Home


VERDERE BESCHERMING VAN RECHTEN VAN HUURDER

LocationStaat uw huis in Frankrijk al een tijd te koop en leeg, dan kunt u er natuurlijk voor kiezen het te verhuren; niet als location meublée saisonnière (maximaal 3 maanden), maar als huurwoning voor onbepaalde tijd. Wees u er echter goed van bewust dat de rechten van huurders in Frankrijk bijzonder goed beschermd zijn.

In geval van achterblijven van huurbetalingen is het een hele toer om iemand uit uw huis te laten zetten. Er zijn verhalen bekend van niet-betalende huurders die 3 jaar of langer blijven zitten en pas na kostbare rechtsgang uitgezet kunnen worden. Een goede rechtsbijstandsverzekering is zeker aan te raden. Maar natuurlijk zijn er ook normale en betrouwbare huurders die gewoon betalen.

De wet Alur van 24 maart 2014 zal de positie van huurders nog verder beschermen.

Lees verder op: Huizen en grondprijzen, huren      Reageren kan in het forum


SCHADE DOOR NATUURRAMPEN EN NOODWEER

bliksemZoals we weten wordt ook in Frankrijk het klimaat steeds grimmiger: het regent harder en langer en het stormt en hagelt soms ook behoorlijk. Situaties waarbij schade aan uw have en goed kan ontstaan.

Bent u daar eigenlijk automatisch tegen verzekerd via uw ‘assurance multirisque habitation’ ?  Bij schade als gevolg van storm, regen, sneeuw, zijn sommige objecten niet verzekerd. Huurt u een woning, dan bent u automatisch gedekt, want huurders zijn, in tegenstelling tot eigenaars, wettelijk verplicht om een ‘assurance multirisque habitation’ af te sluiten.

Lees verder op: Leven > Geldzaken > Verzekeren


conversatieles msfrance

CPAM EN AFDRACHT AWBZ-PREMIES VERMIJDEN

13

Het is al jaren een pijnpunt voor velen dat de CVZ op uw pensioen AWBZ-premies inhoudt, terwijl u bent geëmigreerd naar Frankrijk, daar belasting en sociale lasten betaalt over uw wereldinkomen en hoogstwaarschijnlijk nooit meer gebruik zult gaan maken van dezelfde wet waar u die premies voor afdraagt.

Als u als gepensioneerde naar Frankrijk emigreert en dus inkomstenbelasting in Frankrijk gaat betalen, stopt uw Nederlandse ziektekostenverzekering. Als u alleen van uw pensioen gaat leven, is er geen keuze: u komt in aanmerking voor de Franse ziektekosten-verzekering voor gepensioneerden (de CPAM). De CPAM heeft met het Nederlandse CVZ afgesproken dat het AWBZ-premies mag inhouden op uw pensioen. Een Frans-Nederlandse belastingdeskundige kan precies voor u uitrekenen wat dit betekent…

Lees verder op: Leven > Geldzaken > Ziektekosten, CVZ AWBZ


immoinfo


TWEEDE RONDE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

municipalesLinks krijgt forse klappen. De ochtend na de tweede ronde van de gemeenteraads- verkiezingen maakt links de schade op ; in meer dan 155 steden van meer dan 9.000 inwoners en ongeveer 70 gemeenten van meer dan 30.000 inwoners heeft links dramatisch verloren.

Van oudsher linkse bolwerken, waar rechts in tientallen jaren geen voet aan de grond kon krijgen, zijn in handen van rechts gevallen. In Limoges bijvoorbeeld, dat sinds 1912 een links bestuur kende met lang zittende burgemeesters als Alain Rodet (22 jaar) en Louis Longequeue (34 jaar), zijn kreten als ‘aardbeving’ en‘politieke tsunami’ niet van de lucht. De overwinning van Emile-Roger Lombertie van de UMP op de vertrekkende burgemeester Alain Rodet van de socialistische partij betekent een symbolische klap voor de socialisten.

Een andere zware klap is uitgedeeld aan links in de communistische voorsteden van Parijs, waar een forse zwaai naar rechts is gemaakt. Ook in de Nord Pas-de-Calais en in de France-Comté zijn historisch linkse bolwerken door rechts verslagen.


Banner AN+CD 690x80 v2.0


DATA AANGIFTE 2014 OVER UW INKOMSTEN IN 2013

U betaalt in Frankrijk inkomstenbelasting als u in Frankrijk woont en uw wereldinkomen dus in Frankrijk opgeeft. Ook als u in Nederland woont en uw wereldinkomen in Nederland opgeeft, maar inkomsten uit Frans onroerend goed ontvangt, bijvoorbeeld als u gîtes of chambres d’hôtes verhuurt, betaalt u over het bedrag van die inkomsten in Frankrijk belasting.

