Home

CAMPAGNE GRIEPVACCINATIES

vaccinationDe campagne voor de griepvaccinaties is weer van start gegaan in Frankrijk: dit jaar van 10 oktober 2014 tot 31 januari 2015. Vooral de verzekerden die ouder zijn dan 65, zwangere vrouwen en mensen met chronische ziekten (astma, diabetes, hartziekten etc. ) zijn uitgenodigd om zich te laten vaccineren.

Voor deze groepen wordt het vaccin volledig vergoed. Met een bon die per post wordt toegestuurd kan het vaccin bij de apotheek worden opgehaald, als u de vaccinatie al eerder gehad hebt. Voor andere groepen is vooraf een bezoek aan de huisarts noodzakelijk. Na het halen van het vaccin kan een verpleegkundige het vaccin toedienen. Maak daarvoor een afspraak bij het ‘cabinet d’infirmières’.

Het is aan te raden om de griepprik voor de griepperiode te halen. Na toediening heeft het vaccin 14 dagen nodig om antistoffen aan te maken.WERKLOZEN FRANKRIJK NIET OP ZOEK NAAR WERK

chomeursBij controles over heel Frankrijk van juni 3013 tot maart 2014 is gebleken dat een groot percentage werklozen niet actief op zoek is naar werk. In de Franche-Comté gaat het om 50%, 38 % in de Poitou-Charentes en 20 % in de Parijse regio. De verschillen zijn te verklaren uit de verschillen in onderzoeksmethoden.

Volgens de onderzoekers moet uit de cijfers niet zonder meer geconcludeerd worden dat een groot deel van de werklozen uit profiteurs bestaat. Het gaan vooral om mensen die de moed verloren hebben, o.a. door gezondheidsproblemen, huisvestingsproblemen, langdurige werkloosheid, leeftijd. De controles hebben in elk geval tot effect gehad dat veel werklozen op deze manier aan een opschorting van de uitkering zijn ontsnapt. Tussen de 15 en 35% van de werklozen hebben een sanctie gekregen en zijn voor 14 dagen hun uitkering kwijtgeraakt.

Lees verder op Het Franse nieuws…


immoinfo


NOODZAAK HERVORMINGEN WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

logopeunedicHet Elysée heeft afgelopen maandag gereageerd op uitlatingen van de minister van Economische Zaken Emmanuel Macron over de noodzaak van hervormingen op het gebied van de Franse werkloosheidsuitkeringen. De regering stelt dat er te zijner tijd onderhandelingen met de sociale partners zullen plaatsvinden, maar niet direct.

President Hollande erkent dat er een tekort op de begroting voor de werkloosheidsuitkeringen is en voegt eraan toe dat deze kwestie een gedeelde verantwoordelijkheid van de sociale partners en de staat is. In 2014 is er een overeenkomst getekend en er is een datum vastgesteld voor een nieuwe afspraak in 2016. Tot die tijd staan er meerdere onderwerpen op de agenda voor onderhandeling met de sociale partners.

In een interview met de krant Journal du dimanche heeft minister Macron een stok in het hoenderhok gegooid door te stellen dat er een tekort is van 4 miljard euro op het werkloosheidsbudget en dat de hervorming die heeft plaatsgevonden onvoldoende is. In hetzelfde interview nodigde hij de sociale partners uit om vooruitgang te helpen boeken. Hij waarschuwde zelfs dat de staat als financier van het systeem kan ingrijpen als de sociale partners vooruitgang blokkeren.

Op de uitlatingen van Macron volgde een stroom van kritiek, o.a. van collega-minister Marisol Touraine, die dit soort ‘ongecoördineerde initiatieven’ uit de koker van ministers afkeurt. Ook uit de Socialistische Partij die dit weekend een algemene vergadering hield, was kritiek te horen.

Lees verder op Het Franse nieuws…


Banner Sympa


FRANSE PARLEMENT VOOR VERMINDERING KERNENERGIE

Windmolen geen alternatief voor kernenergieHet Franse parlement heeft vrijdag 10 oktober het eerste artikel aangenomen van de loi de transition énergétique, die voorziet in het beperken van het deel kernenergie van de totale energieproductie van de huidige 75 % tot 50 % in 2025. François Hollande had dat eerder al toegezegd. Het wetsartikel, dat sinds maandag onderwerp van parlementair debat was, voorziet verder in het halveren van het energieverbruik in 2050 in vergelijking met dat van 2012. De gedeputeerden hebben via een amendement een tussendoel toegevoegd van een vermindering van 20% in 2030.

