Home

BETALEN VOOR NIEUW FRANS RIJBEWIJS

rijbewijsVanaf 1 september 2014 moet u voortaan in Frankrijk betalen voor het vernieuwen van uw rijbewijs als u het oude niet meer kunt laten zien, omdat u het verloren hebt of omdat het gestolen is.

Deze maatregel maakt onderdeel uit van de loi de finances rectificative pour 2014, en is zonder veel omhaal aangenomen, zowel in de Assemblée (het parlement) als in de Senaat. Een nieuw rijbewijs kost u € 25. Tot nu toe was een rijbewijs gratis, afgezien van de kosten van een eventuele medische keuring.

 


RENTREE FRANSE LERAREN

rentree1 september was de dag van de rentrée voor leraren, ofwel de pré-rentrée: de dag waarop de Franse leraren weer aan het werk gaan. Net na de benoeming van de nieuwe minister van onderwijs, Najat Vallaud Belkacem, wordt de rentrée gekenmerkt door een zekere mate van onrust onder ouders en leerkrachten.

De hervorming van de schooltijden bijvoorbeeld is nog steeds een bron van discussie. Deze ‘reforme de rythmes scolaires’, geïnitieerd door de eerste minister van onderwijs onder Hollande, Vincent Peillon, later voortgezet door Benoît Hamon en nu door Vallaud Belkacem, houdt in een 5-daagse schoolweek en kortere lesdagen in het basisonderwijs, voor wie dat wil uitgebreid met een reeks aan na-schoolse activiteiten.

Lees verder op Het Franse nieuws…


MINDER TOERISME FRANKRIJK DEZE ZOMER

pluieDe organisatie Protourisme meldt in een voorlopig rapport dat er deze zomer veel minder toerisme in Frankrijk is geweest dan vorig jaar. Het gaat om een achteruitgang van 2 tot 4%. Voor de daling zijn verschillende oorzaken aan te wijzen: het slechte en onbestendige weer, het voorzichtige spendeergedrag van de toeristen en zelfs de wereldkampioenschappen voetbal hebben het toerisme parten gespeeld.

Er zijn grote verschillen als men de regio’s met elkaar vergelijkt. In de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Aquitaine en de regio Rhône-Alpes kwamen de reserveringen heel traag op gang. Bretagne, Normandië en de Elzas hebben het beter gedaan. Daar is zelfs een verhoging van het aantal gereserveerde nachten te zien, vooral op campings. De uitgaven door de toeristen zijn echter lager dan voorheen. Ook Parijs en omstreken zijn er relatief goed vanaf gekomen.

Hoewel het voorseizoen veelbelovend leek, gaf 62% van de door Protourisme geïnterviewde beheerders en eigenaars van vakantieaccommodaties aan dat hun omzet in de maanden juli en augustus is gedaald, vooral die in de Côte d’Azur, de Languedoc, de Aquitaine en de Rhône-Alpes.

Lees verder op Het Franse nieuws…


FRANSE 35-URIGE WERKWEEK TER DISCUSSIE

images (1)De nieuwe minister van economische zaken, Emmanuel Macron, heeft zich al aan de vooravond van zijn benoeming uitgesproken voor een versoepeling van de Franse 35-urige werkweek, op voorwaarde dat werkgevers en werknemers het daarover eens zijn. In een interview met Point verklaarde hij dat deze mogelijkheid, die al langer bestaat voor bedrijven die in de problemen zitten, volgens hem zou moeten worden uitgebreid. Volgens de verse minister is het momenteel zo dat ‘de opgebouwde rechten van werkenden zich ontwikkelen tot handicap voor niet werkenden’. Hij voegt eraan toe dat dit idee vaak moeilijk uit te leggen is, vooral als het uit linkse hoek komt.

Opmerkelijk feit is dat op het moment van zijn uitlatingen Macron nog niet wist dat hij minister zou worden. Volgens blad Point heeft Macron zich dus vrijelijk kunnen uitspreken.

Lees verder op Het Franse nieuws…


NIEUWE MINISTERSPLOEG VALLS

elyseeNa wat door sommige kranten de ‘staatsgreep van Montebourg’ wordt genoemd, heeft premier Valls gisteravond zijn nieuwe Franse ministersploeg voorgesteld. Er zijn twee nieuwe namen aan het ministeriële firmament verschenen. Twee van de zittende ministers krijgen een nieuwe portefeuille.

Op Economie, Industrie en ‘numérique’ komt Emmanuel Macron, oud-adjunct-secretaris-generaal van het Elysée en oud-bankier.

De post Stedenbeleid, Jeugdzaken en Sport zal worden ingevuld door Patrick Kanner, oud- gemeenteraadslid van Lille, lid van het Conseil Général en docent publieksrecht.

Lees verder op Het Franse nieuws…


FRANKRIJK KRIJGT WEER NIEUWE REGERING

montebourgHet aanvechten van het economische beleid van Hollande en Valls door Arnaud Montebourg en Benoît Hamon heeft het ontslag van het kabinet Valls teweeggebracht. Hollande heeft Valls gevraagd dinsdag een nieuwe ploeg te presenteren, zo heeft het Elysée in een communiqué laten weten.

