-ce que le sol est bon pour y planter des arbres ou y construire une piscine?Het huis moet zonder problemen kunnen worden aangesloten op de water- en elektriciteitsvoorziening
– Le terrain, peut-il être raccordé sans problème au réseau de distribution d’eau et d’électricité?Hoe zijn de voorzieningen in de nabije omgeving op het gebied van winkels, scholen, openbaar vervoer?
 Le terrain, est-il suffisament proche des commerces, écoles, transports en commun?

Informeren bij de notaris:

Gelden er nog rechten zoals erfdienstbaarheden van overpad, van uitzicht?
 Il existe des servitudes telles que les droits de passage ou une servitude de vue?Vragen bij aankoop bestaand huis:
Wat is het bouwjaar van het huis?
– Quelle est l’année de construction?
Sinds wanneer staat het huis te koop?

– Depuis quand la maison est à vendre?
Wat is de opleveringsdatum?
– Quelle est la date de livraison?
Ligt het huis aan een verharde of goed begaanbare weg?

– La maison est-elle située près d’une route asphalté, route empierrée ou une route bien praticable?

Hoe lang staat het huis leeg?
– Depuis quand la maison est-elle vide?
Waarom wordt het verkocht?

– Pourquoi vend-on la maison?

Hoe lang woonden de vorige bewoners in het huis?
 Combien de temps les habitants précédents ont-ils vécu dans la maison?
Hoe groot is de totale perceelsoppervlakte?

– 
Quelle est la surface totale de la parcelle?
Hoe groot is het totale aantal m² woonoppervlak?
– Quelle est la surface totale habitable?

Hoeveel m³ bedraagt de inhoud van het huis?
– Quelle est le volume de la maison en mètres cubes?

Hoe is de ligging van het huis?
– Quelle est la situation de la maison?

Waaruit bestaat de erfafscheiding?
– De quoi se compose la ligne de séparation des fonds de terre?
Hoeveel kamers heeft het huis?
Combien de pièces a la maison?
Wat zijn de afmetingen van de kamers?

– Quelles sont les dimensions des pièces?

Hoe is de algemene staat van onderhoud?

– La maison, est-elle en bon état?

Op welke hoogte is het huis gelegen?

– A quelle altitude la maison est-elle située?

Hoe is het uitzicht en is dit blijvend?

– La vue est-elle belle et le restera-t-elle?

Geluidsoverlast van buren, verkeer, industrie etc.?
– Est-il question de nuisance sonore des voisins, de la circulation, des usines etc.?

Bezichtiging van het huis:

Ligt de tuin op het zuiden?
– Le jardin, est-il situé au sud?
Is het een onderhoudsarme tuin?

– Le jarding est-il facile à entretenir?

Hoe is de staat van onderhoud van het dak?

– Dans quel état d’entretien est la toiture?

Zijn er dakgoten en hoe is de staat van onderhoud hiervan?
 Y a-t-il des gouttières et dans quel état d’entretien sont-elles?
Hoe is het onderhoud van de deur- en raamkozijnen? Houtsoort?
– Quel est l’état de la menuiserie et dans quelle espèce de bois est-elle réalisée?
Zijn er luiken voor de ramen? Afsluitbaar vanuit binnenzijde van het huis?
– Y a-t-il des volets aux fenêtres, ferment-ils à clef de l’intérieur?
Ligt er riolering en is hierop een aansluiting?

– Y a-t-il un réseau d’égouts et la maison y est-elle raccordée?

Is er een septic tank? Waar ligt die?
– Y a-t-il une fosse septique? Dans le cas affirmatif, où se trouve-t-elle?
Hoe is de staat van het schilderwerk?
– Quelle est l’état des peintures?
Is er een kelder? Vochtige muren?

– Y a-t-il une cave? Des murs humides?

Hoe is de staat van onderhoud van de elektriciteitsleidingen?

– Quel est l’état des installations d’électricité?

Wat is het vermogen?