De behandeling van de 64 wetsartikelen in de Assemblée is gepland tot 14 oktober. Onder andere worden ook verschijnselen als ‘geplande veroudering van producten’, de zg. obsolescence programmée en de thermische renovatie van woningen behandeld.

De organisatie van professionals in de windenergie-industrie, de fédération des professionnels de l’éolien, France Energie Éolienne (FEE), is ingesprongen op de behandeling van de wet en heeft op 2 oktober de eerste studie van de Observatoire de l’éolien gepubliceerd. Deze studie heeft tot doel de ontwikkeling van de windmolensector in Frankrijk te volgen en pilots te lanceren voor het verder ontwikkelen van deze industrie. Een van de conclusies van de studie van 2014 houdt in dat de verdere ontwikkeling van de windmolensector een stimulering zou kunnen betekenen voor de werkgelegenheid. Terwijl vanaf 2010 de ontwikkeling van de windenergie in Frankrijk nogal vertraagd is, lijkt het erop dat 2014 deze industriële sector weer hervat wordt. Dit is althans de aanbeveling van de Observatoire de l’éolien, die op 2 oktober jl. In Parijs gepresenteerd werd door de fédération France Energie Eolienne, die 90% van de spelers in de sector vertegenwoordigt.

Lees verder op het Franse nieuws…


banner Hartsujker


BRUSSEL TIKT FRANKRIJK WEER OP DE VINGERS

Barosso_Hollande_JunckerDe Europese Commissie in Brussel tikt Frankrijk weer op de vingers en dreigt de begroting voor 2015 te verwerpen, als de overheid niet 8 miljard extra bezuinigt of nieuwe inkomsten vindt. Europa is niet van plan om bij de eerste slag al concessies te doen aan eerder gemaakte afspraken tussen de eurolanden.

In tegenstelling tot geruststellende geluiden uit het Élysée werkt Brussel al aan een afwijzing van het Franse budget voor 2015 met een tweeledig doel: tot 31 oktober moeten er aanvullende bezuinigingen worden gevonden van miljarden euro’s, en voor het einde van het jaar moet er een controleerbaar programma van neoliberale hervormingen komen. Op dit moment zijn op hoog niveau discussies gaande tussen Hollande, Barroso en Jean-Claude Juncker, die begin november de voorzittershamer zal overnemen.
Het verschil in opvatting tussen de Franse regering, die zich niet al te veel zorgen maakt, en de Europese commissie, waarvan juristen en experts druk doende zijn om de schade enigszins te beperken, doet het Brusselse vermoeden bevestigen dat Parijs in ontkenning is. Ontkenning allereerst met betrekking tot de afspraken die Hollande met zijn gelijken binnen de EU heeft gemaakt, iets waar Angela Merkel steeds op blijft hameren. Ontkenning ook met betrekking tot het groeiende isolement van Frankrijk: met uitzondering van Italië zijn het niet langer alleen Duitsland en de noordelijke lidstaten die een streng budgettair beleid voeren, maar ook Spanje, Portugal, Ierland en zelfs Griekenland.

Lees verder op het Franse nieuws…


conversatieles msfrance

LENING 0% RENTE VAKER MOGELIJK

pret_taux_zero_2013Een lening tegen 0% rente is in Frankrijk vanaf 1 oktober vaker mogelijk dan voorheen. Ook de voorwaarden zijn soepeler geworden. Deze maatregel van de Franse overheid heeft tot doel de aankoop van nieuwe en oudere woningen in Frankrijk te stimuleren.

Premier Manuel Valls verklaarde op 29 augustus al dat hij een krachtige maatregel wilde nemen om de Fransen te huisvesten en dat de toegang van inwoners van Frankrijk tot de woningmarkt een prioriteit van de regering is. Om de woningbouw en de aankoop van woningen te stimuleren, heeft hij een hele serie maatregelen aangekondigd, waaronder een versoepeling van voorwaarden om een lening tegen nul procent rente te krijgen, ofwel een prêt à taux zéro, een PTZ. Vanaf 1 oktober zullen meer huishoudens van deze lening kunnen profiteren. Over enkele maanden zullen deze leningen ook beschikbaar zijn voor de aankoop van bestaande woningen in oudere stads- en dorpscentra.