De regering zal worden samengesteld in overeenstemming met de richting die zij zelf heeft uitgezet, zo voegt een woordvoerder van het Élysée eraan toe.

Afgelopen woensdag tijdens de ministerraad dreigde de crisis al bloedig te worden, toen Arnaud Montebourg klip en klaar aankondigde dat hij zondag tot de aanval over zou gaan. Tijdens zijn toespraak voor het jaarlijkse feest van de roos, dat zondag in Frangy-en-Bresse werd gehouden, gaf hij aan dat hij aan Hollande en Valls om een omvangrijke herziening van de economische politiek had gevraagd. Hij voegde er aan toe dat hij zich als minister van economie gehouden voelde om met alternatieven aan te komen. Onder de genodigden bevond zich een aantal parlementsleden en minister Benoît Hamon, die zich ook niet onbetuigd liet in de kritiek, hoewel deze laatste beweerde loyaal te willen blijven aan het staatshoofd.

Bron: le Figaro


KINDERBIJSLAG FRANSE RENTREE

Kinderbijslag Franse rentréeVanaf 19 augustus 2014 worden de uitkeringen van de kinderbijslag voor het begin van het nieuwe schooljaar, de rentrée scolaire, overgemaakt. De bedragen van deze allocation de rentrée scolaire (ARS) zijn dit jaar:

- 362,63 € voor een kind van 6 tot 10 jaar
- 382,64 € voor een kind van 11 tot 14 jaar
- 395,90 € voor een kind van 15 tot 18 jaar

Dit jaar wordt de ARS verhoogd met 0,7% tegen 1,2% in september 2013.

De kinderbijslag wordt toegekend aan families die minimaal 1 schoolgaand kind hebben tussen de 6 en 18 jaar. Om recht te hebben moet het inkomen in 2012 lager liggen dan €24.137 (gezinnen met 1 kind), €29.707 (twee kinderen), €35.277 (drie kinderen). Het plafond wordt bij ieder volgend kind met €5.570 verhoogd.

Er wordt rekening gehouden met de netto-inkomsten, dat wil zeggen salaris, maar bijvoorbeeld ook inkomsten uit onroerend goed, met aftrek van bijvoorbeeld betaalde alimentatie of fiscale aftrekposten. Ook wordt er rekening gehouden met bijzondere aftrek voor bepaalde inkomsten en bijzondere situaties (ziekte, werkloosheid etc.).

Lees verder op Het Franse nieuws…


GOED TOEVEN IN FRANKRIJK

esperance vieIs het mogelijk om het welzijn van de bewoners van verschillende regio’s en zelfs van verschillende landen met elkaar te vergelijken ? De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) lanceert een nieuwe benadering van deze vraag. In plaats van simpelweg af te gaan op het bruto nationaal product of de Human Development Index (HDI), een methode van de Verenigde Naties om armoede te meten, combineert ze nu gegevens die verband houden met de hoogte van het inkomen, werkgelegenheid, gezondheid, onderwijsniveau, veiligheid, mate van politieke participatie en toegang tot breedband- Internet om zodoende tot een evaluatie te komen van regio’s waar het goed of minder goed toeven is. De indicator wordt de ‘better life index’, of op zijn Frans ‘indicateur vivre mieux’ genoemd. Aankomende oktober worden daar nog de laatste meetresultaten van de luchtkwaliteit aan toegevoegd.

Het resultaat van de studie wordt in eerste instantie op een internetsite gepubliceerd, die eind juni is gelanceerd, waar de organisatie de variabelen tussen de regio’s van de verschillende landen van de OESO vergelijkt. Uit deze gegevens hebben de onderzoekers bij de krant Le Monde, ‘Les Decodeurs’ gegevens gehaald waarmee ze de kwaliteit van leven in de verschillende regio’s van Frankrijk met elkaar vergelijken (met uitzondering van de overzeese gebieden): de levensverwachting, de inkomsten, het werkloosheidscijfer, het opleidingsniveau en toegang tot breedband-internet.

Lees verder op Het Franse nieuws…


PARIJS 70 JAAR BEVRIJD

liberation-de-paris-123Dinsdag 19 augustus 2014 vierde de Franse hoofdstad de 70e verjaardag van de bevrijding. De feestelijkheden, die tot 25 augustus zullen duren, begonnen bij het hoofdbureau van politie, waar op 19 augustus 1944 voor het eerst de Franse driekleur weer tegen de blauwe hemel wapperde.

Premier Manuel Valls, die erop stond aanwezig te zijn bij de herdenking, zal de ceremonie voorzitten. Tien jaar geleden was slechts de minister van binnenlandse zaken aanwezig bij het eerbetoon aan de tientallen ambtenaren die bij de herovering van het gebouw het leven lieten. Voor de eerste keer in de geschiedenis zal de bevrijding van Parijs bijgewoond worden door drie socialistische zwaargewichten: de president, de premier en de (socialistische) burgemeester.