– Quel en est le voltage?

Waar zit de hoofdschakelaar/meterkast?
– Où se trouve le disjoncteur/compteur?
Hoe is de staat van onderhoud van de waterleiding? Roestwater uit leidingen?
– Quel est l’état des canalisations d’eau? De la rouille dans l’eau?
Waar zit de hoofdkraan?

– Où est le robinet d’arrêt?

Hoe is de afwerking van de binnenmuren? Scheuren?

– Quelle est la finition des murs intérieurs? Y a-t-il des lézardes?

Waar zitten er stopcontacten? Geaard daar waar nodig?
– Où se trouvent les prises; sont-elles mises à la terre si besoin?
Is er een open haard? Kan deze worden afgesloten?
– Y a-t-il une cheminée? Peut-on fermer le conduit?
Hoe is de verwarming en de staat van onderhoud daarvan? Hoe oud is de cv-ketel? Wordt deze gestookt op gas, olie? Roestwater in radiatoren?

– Comment la maison est-elle chauffée? Au gaz (naturel ou butane/propane), fioul? Depuis quand fonctionne la chaudière et est-elle en bon état? Y a-t-il de la rouille dans les radiateurs?

Wanneer was de laatste onderhoudsbeurt ?
– Quelle est la date de la dernière révision d’entretien?
Waar staat de olietank en wat is de inhoud hiervan?

– Où se trouve le réservoir de fioul et quelle est sa capacité?

Welke voorzieningen c.q. accessoires heeft de keuken en hoe is de staat van onderhoud hiervan?
– Quels sont les accessoires de la cuisine et en quel état sont-ils?

Welke voorzieningen heeft de badkamer? Een bad?
– De quoi est équipée la salle de bains? D’une baignoire?
Is er een wasmachineaansluiting?
– Y a-t-il un branchement pour la machine à laver?
Omschrijving van het sanitair. Staat van onderhoud? Hoeveel kranen?

– Description des installations sanitaires? Etat d’entretien? Combien de robinets?

Hoe is de warmwatervoorziening geregeld in keuken en badkamer, boiler of geiser?

– Comment
 est réglée l
‘eau chaude dans la cuisine et la salle de bains: y a-t-il un ballon d’eau chaude ou un chauffe-eau?
Wat ligt er op de vloeren? 
Tegels?
– Quel est le revêtement des sols ? Carrelage?

Afwerking plafonds?
– Quelle est la finition des plafonds?
Hoe is de staat van het hang- en sluitwerk?

– Quel est l’état de la serrurerie de bâtiment?

Is er dubbele beglazing?
– Y a-t-il un double vitrage?
Is er een TV-aansluiting?
– Y a-t-il une antenne de télévision?
Is er een telefoonaansluiting of een mogelijkheid van ADSL-aansluiting?
– Y a-t-il un branchement du téléphone ou ADSL? Frans voor wie wil gaan werken

Wie beroepshalve in Frankrijk wat wil gaan betekenen, dient over een goede beheersing van de Franse taal te beschikken en zal een meer gedegen opleiding dienen te volgen. In 130 landen heeft de Franse overheid mogelijkheden geschapen om Frans te leren en diploma’s te halen die nodig zijn om in Frankrijk activiteiten te ontwikkelen.

Er zijn drie types te onderscheiden: le Diplôme d’Etudes en Langue Française 1er degré (DELF 1er degré), le Diplôme d’Etudes en Langue Française 2nd degré (DELF 2nd degré) en de wat moeilijker Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF). In Nederland zijn deze diploma’s te behalen door examen te doen bij de Alliance Française in Den Haag (secretariaat: secretariat@aflahaye.nl). Daar, maar ook bij het Talencentrum van de universiteit in Leiden zijn de cursussen te volgen. Dat kan overigens ook in Frankrijk zelf bij de examencentra, die over het gehele land zijn verspreid in de grotere plaatsen. Een lijst van deze centra is op internet te vinden). Het is mogelijk om een deel van de opleiding in Den Haag te volgen en de cursus af te maken en examen te doen in Frankrijk.