Lees verder op het Franse nieuws


FRANS BUDGET 2015 GEPRESENTEERD

budgetVandaag 1 oktober wordt in de Franse ministerraad het budget voor 2015 gepresenteerd. De regering verwacht pas een kloppend Frans budget in 2019 in plaats van in 2017. De verhoging van de accijns op de diesel is bevestigd.

Het budget dat vanochtend gepresenteerd wordt is een crisisbudget. Hollande had al gewaarschuwd voor pijnlijke bezuinigingen. Ondanks de inspanningen om de uitgaven te beperken is de inperking van het overheidstekort lastiger gebleken dan voorzien. Het ‘projet de loi de finances’ (PLF) voorziet volgend jaar een daling van het overheidstekort naar 4,3% van het bruto nationaal product na 4,4% dit jaar. De volgende jaren zou dit tekort nog verder moeten dalen tot 3,8% en 2,8%. De terugkeer van het evenwicht in de publieke uitgaven wordt nu verwacht in 2019, dus twee jaar later dan was aangekondigd. De staatsschuld, die in het tweede kwartaal van dit jaar de historische drempel van 2000 miljard euro is overschreden, zal dus nog wat verder oplopen.

Lees verder op Het Franse nieuws…


Banner CMU


STAKING VRIJE BEROEPEN

greve prof libVandaag (30 september 2014) vindt in heel Frankrijk een staking door de uitoefenaars van vrije beroepen plaats. Artsen, apothekers, advocaten, dierenartsen en notarissen protesteren tegen de hervorming die is voorbereid door Emmanuel Macron en sluiten vandaag hun deuren, na een oproep van hun bond, de Union nationale des professions libérales (Unapl). In heel Frankrijk zullen prikacties plaatsvinden.

In Parijs houden de apothekers een optocht van de Invalides naar de Senaat. Zelfs dierenartsen zullen vandaag hun deuren gesloten houden. Voor het eerst beleeft Frankrijk een dag zonder vrije beroepen.

Volgens de voorzitter van de Unapl overtreft de deelname alle verwachtingen. Hij kondigde maandag in een ultimatum aan de regering al aan dat vanmiddag om 15 uur andere maatregelen zullen worden aangekondigd, tenzij de minister voor die tijd contact opneemt.

De redenen voor het protest zijn te verklaren uit het project dat ophanden is onder leiding van de nieuwe minister van economische zaken : ‘croissance et pouvoir d’achat’ (groei en koopkracht), waarbij o.a. de tarieven van de vrije beroepen worden gedereguleerd.

Lees verder op Het Franse nieuws…


GEFELICITEERD BRIGITTE BARDOT

brigitte-bardot-garticleGeregistreerd handelsmerk en wereldberoemd. Op 28 september wordt ze 80: Bon anniversaire Brigitte Bardot, een van de meest Franse producten die er te bedenken zijn en mooiste vrouw van de wereld. Rebels, vrij, uniek: een meter zesenzestig pure sensualiteit en sensatie en voor al die Nederlanders die er wonen of op vakantie gaan misschien wel een van de beste redenen om van Frankrijk te houden. In elk geval heeft BB het als exportproduct beter gedaan dan Renault.

Op 28 september 1934 wordt ze geboren in Parijs in een bourgeois-gezin, waarin ze net als haar zus Marie-Jeanne (Mijanou), hardvochtig wordt opgevoed, met karwatsslagen en al. Op 7-jarige leeftijd ontdekt Brigitte het klassiek ballet. In 1949 gaat ze naar het Conservatorium van Parijs, waar ze geschoold wordt tot klassiek danseres. Vader is gepassioneerd filmliefhebber en maakt talloze films van Brigitte als kind, een zeldzaamheid in die tijd. Moeder Bardot is gepassioneerd modeliefhebster en het gezin begeeft zich in kringen van uitgevers, filmmakers, theaterpersoonlijkheden en mode-iconen.

Op 15-jarige leeftijd wordt Bardot in dienst genomen door de directrice van het tijdschrift Elle en van Jardin des Modes, Hélène Lazareff, een goede vriendin van haar moeder. In 1950 staat ze voor het eerst op de cover van het tijdschrift.