Lees verder op Het Franse nieuws…


TERRITORIALE HERVORMING FRANKRIJK

carte-13-regionsEind juli hebben de Franse gedeputeerden het eerste deel van de territoriale hervorming van Frankrijk aangenomen, met daarbij een nieuwe kaart van Frankrijk, die in het najaar nog door de Senaat moet worden goedgekeurd. Het aantal regio’s wordt teruggebracht van 22 tot 13 (inclusief Corsica), en niet 14, zoals de regering oorspronkelijk van plan was.

De regio’s Poitou-Charentes, Limousin en Aquitaine, evenals Nord-Pas-de-Calais en de Picardie worden gefuseerd. Op termijn wordt voorts een grondwetsherziening beoogd waarbij de Conseil Général zal worden afgeschaft in 2020.

Lees verder op Het Franse nieuws…


ECONOMISCH BELEID FRANKRIJK HEEFT TIJD NODIG

valls et hollandeVolgens een peiling van het Ifop voor de krant Journal du dimanche is het vertrouwen in de huidige Franse regering Hollande en haar economische politiek nog verder gedaald. Minder dan 2 op de tien Fransen geloven nu nog dat Valls en Hollande in staat zijn het economische tij te keren. Manuel Valls geeft aan dat het huidige beleid tijd nodig heeft om resultaten te kunnen oogsten.

De twee bewindslieden zijn eerder teruggekomen van hun vakanties. De eerste ministerraad na de Rentrée zal woensdag plaatsvinden in een sfeer die getekend wordt door een massaal wantrouwen van de Fransen op verschillende gebieden: 85% op het gebied van de strijd tegen de werkloosheid, 84% op het terrein van de bevordering van de economische groei en 82% van het wantrouwen gaat over het terugdringen van het overheidstekort. En wat belangrijker is: het wantrouwen komt vooral uit linkse hoek. Nog maar 42% van de aanhangers van links heeft vertrouwen in de economische politiek van de regering.

Lees verder op Het Franse nieuws…


MARIA HEMELVAART IN SECULIER FRANKRIJK

maria15 augustus is het feest in Frankrijk. Katholieken vieren de hemelvaart van Maria, dat wil zeggen : haar glorieuze opname in de hemel zonder een normale natuurlijke dood te sterven. Maria verliet het aardse leven zonder de vleselijke zonde te hebben begaan en zonder belast te zijn met de erfzonde, daarbij een voorschotje nemend op het offer van haar zoon Jezus die heil over de mensheid bracht. Een katholiek feest dus, dat algemeen gevierd wordt in Frankrijk, waar religie en staat nauwgezet gescheiden zijn. De figuur van Maria is opmerkelijk populair in Frankrijk. Dit jaar bidden gelovigen vooral tot Maria’s luisterend oor voor de christenen in Irak. Voor niet-gelovigen biedt ze vooral een vrije dag in het midden van de zomer. Historicus Louis Manaranche, hoogleraar en voorzitter van de denktank Fonder Demain geeft in dagblad Le Figaro zijn visie op de oorsprong van de viering.

Al sinds de zesde eeuw is Maria hemelvaart een bijzondere dag, die een speciale betekenis gekregen heeft onder het bewind van Lodewijk de achtste. Deze laatste wenste zo gretig dat hij een erfgenaam zou krijgen, dat hij heel Frankrijk inclusief al haar inwoners aan Maria offerde en zelf op die manier de nederige positie van regent aannam.

Lees verder op Het Franse nieuws…


ECONOMISCHE GROEI FRANKRIJK: NUL

3634892-5311119Ondanks de positieve voorspellingen van de regering is volgens de laatste cijfers van de Insee de economische groei in het tweede trimester 2014 in Frankrijk op nul blijven steken, zo is vandaag 14 augustus 2014 bekend gemaakt. Vier ministers zijn teruggekomen van hun vakantie om uitleg te geven over deze slechte resultaten.

Michel Sapin, Stéphane Le Foll, regeringswoordvoerder, Najat Vallaud-Belkacem, minister van Steden, sport en vrouwenrechten en Kader Arif, belast met oud-strijders staan paraat om de boodschap van de regering over te brengen: met name het voornemen van de regering om haar beleid te handhaven.

Minister van Financiën Michel Sapin erkent het gebrek aan groei en is voor een aanpassing aan budgettaire regels van Europa. In ‘Le Monde 1’  geeft hij aan dat Frankrijk dit jaar een groei van 0,5% in plaats van de verwachte 1% zal bereiken, en hij geeft aan voor 2015 niet te geloven in een groei van meer dan 1%.

Het feit dat de voorspelde 1% niet uitkomt, ligt volgens de minister niet alleen aan het regeringsbeleid, maar evenzeer aan de foute voorspellingen door de FMI, de OCDE en de Europese commissie, die door de realiteit zijn ingehaald. Ook geeft hij de schuld aan Europa, waarbij hij benadrukt dat zelfs de groei van Duitsland is gestopt.