De DELF/DALF-diploma’s zijn de enige erkende in Frankrijk en kunnen nodig zijn bij het beoefenen van bepaalde beroepen. Het Talencentrum in Leiden meldt hierover nog: de examencursus DELF is een cursus voor vergevorderden, waarin de cursist gericht wordt voorbereid op het DELF-examen. Indien men slaagt voor dit examen ontvangt men een internationaal erkend diploma van het Franse Ministère de l’Education Nationale. Officiële taaldiploma’s worden door steeds meer universiteiten, bedrijven en ministeries beschouwd als noodzakelijk op een CV. Het DELF-examen bestaat uit twee onderdelen, DELF premier degré en DELF second degré (A5, A6). Het examen DELF premier degré bestaat uit vier eenheden  (A1, A2, A3, A4). Tijdens dit examen moeten de kandidaten kunnen aantonen dat zij zowel mondeling als schriftelijk kunnen communiceren met het elementaire taalgebruik dat ze nodig hebben in de meest voorkomende situaties van het dagelijks leven. De kandidaten moeten in staat zijn informele brieven te schrijven, te discussiëren over alledaagse onderwerpen, teksten te analyseren door middel van vragen en eenvoudige radio- en televisieberichten te begrijpen. Het DELF second degré bestaat uit twee eenheden (A5, A6). Tijdens dit examen wordt verwacht dat de kandidaten het specifieke taalgebruik beheersen dat ze nodig hebben in het dagelijks leven en dat ze een algemene kennis hebben van cultuur en maatschappij van de Franstalige landen. De kandidaten moeten in staat zijn om zowel mondeling als schriftelijk een tekst over een specifiek onderwerp te analyseren, te beargumenteren en samen te vatten. Aldus de tekst op de site van het centrum.


ICT vocabulaire N-F

@  arobas(e)
aan  activé
aangeven  indiquer
aankruisvakje  case d’options
aankruisen  cocher
aanmaken  créer
aanpassen (zich) automatisch  régler (se) automatiquement
aanslaan  taper sur
aansluiten  brancher/enficher
aanwezigheid  présence
aanzetten  activer
account  compte
achtergrond  fond d’écran
achtergrondkleur  couleur de fond
actief gesprek  un appel actif
actief venster  fenêtre active/activée
actief zijn (programma)  être en cours d’exécution
adapter  adaptateur
add-on  extension
afbeelding i mage
afdalend sorteren  trier en ordre décroissant
afdruk  impression
afdrukwachtrij  file d’attente,  liste de fichiers en attente
afsluiten  quitter/arrêter
als-dan-bewerking  opération-si-alors
antwoordtijd  temps de réponse
applicatie  application
archief  archives
audio  sonore
automatisch  automatiquebackspace  retour/espacement arrière
back-up  sauvegarde
backup maken  sauvegarder
balk  barre
beltoonvolume  volume sonnerie
bericht opstellen  rédiger un message
berichtinstellingen  paramètres messages
beschrijfbaar  inscriptible
besturingssysteem  système/service d’exploitation
beveiligingscode  code de sécurité
bevestigen  valider
bevoegd  autorisé
bewaren  sauvegarder
bewerking  opération
bladeren  se promener
bladeren (door een programma)  défiler
blokkeren  bloquer
bookmark  signet
browser  navigateur/ logiciel de navigationcd-rom  cd-rom/Cédérom
chip  puce
computer   ordinateur
computernetwerk  réseau
concept  brouillon
contact opnemen  entrer en contact avec
cookie  témoin (de connexion)
cursor  curseurdatabase  base de données
deleten/weggooien/wissen  effacer
directory (sub) r épertoire (sous)
diskette  disquette
dit type computer  ce type d’ordinateur
doorsturen  transférer
downloadcenter  centre de téléchargement
downloaden  télécharger
draadloos  sans fil
draadloze gegevensverbinding  connexion de données sans fil
draaien onder (Windows)  tourner/functionner sous
drag and drop  glisser-déposer
drukken op de entertoets  valider
drukken op opties  appuyer sur options
DTP  PAO publication assistée p. ordinateur
dubbelklikken  double-cliquer/cliquer deux fois
DVD  disque numérique polyvalentediten/bewerken  éditer
e-mail  e-mail/courriel/mèlFAQ  questions courantes,  foire aux questions FAQ
favorieten  raccourcis personnels
file/bestand  fichier
firewall  barrière de sécurité
foutmelding  message d’erreurgateway  passerelle
geavanceerd  sophistiqué
gebruiken  utiliser
gebruiksgemak  souplesse d’utilisation
gegevens uitwisselen  échanger des informations
geheugenuitbreiding  extension mémoire
geheugencapaciteit  capacité mémoire
geheugenkaart  carte mémoire
geheugenstatus  état de la mémoire
geluidsclip  clip audio
gemiste oproep  appel en absence
genummerd  numéroté
gereed zijn voor gebruik  être prêt à l’emploi
gesprek beëindigen  terminer l’appel
gesprek in de wacht  un appel en attente
gesprekken doorschakelen  renvoyer des appels
grafisch programma  grapheur