Dan wordt ze ontdekt door de filmmaker Marc Allégret, die haar een rol in zijn volgende film Les lauriers sont coupés aanbiedt. De film wordt uiteindelijk niet gemaakt, maar Brigitte ontmoet er een jonge assistent, Roger Vadim, 22 jaar. Liefde op het eerste gezicht. In de zomer van 1950 gaat ze bij hem wonen bij Croix-Valmer, tot grote afkeuring van haar ouders, die vergeefs proberen het stel van elkaar te scheiden. De jonge geliefden moeten wachten met trouwen tot Brigitte 18 is en het huwelijk vindt plaats op 19 december 1952.

Lees verder op het Franse nieuws


 

HOLLANDE VASTBERADEN

HOLLLANDE-UN-SPEECHPresident Hollande heeft geëmotioneerd, maar vastberaden gereageerd tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties na de executie van Hervé Gourdel door een Algerijnse djihadistische groepering. Vanaf het moment dat hij het ultimatum, dat gesteld was door de ontvoerders van Hervé Gourdel, verwierp, was er in Frankrijk vrees voor dit moment.

De Algerijnse groep Jound al-Khilafa, ‘het leger van het kalifaat’ had de Franse president 24 uur gegeven om de luchtaanvallen tegen de Daech-djihadisten van in Irak te stoppen, op straffe van het doden van de gijzelaar. De groepering, die banden heeft met Al Qaida, heeft zijn dreigement enkele uren voor de toespraak van Hollande tijdens de vergadering van de Verenigde Naties uitgevoerd.

Na de bevestiging van het bericht belde Hollande de ouders en de partner van Hervé Gourdel. Daarna gaf hij een verklaring waarin hij zorgvuldig zijn woorden woog. Het staatshoofd sprak over een ‘verschrikkelijke onrechtvaardigheid’ en stelde dat Hervé Gourdel gedood is omdat zijn land, Frankrijk, strijdt tegen het terrorisme, en omdat hij een volk vertegenwoordigt dat hecht aan vrijheid en dat strijdt tegen het barbarisme. De toespraak was eenvoudig en bevlogen. De president riep andere landen op om in actie te komen, en voegde eraan toe dat Daech niet alleen gevaar opleverde voor de regio, maar voor de hele wereld. De strijd is er een van de lange adem, die helemaal zal moeten worden gestreden om het terrorisme te overwinnen, aldus de president.

Lees verder op Het Franse nieuws…


STAKING AIR FRANCE DUURT VOORT

greveOndanks de inspanning door Air France en de regering van Frankrijk duurt de staking door Franse piloten nu al 10 dagen voort. dinsdagmiddag hieden de stakers een demonstratie in Parijs voor het parlement, de Assemblée nationale. De piloten van Air France verzetten zich tegen het project met de low-cost vliegmaatschappij Transavia. De piloten hebben hun toon verhard en eisen nu de volledige stopzetting van het project Transavia Europe. Dinsdag om 14 uur gingen ze in uniform de straat op.

Sinds 15 september is de helft van de vliegtuigen van de vliegmaatschappij op de grond blijven staan. De staking is de langste sinds 1998. Premier Manuel Valls heeft dinsdag opnieuw opgeroepen aan de staking een einde te maken. Ook de directeur van Air France, Alexandre de Juniac, heeft opnieuw aangegeven dat geen enkel bedrijf onsterfelijk is en roept eveneens op te staking te beëindigen.

Lees verder op Het Franse nieuws…


ONTMOETING VALLS MET ANGELA MERKEL

merkelvallsTijdens een ontmoeting met premier Manuel Valls met Angela Merkel heeft de bondskanselier haar waardering uitgesproken voor de inspanningen en de hervormingen van Frankrijk. Ze herinnerde Valls er echter ook aan dat Frankrijk zich, net als andere Europese landen, aan de regels moet houden.