Faut-il-augmenter-les-impots_article_mainU bent in Frankrijk verplicht uw belastingaangifte op tijd te doen, ook als u een negatieve of geen extra aanslag verwacht. Te laat indienen van uw aangifte kan u een boete van 10% opleveren.

Let op: als u digitaal aangifte doet, verschilt de uiterste indiendatum per departement.

De aangifteformulieren zullen vanaf 9 april bij u worden bezorgd en u hebt tot dinsdag 20 mei middernacht om ze in te dienen. U kunt aangifte doen via Internet vanaf woensdag 16 april 2014

Lees verder op praktisch nieuws


EERSTE RONDE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Nederlaag voor de socialisten, overwinning Front national

De eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen is geweest. Normaal gesproken aanleiding voor alle partijen om zich de overwinning al toe te eigenen en daar allerlei argumenten voor aan te dragen. MunicipalesDe kiezers begrijpen echter gewoonlijk al snel dat het natuurlijk pas na de tweede stemronde duidelijk wordt wie de echte winnaar is. Deze keer echter ziet de werkelijkheid er echter heel anders uit en zijn de resultaten veel minder onduidelijk. Zondag 23 maart heeft het aantal onthoudingen een recordhoogte bereikt. De socialisten hebben een flinke en onverwachte klap moeten incasseren, veel heftiger dan gevreesd werd en veel ernstiger dan zich in de peilingen liet aanzien. De rechtse partijen hebben een eervolle score bereikt en het Front national heeft een historisch succes geboekt, vooral in de grote en middelgrote steden in Zuid-Frankrijk, maar verbazingwekkend genoeg ook in de oude socialistische bolwerken.

Als in de tweede ronde van 30 maart de tendens van de eerste wordt voortgezet, zullen de effecten van de gemeenteraadsverkiezingen niet alleen onmiddellijk voelbaar zijn op gemeenteniveau, maar zullen ze ook consequenties hebben voor de langere termijn, zoals in het verleden al gebleken is, toen de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen een voorbode vormden voor die van de presidentsverkiezingen.


Banner CMU


ZWART WERKEN EN DE GEVOLGEN

travail-au-noirDat zwart werken in Frankrijk verboden is, net als in Nederland, mag als bekend worden verondersteld. Er staan zware straffen op. Heel vaak gaat het om bouw- of verbouwwerkzaamheden. Hoe erg bent u in overtreding als u een zwartwerker in dienst neemt?

Waar moet u op letten om te voorkomen dat u problemen krijgt? Wat moet u doen om er zeker van te zijn dat u geen zwartwerkers in dienst hebt?   Een klusjesman zwart voor u laten werken is een ernstig misdrijf tegen de code du travail. U kunt er een boete tot 45 000 euro en maximaal 3 jaar gevangenisstraf voor krijgen. Niet alleen hebt u geen enkele garantie over het geleverde werk, ook wordt u als werkgever verantwoordelijk gehouden in geval van ongelukken tijdens en na de bouw

Lees verder:  Bouwen en de regels


banner Hartsujker


DE WET HAMON: WAT GAAT ER VOOR U VERANDEREN

hamonOptiek, verzekeringen, parkeren, vlees, internetaankopen, : de wet op de consumptie zou het dagelijks leven van de consument wel eens kunnen veranderen.

Enkele voorbeelden: de aankoop van een bril op sterkte via het internet, uw verzekeringscontract beëindigen op elk moment, een product dat u online hebt gekocht na 14 dagen terugsturen, een parkeerplaats per kwartier betalen… binnenkort is het waarschijnlijk ook in Frankrijk mogelijk. De wet ter bescherming van de consument moet een stimulerend effect op de concurrentie sorteren. Het gaat onder andere om de volgende maatregelen :

Lees verder op het Franse nieuws


IN ERE HERSTELD: AIRES NATURELLES

AirenaturelleVanaf 1 april 2014 is er een nieuwe categorie beschikbaar voor kampeerterreinen: de camping ‘aire naturelle’. Aan een dergelijke camping worden geen sterren toegekend.

Een besluit van 11 januari 1993 had al in een categorie voorzien met de naam ‘aires naturelles’. Op 6 juli 2010 werd het verboden om dergelijke terreinen te creëren. Tenslotte heeft het ministerie de categorie weer in ere hersteld, met een nieuwe omschrijving van de aires naturelles en criteria gebaseerd op die van 1993. Bedoelde campingterreinen kunnen worden ingericht in de vrije natuur en de normen voor de voorzieningen en het comfort zijn minder streng dan die voor campings met sterren. Deze campings ‘aire naturelle’ zijn alleen bedoeld voor tenten, caravans en kampeerwagens.