Lees verder op Het Franse nieuws…


WET OP SEKSEGELIJKHEID IN FRANKRIJK

egaliteDe wet voor de seksegelijkheid tussen mannen en vrouwen is onlangs officieel gepubliceerd in de Franse Staatscourant. Deze wet bevat een serie maatregelen die op korte termijn veranderingen tot gevolg zullen hebben en die de gelijkheid van mannen en vrouwen op het werk beter moet beschermen. Andere maatregelen zijn gericht op het beter afstemmen van het privéleven op het professionele leven. En tenslotte zijn er verschillende maatregelen ter bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld.

Onder de maatregelen vallen onder meer de volgende rechten van ouders en stellen : Een man of partner die werkzaam is in loondienst en van wie de vrouw in verwachting is, heeft driemaal recht op verlof om zijn zwangere partner naar noodzakelijk medisch onderzoek te begeleiden.

Lees verder op het Franse nieuws…


FRANKRIJK NOG BELANGRIJKSTE VAKANTIELAND

eiffeltorenMet 83 miljoen toeristen in 2013 blijft Frankrijk bovenaan de lijst meest populaire vakantielanden staan. Tweede en derde in het rijtje zijn de V.S. en Spanje. Europese statistieken bevestigen dat in de Franse toeristische accommodaties de meeste nachten zijn geboekt.

Een troostrijk resultaat, ondanks de ongerustheid dat de Franse toeristische industrie minder competitief zou zijn. Volgens de World Tourist Organisation is het totale aantal toeristen in met 5% toegenomen tot een nieuw record van 1, 087 miljard personen. Frankrijk stijgt boven dit gemiddelde uit met een stijging van 6%. In 2013 kwamen er 83 miljoen buitenlandse toeristen naar Frankrijk – tegenover 67 miljoen naar de Verenigde Staten en 60,6 miljoen naar Spanje. Landen van herkomst waar het toerisme een explosieve groei beleeft zijn China, Rusland en Brazilië.

Lees verder op het Franse nieuws…


FRANSE PRESIDENT HOLLANDE JARIG

verjaardagskaartDe President de la République vierde 12 augustus zijn verjaardag in familiekring in het zuiden van Frankrijk. Halverwege diens 5-jarige mandaat heeft 73% van de Fransen aangegeven geen vertrouwen in het staatshoofd meer te hebben.

Hollande is de tweede president na Georges Pompidou die zijn 60e verjaardag viert tijdens zijn presidentschap en is, naar de mening van oude vrienden, op het persoonlijke vlak veel gelukkiger dan een jaar geleden. Op het politieke vlak gaat het wat minder … de 14e augustus worden de groei- en inflatiecijfers bekendgemaakt en die zien er niet rooskleurig uit. Deze zomer wordt toch al getekend door hindernissen voor de President: het Conseil constitutionnel heeft een deel van het pacte de responsabilité gecensureerd, Duitsland is niet meer bereid is tot ondersteuning van de Franse plannen voor economische groei, er is oproer vanuit links, dat dreigt de regering te verlaten als er geen aanpassingen komen aan de réforme territoriale (de nieuwe indeling van de regio’s), en de linkervleugel van de Socialistische partij eist een onmiddellijke opschorting van het pacte de responsabilité.

Lees verder op het Franse nieuws


ACHTER FRANSE TRALIES: ILLEGALE VERHUURACTIVITEIT

latourEen Nederlander die ervan wordt verdacht een middeleeuws kasteel in de Ardèche op illegale wijze tot hotel te hebben verbouwd, is aangehouden en in voorlopige bewaring gesteld, zo maakte de politie dinsdag bekend.

Om zijn klanten naar ‘Château La Tour’, een imposant middeleeuws gebouw in de gemeente Saint-Pierreville, te trekken, maakte de man reclame op de website LeBonCoin.fr , waarmee hij 35 kamers als chambres d’hôtes aanbood, evenals 13 campingplaatsen, waarbij hij alle veiligheidsnormen voor een établissement recevant du public (ERP), negeerde, zo verklaarde de politie.

In het illegale hotel werkten 12 personen die niet waren aangemeld als werknemers. Het kasteel, waar op 13 juli ongeveer 100 toeristen verbleven toen militairen er een controle uitvoerden, is gesloten. De Nederlander is aangeklaagd voor het aanbieden van illegaal dienstverband, opening van een hotel zonder de juiste papieren en voor het onder druk zetten van getuigen.


FRANSE Mc DONALD SUCCESVOL IN 2014

MacDoDe Franse McDonald-restaurants beleven een ongekend succes. Het Franse filiaal is zelfs het meest succesvolle ter wereld. De verkoop van hamburgers en ander fast-food is de laatste maanden met 4,8 % toegenomen. In 2013 leverde de verkoop onder de vlag van McDonalds 4,46 miljard euro op in Frankrijk.

Voor een deel is dit het resultaat van de opening van nieuwe McDo-restaurants. Een andere grond voor het succes is de efficiëntie en de rentabiliteit per restaurant, die in Frankrijk na de V.S. de beste is.

Ondanks de voortdurende crisis kent de verkoop van hamburgers een constante groei, ook in het gastronomische Frankrijk, waar de restaurants van McDo sinds 1979 bijzonder rendabel zijn.

