Home – Wonen en leven in Frankrijk

Franse wet op het levenseinde afgekondigd

Vandaag 2 februari wordt de Franse wet op het levenseinde door de President de la République officieel afgekondigd. De wet werd op woensdag 27 januari aangenomen door stemming van de gedeputeerden en ’s avonds door de senaat.

De Franse wet op het levenseinde betekent een vooruitgang, met betrekking tot het respecteren van de vrije wil en de waardigheid van zieken en mensen die aan het einde van hun leven zijn.

Al in juni 2012 kondigde François Hollande aan dat de wettelijke vastlegging van de rechten van zieken en mensen in een terminaal stadium van hun leven een zo groot mogelijke consensus ten grondslag zou moeten liggen.

Met de Franse wet op het levenseinde kan een behandeling worden gestopt als deze onnuttig, buiten proportie of met geen enkel ander effect dan kunstmatige levensverlenging wordt toegepast.

De wet voorziet in een toepassing van een diepe sedatie (verdoving) tot aan het overlijden, gecombineerd met pijnbestrijding en het stoppen van de behandeling, op het moment dat de levensverwachting kort is.
De wet voorziet ook in een wilsbeschikking vooraf, voor het geval de ziekte van een patiënt het onmogelijk maakt om zich hierover uit te drukken. Deze wilsbeschikking is dwingend – een arts is verplicht deze te volgen.

Van actieve euthanasie is in Frankrijk (nog) geen sprake. Volgens sommigen wordt hiermee een praktijk die al jaren gangbaar is, slechts geformaliseerd.

Lees ook op Het Forum


Vakantiehuis Frankrijk


Belasting in Frankrijk in 2016

declaration-revenu-impots_4843615Woont u in Frankrijk of hebt u bezit (onroerend goed) in Frankrijk, dan betaalt u belasting in Frankrijk in 2016. Over een paar maanden moet de aangifte voor uw inkomstenbelasting over 2015 weer worden gedaan. Goed om te weten dat er weer een en ander veranderd is met betrekking tot de belasting in Frankrijk in 2016.

De nieuwe belastingwet over de belastingen 2015 voorziet in een herziening van de belastingdrempel. Is uw inkomen in 2015 hoger dan € 40 000, dan moet u vanaf 2016 verplicht online aangifte doen, evenals wanneer uw aanslag hoger is dan € 10 000. Als uw inkomen hoger is dan € 28 000 moet u vanaf 2017 verplicht online aangifte doen. De diverse belastingschijven worden verhoogd met 0,1%, een percentage dat gelijk is aan de prijsindexering (waarbij de prijsstijging van tabak niet wordt meegenomen).

Inkomstenbelasting 2015 :

  • Tot € 9 700 0 %
  • Van € 9 700 tot € 26 791 14 %
  • Van € 26 791 tot € 71 826 30 %
  • Van € 71 826 tot € 152 108 41 %
  • Meer dan € 152 108 45 %

Op de website van de Franse overheid vindt u een simulator, waarmee u kunt uitrekenen hoe veel belasting u gaat betalen over 2015. De overheid waarschuwt overigens dat de definitieve aanslag nog kan verschillen van het resultaat van de simulatie.

Klik hier voor een fiscale kalender met de belangrijke data voor al uw Franse belastingzaken.


Bateau-International


2016 in Frankrijk

hollandeTijdens zijn toespraak voor 2016 in Frankrijk legde de Franse president Hollande vooral de nadruk op zijn wens om de inwoners van Frankrijk te beschermen tegen het terrorisme. De toon van zijn toespraak was ernstig, maar hij gaf tevens te kennen dat het nieuwe jaar een jaar van hoop was, niet in het minste ten aanzien van de daling van de werkloosheid en de economische groei.

Er gaat het een en ander veranderen in 2016 in Frankrijk. Om te beginnen gaat de SMIC, ofwel het minimumloon, ietsje omhoog. Er komt op 1 januari 0,6% bij, waardoor het uurloon nu op € 9,67 per uur komt, ofwel € 1466,62 bruto per maand (= €1143 netto). Dit is geen extra verhoging, maar een indexering. Het betreft ongeveer 11% van de werkenden.

Lees verder op Het Franse Nieuws…


Banner Sympa

 


hartsuiker


Front national in tweede ronde toch nog verslagen

regionalesHet Front National is toch nog verslagen bij de regionale verkiezingen waarvan in Frankrijk gisteren 13 december de tweede ronde gehouden werd. Deze laatste verkiezingen voor de presidentiele verkiezingen in 2017 worden gekenmerkt door een vrij hoge opkomst. Volgens de minister van Binnenlandse zaken is de opkomst minimaal 58%. Dit is 10 procent meer dan bij de eerste ronde.

De opkomst bij deze tweede ronde van de de regionale verkiezingen in Frankrijk, die de hoogste is sinds 2002, is bepalend geweest voor de machtsverhoudingen tussen de partijen op nationaal niveau. Volgens de resultaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het Front National (28,14%), dat op de avond na de eerste ronde de grootste partij van Frankrijk leek te worden, toch ingehaald door de PS en zijn bondgenoten (28,81%) en het bondgenootschap tussen rechts en midden (40,53%).