Het hervormingsprogramma van Frankrijk dat Valls tijdens het tweedaagse bezoek aan Berlijn presenteerde, noemde Merkel ‘indrukwekkend’ – waarbij ze vooral die hervormingen bedoelde die de concurrentiepositie van de bedrijven moeten verbeteren. Merkel mocht zich dan onder de indruk tonen van het voornemen van Valls zich aan de hervormingen te houden, ze liet zich niet vermurwen tot een uitspraak die erop zou kunnen duiden dat Frankrijk wat haar betreft wat soepeler met de budgettaire regels om kan gaan. Tijdens een eerste bezoek van de premier aan Duitsland had Valls Merkel er nog van verzekerd dat Frankrijk zich aan de afspraken zou houden. Het regeringskoppel Valls en Hollande moet dus in rap tempo het begrotingstekort terugdringen tot onder de 3%, het maximum voor de Europese lidstaten. Het begrotingstekort van Frankrijk bereikt in 2014 de 4,4% in plaats van de verwachte 3,7%, waardoor het bereiken van de verplichte 3% moet worden uitgesteld tot 2017 – iets dat Parijs half september al de nodige kritiek uit Berlijn opleverde.
Manuel Valls pleitte verder voor meer investeringen door Duitsland om de economie te stimuleren. Hij legde er de nadruk op dat hij niets speciaals kwam vragen aan Duitsland, maar vooral het vertrouwen zocht van het Duitse volk. Merkel reageerde echter met de opmerking dat het goed mogelijk was om economische groei te realiseren zonder extra geld en dat Duitsland daar het levende bewijs van was.

Bron: le Monde/le Figaro


FRANSE BESCHIETINGEN IRAK

fond_ecran_wallpaper_avions_073Vrijdagochtend vroeg hebben twee Franse gevechtsvliegtuigen beschietingen uitgevoerd tegen stellingen van de djihadisten van IS in het noord-oosten van Irak. President Hollande heeft in een communiqué laten weten dat vrijdagochtend om 9u40 de Rafale-vliegtuigen een eerste slag aan een opslagplaats hebben toegebracht. Het doel is geheel vernietigd, zo preciseerde hij. De komende dagen worden er nog meer operaties uitgevoerd, aldus de president.

Frankrijk is het eerste land dat zich bij de luchtacties voegt die de Verenigde Staten op 8 augustus zijn begonnen tegen de djihadisten. Donderdag kondigde Hollande al aan dat hij zijn akkoord gegeven had aan ‘beschermende operaties’ in Irak, een beslissing die werd toegejuicht door Barack Obama.

Lees verder op Het Franse nieuws…


NOODWEER ZUID-FRANKRIJK

pluiesNoodweer in Zuid-Frankrijk heeft gisteren een aantal levens gekost. Er is ook materiële schade. In de rivier de Dourdou in het departement de Aveyron is een vrouw gisteren verdronken door een plotselinge stijging van het water. In Agèles sur Mer is een zestigjarige overleden nadat ze meegesleurd werd door de sterke stroming. De Gard, de Hérault en de Aveyron staan bij meteofrance nog steeds onder code oranje.

Twintig mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd uit hun woningen in het dorp Vabres-l’Abbaye in het zuidwesten van de Aveyron, niet ver van de Herault. Het merendeel van deze mensen kon gistermiddag weer naar huis terugkeren.

Vanaf dinsdagavond hebben de pompiers 70 keer moeten ingrijpen, voornamelijk voor het leeghalen van kelders en voor het repareren van muren die op instorten staan. De RD 999 van Millau naar Albi is bij Saint-Affrique meerdere uren afgesloten door een instorting. In de Aveyron zijn honderd pompiers van het departement stand-by gebleven van gisteravond tot vanochtend, omdat er nieuw noodweer en zware regenbuien werden verwacht. Minister van binnenlandse zaken Bernard Cazeneuve heeft een totale mobilisatie van de veiligheidstroepen geëist. De Tarn en zijrivieren zijn onder code geel geplaatst vanwege een verwachte snelle stijging van het water. Negen tieners, die in het nauw zaten in het midden van de rivier de Tarn, moesten worden geëvacueerd door de pompiers.

Lees verder op Het Franse nieuws…


VALLS WIL BELASTINGDRUK VERLAGEN

impots-avis-2014Premier Valls heeft vanochtend op France Inter aangekondigd dat hij de Franse belastingdruk wil verlagen. De regering zal het voorstel aan het parlement voorleggen, zo verklaarde de premier. Doel is de belasting voor 6 miljoen huishoudens aan te pakken.

Een derde van de Franse huishoudens die inkomstenbelasting betalen, wordt hard getroffen door de effecten van de fiscale maatregelen die de afgelopen jaren genomen zijn. Bovenop deze belastingdruk is er nog de economische crisis.