Lees verder op het Franse nieuws


RODE ZATERDAG IN FRANKRIJK

fileGaat u deze zomer reizen in Frankrijk, dan kan deze link voor u van belang zijn.

U vindt er de actuele verkeersinformatie in ‘real time’, wegwerkzaamheden, snelheidsbeperkingen enzovoorts.

Vandaag 11 juli en zaterdag 12 juli zijn als oranje en rode dagen aangemerkt in Ile de France. Dit wordt veroorzaakt door de eerste stroom vakantiegangers, maar ook door 14 juli die dit jaar op maandag valt, waardoor veel Fransen profiteren van een lang weekend weg. U vindt ook algemene Franse verkeersinfo op de website van de ANWB. 10.07.14


FRANSE SPAARBANKBOEKJE LIVRET A DAALT NAAR 1%

livretaOp 1 augustus 2014 zal de rente van het genoemde spaarbankboekje en die van de LDD (een gelijkwaardig product) dalen naar 1% tegen de huidige 1,25%. Dit heeft de minister van financiën donderdag 10 juli bekend gemaakt.

Het ministerie heeft de aanbeveling van de gouverneur van de Bank van Frankrijk niet gevolgd. Deze adviseerde om de rente tot 0,75% terug te brengen. Gezien de lage inflatie was het zelfs mogelijk geweest om het niveau nog verder te verlagen tot 0,5%. Het ministerie oordeelde echter dat het beter zou zijn om de spaarlust van de Fransen te belonen en eveneens het spaarbankboekje A aantrekkelijk te houden. Met dit spaarproduct wordt de sociale woningbouw gefinancierd. Een volgende revisie vindt plaats in februari 2015.    10.07.14


LEREN ZWEMMEN: GRATIS ZOMERCURSUSSEN VOOR KINDEREN

savoir_nagerVoor Nederlanders is het natuurlijk een tweede natuur: kinderen van 6 jaar gaan op zwemles! In Frankrijk ligt dat anders, maar daar gaat de minister nu iets aan doen. Als uw kind is geboren tussen 2002 en 2008 en u woont in de buurt van een van de 160 deelnemende zwembaden in Frankrijk, dan kunt u uw kind inschrijven voor een gratis zomercursus.

Er worden 15 lessen van een uur aangeboden (1 uur per dag en minstens 5 dagen per week) gegeven door een professionele badmeester, waarin de kinderen de basale zwemvaardigheden leren. De kosten zijn 15 euro voor het hele pakket inclusief verzekering. Via onderstaande link kunt u kijken of er bij u in de buurt een zwembad is die de dienst aanbiedt. De actie gebeurt op initiatief van het Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports en wordt georganiseerd door de Fédération française de natation.

Voor meer informatie hier en hier.    10.07.14Banner AN+CD 690x80 v2.0


BASISSCHOLEN IN FRANKRIJK NU OOK 5 DAGEN ONDERWIJS

ecoleVanaf het nieuwe Franse schooljaar, de rentrée 2014, zullen er nieuwe schooltijden gelden voor alle lagere scholen in Frankrijk. De redenen voor deze hervorming, la réforme des rythmes scolaires, gelanceerd door de minister van nationaal onderwijs, Benoit Hamon, zijn vooral pedagogisch van aard.

In de praktijk komt het erop neer dat voortaan de kinderen niet 4, maar 5 ochtenden per week naar school zullen gaan, ochtenden die beschikbaar komen voor de meest elementaire kennis en vaardigheden: lezen, schrijven en rekenen.

Het idee is dat de kinderen ‘s ochtends en aan het begin van de middag nog fris zijn en meer ontvankelijk voor het leerproces. Het aantal lesuren blijft op maximaal 24 staan en wordt met de maatregel niet verhoogd. Nu zijn de meeste basisscholen in Frankrijk op woensdag nog dicht en wordt op de overige dagen van de week per dag langer lesgegeven.

Lees verder op: Werk / Onderwijs


ONTHEFFING FRANSE TAXE PLUS-VALUE SOMS MOGELIJK

plus valueOnlangs heeft de regering de precieze voorwaarden bekend gemaakt om in aanmerking te komen van een ontheffing van de taxe sur la plus-value bij verkoop van een huis in Frankrijk door personen die niet in Frankrijk wonen.

Dit kan belangrijk zijn als u als Nederlander een tijd in Frankrijk hebt gewoond en belastingplichtig bent geweest in Frankrijk, maar weer naar Nederland bent verhuisd.

Mocht uw Franse huis verkocht worden, dan is er kans dat u de taxe sur la plus-value niet hoeft te betalen.

Lees verder op Frans nieuws


immoinfo

NewsBoard: No News available!


BEPERKEN BELASTING OP DE PLUS VALUE IMMOBILIÈRE

Particulieren die besloten hebben hun tweede huis of een verhuurd huis te verkopen, hebben er belang bij de verkoopakte voor 31 augustus 2014 te laten passeren. Zoals eerder gemeld op deze website is er een gunstige regeling met betrekking tot de taxe sur la plus value die geldt van 1 september 2013 tot 31 augustus 2014.

plus-valueVoor eigenaren die het niet lukt om hun onroerend goed voor 31 augustus te verkopen, zijn er ook andere manieren om de belasting op de plus value te beperken.