Lees verder in: Camping of Gites beginnen


FRANSE JONGEREN GEFRUSTREERD

revolteAfgelopen dinsdag zijn de eerste resultaten van een groot onderzoek met de naam ‘Génération quoi’ gepubliceerd. Een beeld wordt geschetst van een Franse jonge generatie die lijdt onder een maatschappij die de deuren voor haar gesloten houdt.

Het zelfbeeld van de jongeren van 18 tot 34 jaar is er een van een generatie die wordt opgeofferd, miskend en afgeschreven, aan wie de maatschappij en de arbeidsmarkt geen kansen biedt, en bij wie de frustratie wel eens explosief zou kunnen worden, aldus de resultaten van een groot onderzoek online door France Televisions in samenwerking met Le Monde en Europe 1, met als thema’s werk, liefde, familie en opleiding, waaraan meer dan 210 000 jongeren deelnamen. Het onderzoek schetst de gevolgen van de economische crisis, die volgens sociologen wel eens zouden kunnen leiden tot een revolte.

Lees verder op het Franse nieuws


ENERGIEBESPARING: DE NIEUWE STEUNMAATREGELEN

AnahElektriciteit, gas en stookolie worden alsmaar duurder. Er is allerlei hulp beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Deze hulp is vanzelfsprekend alleen beschikbaar als u fiscaal ingezetene van Frankrijk bent.

Kijk eerst welke maatregelen het meest effectief zullen zijn. Over het algemeen is het in een oud huis het belangrijkst om het dak of de muren te isoleren voordat u een nieuw verwarmingssysteem of een warmwatervoorziening installeert, of de ramen vervangt. Hebt u van die grote ramen uit de jaren ’70, dan is het vervangen van de ramen misschien wel weer een goed idee.

Lees verder op Het Franse nieuws Economie


INVESTERINGSKLIMAAT MOET BETER

sdf1François Hollande onthult vandaag, 17 februari, een pakket aan maatregelen die het investeringsklimaat in Frankrijk gunstiger moeten maken. Afgelopen dinsdag hebben grote buitenlandse ondernemers al een serie voorstellen gedaan om de Franse economie aantrekkelijker te maken. Eerder al publiceerde een groep van 50 buitenlandse ondernemingen met Franse vestigingen een manifest waarin ze melding maakten van de problemen bij investeringen in Frankrijk. De 20.000 ondertekenaars van het manifest pleiten vooral voor verlichting van de sociale en milieuverplichtingen en voor een grotere fiscale stabiliteit.

Als antwoord op het manifest doet Hollande vandaag het Conseil stratégique de l’attractivité herleven, een overlegstructuur die reeds in 2003 onder Jacques Chirac werd opgericht, maar die sinds het begin van de crisis niet meer bijeen geweest is. Lees verder op het Franse nieuws


Banner Sympa4


FRANS NIEUWS UIT NEDERLAND

powered by RSS Just Better 1.3 pluginInteressante, nuttige, onnodige en leuke literatuur en lectuur over Frankrijk

Je maakt wat meeJe maakt wat mee als hotelier. Peter Schoenmaker. Uitg. Ceara. ISBN 978 90 82140 002 (€ 14,95 + € 3 verzendkosten – www.peterschoenmaker.nl). In de niet aflatende stroom boeken en boekjes van Nederlanders die hun Franse belevenissen aan het papier toevertrouwen, verscheen onlangs dit boek dat de moeite van het vermelden waard is. De schrijver/hotelhouder noemt de bundel een verzameling waargebeurde belevenissen in en om een Frans hotelletje, door hem en zijn vrouw uitgebaat. Zoals de omslag terecht meldt: ‘geen treurige ‘Ik Vertrek”-verhalen’ maar leuk opgeschreven anekdotes met meestal een clou. Het boekje verhaalt veel over het kleine Franse leven en de zaken die een Nederlander in zijn nieuwe woonland zoal tegen kan komen. De ambtenarij, de burgemeester, de buren, de Franse gewoonten, de winkels, het eten, de jacht. De verhalen zullen voor de Nederlanders die al langere tijd in Frankrijk wonen een instemmend geknik opleveren. Voor de nieuwkomers in Frankrijk is het boekje een aanrader, omdat tal van praktische zaken aan de orde komen die bovendien meestal correct zijn weergegeven. Veel meer boeken in de boekenrubriek.


Nederlandse weblogs over Frankrijk