handleiding  manuel
hands free  mains libres
harde schijf  disque dur
hardware  matériel
hardware reset  réinitialisations matérielles
help(functie)  menu d’aide
helpdesk  service d’assistance
home  accueil
hoofdstation  unité central
hoofdtelefoon  kit oreillette

icoon  icône
in het menu  dans le menu
In-/output  entrée/sortie
inbox  messages reçus/BAL (boîte à lettres)
info bewerken  modifier détail
infonummers  numéros info
informatica  informatique
ingebouwd intégré
inkomend  gesprek  l’arrivée d´un appel
inloggen  se connecter
inschakelen  activer
installeren  installer
instant messaging  messagerie instantanée
instellingen  paramètres
internationale toegangscode  code d´accès
interval  temps d’affichage
intoetsen  saisir
invoegen (plaatje, tekst) i nsérer
invoer  saisie
invoeren  saisir
invoeren (het)  les opérations de saisie

keuzemenu  menu déroulant
kiezen  choisir
klantenservice  équipe de support
kleurenschema  schéma de couleurs
klikken op  cliquer sur
knipperen  clignoter
krachtig  puissant

laatst gekozen nummer  numéro composé
laatste oproep  l’appel récent
laatste versie  dernière version
laden  charger
laptop  portatif/ordinateur portable
laten zien (op scherm)  afficher
LCD scherm  écran à cristaux liquides
leeg scherm  écran vide
lettergrootte grosseur  de caractère
lijst openen  accéder à la liste
login  nom de connection
luidspreker l e haut-parleur
luisteren naar  voicemail écouter les messages vocaux
luistergedeelte  écouteur

mailbox  boîte aux lettres (électronique)
mainframe unité  central
map  dossier
markeren  marquer
meegeleverd  préinstallé
menuweergave  affichage du menu
microfoon aanzetten/uitdoen  couper/activer micro
microprocessor  microprocesseur
modem  modem
mp3 (bestand)  mp3 (fichier)
multimedia  multimédia

namen invoeren  saisir des noms
navigatietoets  touche de navigation
netwerk  réseau
netwerkoperator  opérateur réseau
niet markeren  enlever
niet verzonden  non transmis

off line  hors ligne/déconnecté
OK  (klikken) valider
on-line  en ligne/connecté
onder/verbreken  interrompre
ondersteund worden  être pris en charge
on-line help  aide en ligne
on-line zijn  être en ligne
ontvanger  destinataire
ontvangst toestaan  autoriser réception
opdracht  commande
open/sluit het programma/venster  ouvrez/fermez le programme/la boîte
ophalen  (berichten) récupérer
opmaak  mise en page
oproep beantwoorden  répondre à un appel
oproepsignaal  signalisation des appels
oproep weigeren  rejeter un appel
opslaan  sauvegarder/enregistrer/stocker
opslag  stockage
opstarten  lancer, démarrer
optie  une option
ordenen  organiser
origineel bericht  texte original
outbox  à envoyer
overschrijven  remplacer