Voor talloze Fransen is de week slecht begonnen: belastingplichtigen die niet gekozen hebben voor een maandelijkse spreiding van de belasting, of voor betaling via Internet, moesten afgelopen maandag het laatste derde deel van de inkomstenbelasting betalen. Voor velen onder hen is de rekening hoger dan eerder. Volgens schattingen van het ministerie van financiën is dat dit jaar het geval voor meer dan zes miljoen huishoudens.

Lees verder op Het Franse nieuws…


JACHTSEIZOEN FRANKRIJK WEER VAN START

lapin-ouvertureIeder jaar in augustus en september gaat het jachtseizoen in Frankrijk weer van start. Nog steeds kent de jacht een groot aantal deelnemers: 1.250.000 Franse jagers, tegen 7 000 000 in Europa. De groep groeit nog steeds: de afgelopen 5 jaar hebben zich jaarlijks 20.000 nieuwe jagers aangemeld. Ook het aantal tegenstanders groeit gestaag.

Al vanaf de eerste mensheid hebben mensen natuurlijk gejaagd; in eerste instantie om aan eten te komen en later, toen er veehouderijen waren ontstaan, puur voor het plezier. Nog steeds zijn er lieden die de behoefte voelen om zich op deze manier verbonden te voelen met de natuur, met al haar emoties, ontberingen en ongetemdheid en weer iets van het roofdier in zich te voelen – maar nu op een iets bewustere en gereguleerdere manier (dus na het halen van het jachtdiploma) dan in de tijd van onze voorouders.

Lees verder op Het Franse nieuws…


SCHOOLVAKANTIES 2014-2015

vacances-scolaires-2014Herfstvakantie 2014 (Toussaint)
Van 18 oktober tot 3 november voor alle zones
Kerstvakantie 2014
Van 20 december tot 5 januari voor alle zones
Winter 2015
Van 7 tot 23 februari voor zone A
Van 21 februari tot 9 maart voor zone B
Van 14 februari tot 2 maart voor zone C
Voorjaar 2015
Van 11 tot 27 april voor zone A
Van 25 april tot 11 mei voor zone B
Van 18 april tot 4 mei voor zone C
Grote vakantie
4 juli voor alle zones

Op de website van het ministerie van onderwijs zijn ook de schoolvakanties voor de komende jaren te raadplegen. Kijk hier om te zien in welke zone u woont.


40 MILJOEN EURO FRANSE PLATTELAND

campagneOnlangs is er een rapport verschenen over extreem landelijke gebieden in Frankrijk (l’hyper-ruralité) die ‘op het punt staan te verdwijnen’. De staat stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor het verlevendigen van het Franse platteland. Goed nieuws voor bewoners van een van de dunner bevolkte gebieden in Frankrijk.

Op meer dan een kwart van het Franse grondgebied woont maar ongeveer 5% van de Franse bevolking. Het gaat om zeer dunbevolkte regio’s, zoals de Creuse, de Lot, de Cantal, de Ariège, de Lozère, de Hautes-Alpes en Corsica. Volgens Alain Bertrand (PS), senator en zelf burgemeester van het plaatsje Mende in de Lozère, loopt er een strook van zeer dunbevolkte gebieden over Frankrijk van het noordoosten naar het zuidwesten.

Volgens de senator zijn 300 Franse gemeenten het slachtoffer van hun geïsoleerde ligging, van hun gebrek aan aantrekkingskracht en van een zwakke infrastructuur.

Lees verder op Het Franse nieuws…


MINDER BUITENLANDERS OP HUIZENMARKT FRANKRIJK

a vendreDe huizenmarkt in Frankrijk kende in 2013 minder aankopen door buitenlanders dan het jaar ervoor. Het aantal aankooptransacties van niet-Fransen in Frankrijk daalde in 2013 met 13%. Volgens de 6e editie van «investing and leaving abroad», uitgevoerd door BNP-Paribas International Buyers, zijn buitenlandse kopers van onroerend goed in Frankrijk steeds zeldzamer.

In 2013 zijn er met buitenlanders 12 930 verkopen gesloten, tegen 14 901 in 2012. In dat jaar was het aantal reeds gedaald met 1% ten opzichte van 2011(15 073).

Lees verder op Het Franse nieuws…


BETALEN VOOR NIEUW FRANS RIJBEWIJS

rijbewijsVanaf 1 september 2014 moet u voortaan in Frankrijk betalen voor het vernieuwen van uw rijbewijs als u het oude niet meer kunt laten zien, omdat u het verloren hebt of omdat het gestolen is.