Als bijvoorbeeld de opbrengst van de verkoop van de tweede woning wordt gebruikt voor het geheel of gedeeltelijk financieren van een woning die als hoofdwoning gaat dienen, kan het bedrag dat daarin wordt geïnvesteerd onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de taxe sur la plus value

Lees verder op het Franse nieuws


FRANS NIEUWS UIT NEDERLAND

powered by RSS Just Better 1.3 plugin


Banner Sympa4


banner Hartsujker


GARANTIE BIJ NIET BETAALDE HUUR

Volgens de Insee is meer dan 39% van de Fransen huurder van zijn woning. Van deze 39% betaalt 2 tot 3% geen huur. In 3% van de gevallen gebeurt dat met opzet, en in 7% als gevolg van een gebeurtenis in het privé-leven. De ex-minister van huisvesting, Cécile Duflot, wilde de relatie tussen huurder en verhuurder regelen en heeft in de wet ALUR van 26 maart 2014 een “Garantie universelle des loyers” ofwel GUL opgenomen.

cecile-duflot

Cécile Duflot

Het doel van deze GUL is de verhuurder te verzekeren van het ontvangen van huur in het geval van wanbetaling. Er bestonden echter al efficiënte en weinig kostbare mogelijkheden om een dergelijke situatie te verzekeren.

De GUL: vanaf 2016 gratis garantie

Vanaf 1 januari 2016 kan de verhuurder opteren voor de Garantie universelle des loyers om zijn investering te verzekeren. Dit kan bij het tekenen van een nieuwe huurovereenkomst of bij een verlenging. In het geval van niet-betalen door de huurder zal de GUL een vergoeding uitbetalen, als het gaat om een ‘loyer de reference’, vastgesteld door de Prefect in de zones ‘d’encadrement des loyers’ en voor de rest van het gebied per decreet.  Ook zal de GUL in een standaard-huurcontract worden opgenomen, door de wet vastgesteld.

Lees verder op het Franse nieuws


OPGEPAST: TIJGERMUG OOK IN FRANKRIJK

Aedes_Albopictus_350Minstens 18 departementen in Frankrijk (en alle DOM TOM) worden bedreigd door de aanwezigheid van de zogenaamde tijgermug (de Aedes_Albopictus).

Zaak om u ertegen te beschermen. De mug is gestreept en vrij langzaam. U kunt hem dus gemakkelijk doodslaan. De mug komt uit Azië, maar heeft een groot aanpassingsvermogen en is al in 60 landen te vinden. Dit jaar is hij in opkomst in Frankrijk waar hij van mei tot september leeft.

De mug kan de ziekten dengue of knokkelkoorts en het chikungunya-virus verspreiden. Artsen, apothekers en medisch analisten zijn al door de Direction générale de la santé gewaarschuwd. Hoewel in Frankrijk de kans op het oplopen van een dergelijke tropische ziekte door deze mug klein is, moet het risico van een epidemie niet worden genegeerd, zoals in La Réunion in 2006.

Lees verder op praktisch nieuws


Banner CMU


FIETSEN IN FRANKRIJK: MOET U ZICH VERZEKEREN?

Ook in Frankrijk wordt de fiets een steeds populairder vervoermiddel, zeker in de grote steden, waar het autoverkeer soms erg lastig en druk is.

circuler-a-velo_350Dit is echter niet zonder risico. Het aantal ongelukken is weliswaar een stuk kleiner dan dat van auto’s of motoren, maar valt toch niet te verwaarlozen: elk jaar ongeveer 4500 gewonden en bijna 150 dodelijke slachtoffers.

Fietsers profiteren van een wettelijke bescherming, mochten ze slachtoffer worden van een verkeersongeluk, maar deze bescherming is niet van toepassing op het moment dat de fietser in zijn eentje gewond raakt of zelfs verantwoordelijk is voor de schade van anderen…

Lees verder op : praktisch nieuws


BINNENKORT GEBRUIK VAN PESTICIDEN VERBODEN

De vereniging Générations futures publiceert vandaag, dinsdag 29 april, een onderzoek naar de blootstelling van kinderen aan pesticiden die het endocriene systeem aantasten en daarmee schadelijke effecten hebben op de hormoonhuishouding, wat funeste effecten kan hebben, zelfs in zeer kleine doseringen, vooral in bepaalde belangrijke perioden in de ontwikkeling (vooral bij het ongeboren kind en bij het zeer jonge kind).

Uit verschillende onderzoeken is al langere tijd duidelijk geworden welke schadelijke gezondheidseffecten pesticiden kunnen hebben. Bepaalde vormen van kanker en de ziekte van Parkinson bij professionals die ze gebruiken worden er aan toegeschreven. Volgens studies kan blootstelling aan pesticiden bij zwangere vrouwen (werkzaam in de agrarische sector maar ook bij gebruik thuis) het risico van hersentumoren, leukemie, problemen bij de fijne motoriek maar ook cognitieve afwijkingen bij het kind veroorzaken.