pagina  page
PC  micro(-ordinateur)/ordinateur individuel
PDA pocket pc  PDA ordinateur de poche,
pijltje/aanwijssymbool  pointeur
plaatje  image
plug-in  extension (module d’)
positiebepaling  positionnement en cours
printen  imprimer
printer (laser, inkjet)  imprimante (à laser, à jet d’encre)
processor  processeur
profiel  mode
programmeerhulpmiddel  outil de programmation
provider  fournisseur d’accès (à Internet)
pull technology  recherche individuelle

raadplegen  (van teksten) consulter
RAM-geheugen  mémoire vive
randapparatuur  périphériques
rechter/linker muisknop  bouton droit/gauche de la souris
resetten  réinitialiser/redémarrer
ROM-geheugen  mémoire morte

saven/bewaren  sauvegarder
scanner  scanneur
scherm  écran
schuifbalk  ascenseur
schuiven in   enficher
screensaver  l’écran de veille
selecteren/inschakelen  sélectionner
selectietoets  touche écran
server  serveur
serviceprovider  prestataire de services
sjablonen  modèles
smiley/emoticon  smiley/frimousse/émoticône
sms-bericht  message sms
snelkeuze  appel abrégé
soft reset  réinitialisations logicielles
softwarepakket  progiciel/logiciel intégré
spatie invoegen  insérer un espace
speciaal teken  caractère spécial
spellingschecker  vérificateur d’orthographe
spreadsheet  tableur
standaard (tekst)  standard
submenu  sous-menu
surfen  surfer
synchroniseren  synchroniser

table  tableau
taken/notities  à faire/notes
teken  caractère
tekst  texte
tekstbericht  message texte
tekstverwerking  traitement de texte
telefoonnummer kiezen  composer un numéro de téléphone
teller  compteur
terminal  terminal
teruggaan naar de pagina  revenir à la page
test  essai
time-out  délai
toegang (ver)krijgen tot  accéder
toegang geven donner  accès à
toegangscode  code d’accès
toegestaan  autorisé
toets  touche
toets indrukken  appuyer sur une touche
toets ingedrukt houden  maintenir la touche
toetsenblokkering  verrouillage du clavier
toetsenbord  clavier
toon  tonalité
touchscreen  écran tactile
trackball  boule de commande
trilfunctie  vibreur

uit/aan toets  touche arrêt/marche
uitloggen/afmelden  clore une session
uitpakken (bestanden)  extraire
uitschakelen/uitzetten  déselectionner/éteindre
uitvoeren (programma)  exécuter
up to date houden  maintenir à jour
update installeren  installer une mise à jour
updaten  mettre à jour
upgrade  mise à nouveau
USB poort  porte USB (bus universel en série)

van uw keuze  voulu
venster  fenêtre
veranderen  modifier
verbinden  connecter
verbinding  maken établir une connexion
verplaatsen (cursor)  déplacer le curseur
verschijnen/weergeven  apparaître
verwijderen  supprimer
verzamelen  collecter
verzendknop   bouton d’envoi
verzendprofiel mode d’envoi
verzonden items  éléments envoyés
voicemail  boîte vocale
volume toets  touche de volume
voorzien zijn van  être équipé de

waarschuwingstoon  bip d’avertissement
wachtwoord  mot de passe
webpage  page sur la toile
website  site
weergeven  afficher
weggooien  effacer
werkstation  station de travail
wissen  effacer

zip-bestand  fichier zip
zoeken  rechercher
zoekmachine  moteur de recherche
zoekpagina  page de recherche

© interculture.nl – gratis e-cursus Frans

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?