Deze maatregel maakt onderdeel uit van de loi de finances rectificative pour 2014, en is zonder veel omhaal aangenomen, zowel in de Assemblée (het parlement) als in de Senaat. Een nieuw rijbewijs kost u € 25. Tot nu toe was een rijbewijs gratis, afgezien van de kosten van een eventuele medische keuring.


GOED TOEVEN IN FRANKRIJK

esperance vieIs het mogelijk om het welzijn van de bewoners van verschillende regio’s en zelfs van verschillende landen met elkaar te vergelijken ? De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) lanceert een nieuwe benadering van deze vraag. In plaats van simpelweg af te gaan op het bruto nationaal product of de Human Development Index (HDI), een methode van de Verenigde Naties om armoede te meten, combineert ze nu gegevens die verband houden met de hoogte van het inkomen, werkgelegenheid, gezondheid, onderwijsniveau, veiligheid, mate van politieke participatie en toegang tot breedband- Internet om zodoende tot een evaluatie te komen van regio’s waar het goed of minder goed toeven is. De indicator wordt de ‘better life index’, of op zijn Frans ‘indicateur vivre mieux’ genoemd. Aankomende oktober worden daar nog de laatste meetresultaten van de luchtkwaliteit aan toegevoegd.

Het resultaat van de studie wordt in eerste instantie op een internetsite gepubliceerd, die eind juni is gelanceerd, waar de organisatie de variabelen tussen de regio’s van de verschillende landen van de OESO vergelijkt. Uit deze gegevens hebben de onderzoekers bij de krant Le Monde, ‘Les Decodeurs’ gegevens gehaald waarmee ze de kwaliteit van leven in de verschillende regio’s van Frankrijk met elkaar vergelijken (met uitzondering van de overzeese gebieden): de levensverwachting, de inkomsten, het werkloosheidscijfer, het opleidingsniveau en toegang tot breedband-internet.

Lees verder op Het Franse nieuws…


TERRITORIALE HERVORMING FRANKRIJK

carte-13-regionsEind juli hebben de Franse gedeputeerden het eerste deel van de territoriale hervorming van Frankrijk aangenomen, met daarbij een nieuwe kaart van Frankrijk, die in het najaar nog door de Senaat moet worden goedgekeurd. Het aantal regio’s wordt teruggebracht van 22 tot 13 (inclusief Corsica), en niet 14, zoals de regering oorspronkelijk van plan was.

De regio’s Poitou-Charentes, Limousin en Aquitaine, evenals Nord-Pas-de-Calais en de Picardie worden gefuseerd. Op termijn wordt voorts een grondwetsherziening beoogd waarbij de Conseil Général zal worden afgeschaft in 2020.

Lees verder op Het Franse nieuws…


FRANS NIEUWS UIT NEDERLAND

powered by RSS Just Better 1.3 plugin


Interessante, nuttige, onnodige en leuke literatuur en lectuur over Frankrijk

Je maakt wat meeJe maakt wat mee als hotelier. Peter Schoenmaker. Uitg. Ceara. ISBN 978 90 82140 002 (€ 14,95 + € 3 verzendkosten – www.peterschoenmaker.nl). In de niet aflatende stroom boeken en boekjes van Nederlanders die hun Franse belevenissen aan het papier toevertrouwen, verscheen onlangs dit boek dat de moeite van het vermelden waard is. De schrijver/hotelhouder noemt de bundel een verzameling waargebeurde belevenissen in en om een Frans hotelletje, door hem en zijn vrouw uitgebaat. Zoals de omslag terecht meldt: ‘geen treurige ‘Ik Vertrek”-verhalen’ maar leuk opgeschreven anekdotes met meestal een clou. Het boekje verhaalt veel over het kleine Franse leven en de zaken die een Nederlander in zijn nieuwe woonland zoal tegen kan komen. De ambtenarij, de burgemeester, de buren, de Franse gewoonten, de winkels, het eten, de jacht. De verhalen zullen voor de Nederlanders die al langere tijd in Frankrijk wonen een instemmend geknik opleveren. Voor de nieuwkomers in Frankrijk is het boekje een aanrader, omdat tal van praktische zaken aan de orde komen die bovendien meestal correct zijn weergegeven. Veel meer boeken in de boekenrubriek.


Nederlandse weblogs over Frankrijk