Voor deze studie onder kinderen in de schoolleeftijd heeft de vereniging haarlokjes afgenomen bij 30 kinderen die in landbouwgebieden wonen, in wijngebieden, in zones waar groenteteelt plaatsvindt, in gebieden met veel boomgaarden en in de stad. De analyse van 29 haarlokjes toonde 624 residuen van pesticiden aan die mogelijk schadelijke effecten hebben op het endocriene systeem, wat neerkomt op een gemiddelde van 21,52 residuen per lokje. In totaal werden 13 verboden middelen in de haarlokjes van de kinderen teruggevonden.
Onlangs heeft het Franse parlement een wet aangenomen die vanaf 2020 het gebruik van alle chemische bestrijdingsmiddelen in openbare groene ruimten verbiedt, en in 2022 ook in particuliere tuinen. Uitzondering vormen spoorwegen, vliegvelden en autoroutes.

Vanaf 1 januari 2022 worden de verkoop en de verspreiding van bestrijdingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik officieel verboden. Deze maatregel richt zich op 45% van de Fransen die een tuin of een groentetuin hebben. In totaal gaat het om 5 tot 10 % van de pesticiden die in Frankrijk worden gebruikt. De rest wordt gebruikt in de landbouw.
Veel gemeenten hebben overigens besloten niet zo lang te wachten met het bestrijden van het gebruik van pesticiden: 40 % heeft al een plan « zéro phyto » ontwikkeld. In Versailles bijvoorbeeld zijn de chemische producten helemaal vervangen door thermische onkruidbestrijding, maar ook door débroussailleuses en de ‘hak’. Hierdoor komt al 130 000 liter minder aan chemische producten in de ondergrondse waterbassins terecht, de zg.’nappes phréatique’, aldus de gemeente, die overigens stelt hiermee € 25.500 euro per jaar te besparen.
Frankrijk is de grootste verbruiker van pesticiden in Europa.


VERDERE BESCHERMING RECHTEN VAN FRANSE HUURDER

LocationStaat uw huis in Frankrijk al een tijd te koop en leeg, dan kunt u er natuurlijk voor kiezen het te verhuren; niet als location meublée saisonnière (maximaal 3 maanden), maar als huurwoning voor onbepaalde tijd. Wees u er echter goed van bewust dat de rechten van huurders in Frankrijk bijzonder goed beschermd zijn.

In geval van achterblijven van huurbetalingen is het een hele toer om iemand uit uw huis te laten zetten. Er zijn verhalen bekend van niet-betalende huurders die 3 jaar of langer blijven zitten en pas na kostbare rechtsgang uitgezet kunnen worden. Een goede rechtsbijstandsverzekering is zeker aan te raden. Maar natuurlijk zijn er ook normale en betrouwbare huurders die gewoon betalen.

De wet Alur van 24 maart 2014 zal de positie van huurders nog verder beschermen.

Lees verder op: Huizen en grondprijzen, huren      Reageren kan in het forum


conversatieles msfrance

CPAM EN AFDRACHT AWBZ-PREMIES VERMIJDEN

13

Het is al jaren een pijnpunt voor velen dat de CVZ op uw pensioen AWBZ-premies inhoudt, terwijl u bent geëmigreerd naar Frankrijk, daar belasting en sociale lasten betaalt over uw wereldinkomen en hoogstwaarschijnlijk nooit meer gebruik zult gaan maken van dezelfde wet waar u die premies voor afdraagt.

Als u als gepensioneerde naar Frankrijk emigreert en dus inkomstenbelasting in Frankrijk gaat betalen, stopt uw Nederlandse ziektekostenverzekering. Als u alleen van uw pensioen gaat leven, is er geen keuze: u komt in aanmerking voor de Franse ziektekosten-verzekering voor gepensioneerden (de CPAM). De CPAM heeft met het Nederlandse CVZ afgesproken dat het AWBZ-premies mag inhouden op uw pensioen. Een Frans-Nederlandse belastingdeskundige kan precies voor u uitrekenen wat dit betekent…

Lees verder op: Leven > Geldzaken > Ziektekosten, CVZ AWBZ


 TWEEDE RONDE FRANSE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

municipalesLinks krijgt forse klappen. De ochtend na de tweede ronde van de gemeenteraads- verkiezingen maakt links de schade op ; in meer dan 155 steden van meer dan 9.000 inwoners en ongeveer 70 gemeenten van meer dan 30.000 inwoners heeft links dramatisch verloren.

Van oudsher linkse bolwerken, waar rechts in tientallen jaren geen voet aan de grond kon krijgen, zijn in handen van rechts gevallen. In Limoges bijvoorbeeld, dat sinds 1912 een links bestuur kende met lang zittende burgemeesters als Alain Rodet (22 jaar) en Louis Longequeue (34 jaar), zijn kreten als ‘aardbeving’ en‘politieke tsunami’ niet van de lucht. De overwinning van Emile-Roger Lombertie van de UMP op de vertrekkende burgemeester Alain Rodet van de socialistische partij betekent een symbolische klap voor de socialisten.

Een andere zware klap is uitgedeeld aan links in de communistische voorsteden van Parijs, waar een forse zwaai naar rechts is gemaakt. Ook in de Nord Pas-de-Calais en in de France-Comté zijn historisch linkse bolwerken door rechts verslagen.


 

DATA AANGIFTE 2014 OVER UW INKOMSTEN IN 2013

U betaalt in Frankrijk inkomstenbelasting als u in Frankrijk woont en uw wereldinkomen dus in Frankrijk opgeeft. Ook als u in Nederland woont en uw wereldinkomen in Nederland opgeeft, maar inkomsten uit Frans onroerend goed ontvangt, bijvoorbeeld als u gîtes of chambres d’hôtes verhuurt, betaalt u over het bedrag van die inkomsten in Frankrijk belasting.

Faut-il-augmenter-les-impots_article_mainU bent in Frankrijk verplicht uw belastingaangifte op tijd te doen, ook als u een negatieve of geen extra aanslag verwacht. Te laat indienen van uw aangifte kan u een boete van 10% opleveren.

Let op: als u digitaal aangifte doet, verschilt de uiterste indiendatum per departement.

De aangifteformulieren zullen vanaf 9 april bij u worden bezorgd en u hebt tot dinsdag 20 mei middernacht om ze in te dienen. U kunt aangifte doen via Internet vanaf woensdag 16 april 2014

Lees verder op praktisch nieuws


EERSTE RONDE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Nederlaag voor de socialisten, overwinning Front national

De eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen is geweest. Normaal gesproken aanleiding voor alle partijen om zich de overwinning al toe te eigenen en daar allerlei argumenten voor aan te dragen. MunicipalesDe kiezers begrijpen echter gewoonlijk al snel dat het natuurlijk pas na de tweede stemronde duidelijk wordt wie de echte winnaar is. Deze keer echter ziet de werkelijkheid er echter heel anders uit en zijn de resultaten veel minder onduidelijk. Zondag 23 maart heeft het aantal onthoudingen een recordhoogte bereikt. De socialisten hebben een flinke en onverwachte klap moeten incasseren, veel heftiger dan gevreesd werd en veel ernstiger dan zich in de peilingen liet aanzien. De rechtse partijen hebben een eervolle score bereikt en het Front national heeft een historisch succes geboekt, vooral in de grote en middelgrote steden in Zuid-Frankrijk, maar verbazingwekkend genoeg ook in de oude socialistische bolwerken.

Als in de tweede ronde van 30 maart de tendens van de eerste wordt voortgezet, zullen de effecten van de gemeenteraadsverkiezingen niet alleen onmiddellijk voelbaar zijn op gemeenteniveau, maar zullen ze ook consequenties hebben voor de langere termijn, zoals in het verleden al gebleken is, toen de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen een voorbode vormden voor die van de presidentsverkiezingen.


DE WET HAMON: WAT GAAT ER VOOR U VERANDEREN

hamonOptiek, verzekeringen, parkeren, vlees, internetaankopen, : de wet op de consumptie zou het dagelijks leven van de consument wel eens kunnen veranderen.

Enkele voorbeelden: de aankoop van een bril op sterkte via het internet, uw verzekeringscontract beëindigen op elk moment, een product dat u online hebt gekocht na 14 dagen terugsturen, een parkeerplaats per kwartier betalen… binnenkort is het waarschijnlijk ook in Frankrijk mogelijk. De wet ter bescherming van de consument moet een stimulerend effect op de concurrentie sorteren. Het gaat onder andere om de volgende maatregelen :

Lees verder op het Franse nieuwsInteressante, nuttige, onnodige en leuke literatuur en lectuur over Frankrijk

Je maakt wat meeJe maakt wat mee als hotelier. Peter Schoenmaker. Uitg. Ceara. ISBN 978 90 82140 002 (€ 14,95 + € 3 verzendkosten – www.peterschoenmaker.nl). In de niet aflatende stroom boeken en boekjes van Nederlanders die hun Franse belevenissen aan het papier toevertrouwen, verscheen onlangs dit boek dat de moeite van het vermelden waard is. De schrijver/hotelhouder noemt de bundel een verzameling waargebeurde belevenissen in en om een Frans hotelletje, door hem en zijn vrouw uitgebaat. Zoals de omslag terecht meldt: ‘geen treurige ‘Ik Vertrek”-verhalen’ maar leuk opgeschreven anekdotes met meestal een clou. Het boekje verhaalt veel over het kleine Franse leven en de zaken die een Nederlander in zijn nieuwe woonland zoal tegen kan komen. De ambtenarij, de burgemeester, de buren, de Franse gewoonten, de winkels, het eten, de jacht. De verhalen zullen voor de Nederlanders die al langere tijd in Frankrijk wonen een instemmend geknik opleveren. Voor de nieuwkomers in Frankrijk is het boekje een aanrader, omdat tal van praktische zaken aan de orde komen die bovendien meestal correct zijn weergegeven. Veel meer boeken in de boekenrubriek.


Nederlandse weblogs over Frankrijk