In mininmaal 7 regio’s (Paca, Nord, Grand Est, Rhône-Alpes, Île-de-France, Pays de la Loire, Normandie) is rechts de winnaar. Links en de linkse bondgenoten behouden minimaal 5 (Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées).

Lees verder op Het Franse nieuws…


bellesheures


Regio’s van Frankrijk en de wet NOTRe

NotreAanstaande zondag vindt in de regio’s in Frankrijk de tweede ronde van de regionale verkiezingen plaats. Veel Nederlandse inwoners van Frankrijk mogen dan niet stemmen. Wie de Franse nationaliteit heeft aangenomen, mag dat wel. Goed om te weten wat de competenties van de regio’s van Frankrijk nu eigenlijk inhouden.

De wet NOTRe, die gaat over de nieuwe territoriale organisatie van Frankrijk, Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) die op 7 augustus 2015 is aangenomen, heeft de competenties voor de regio’s versterkt. De regio heeft nu vooral de functie van het vaststellen van het programma, planning en inkaderen van de acties van de collectivités die binnen het gebied liggen. Onder de regio’s liggen weer de departementen, de intercommunalites en de communes.

Lees verder op Het Franse nieuws…


Regionale verkiezingen in Frankrijk

Elections_Regionales_2015Bij de regionale verkiezingen in Frankrijk heeft het FN in 6 van de 13 nieuwe regio’s een grote overwinning behaald in de eerste ronde. De PS van Hollande is de grote verliezer. De lichte stijging in populariteit van François Hollande heeft dat niet kunnen voorkomen. Volgens Marine LePen gaat het hier bij deze uitslag van de regionale verkiezingen om een opstand van het volk tegen de elite.

Globaal zijn de uitslagen als volgt:
• 34.05% Links
• 31.72% Rechts
• 27.88% Extreem rechts
• 4.03% Extreem links
• 2.31% Overig

Lees verder op Het Franse nieuws…


Noodtoestand in Frankrijk

etat d'urgenceOp 14 november 2015, een dag na de meervoudige aanslagen in Parijs en in Saint-Denis, heeft President Hollande de noodtoestand in Frankrijk afgeroepen op het Franse grondgebied en op Corsica. De noodtoestand wordt vergezeld van Plan rouge Alpha. Ook zijn er tot nader order grenscontroles ingesteld. De noodtoestand in Frankrijk is een bijzondere situatie, die de vrijheden van burgers inperkt. Zoals bij iedere juridische maatregel het geval is, moet de noodtoestand aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat ze kan worden toegepast.

Wat betekent het?

In het gebied waar de noodtoestand van toepassing is, hebben de civiele autoriteiten uitzonderlijke bevoegdheden betreffende de verkeersregels en het verblijf van personen, over de sluiting van openbare gelegenheden en over de invordering van wapens.

De noodtoestand houdt onder andere in dat de Prefecten de avondklok kunnen instellen voor personen of voertuigen in bepaalde precies aangegeven gebieden en op bepaalde vastgestelde tijdstippen. Ook kunnen ze bepaalde veiligheids- of beschermingszones instellen waar het verblijf van personen aan bepaalde regels is gebonden, of de toegang verbieden aan iedereen die op welke manier dan ook probeert de acties van de sterke arm te belemmeren.

Lees verder op Het Franse nieuws…


Nederlands in het Baccalaureat

leesplankjeHet is in Frankrijk mogelijk om het vak Nederlands in het Baccaleureat te kiezen. De vereniging Neerlandia meldt: Van 9 oktober tot en met 13 november kiezen leerlingen hun vakken voor het baccalauréat. Het is tijdens deze inschrijving mogelijk om Nederlands als optie LV1, LV2 of LV3 te kiezen. Helaas zijn de meeste scholen en academies niet goed op de hoogte van deze mogelijkheid, waardoor inschrijving soms moeilijk kan zijn.

Als uw kind Nederlands als optie LV3 kiest, zorg dan dat hij/zij onder een van onderstaande academies valt. Valt uw kind niet onder een van deze academies, neem dan contact op met de vereniging PRAATJE. In principe is het afleggen van Nederlands als LV3 altijd mogelijk.

Lees verder op Het Franse nieuws…


 

Frankrijk in rouw na ongeluk

rouwFrankrijk is in rouw na het ongeluk tussen en bus en een vrachtwagen vanochtend 23 oktober op de D123, in Puisseguin in het departement Gironde. Bij het ongeluk kwamen minstens 42 mensen om het leven en werden 4 personen zwaargewond.

Van hen waren 41 passagiers van de bus, de tweeenveertigste dode was de chauffeur van de vrachtwagen. Onder de gewonden zijn mensen met brandwonden en hoofdwonden. De bus zat vol ouderen, leden van de zeer actieve ‘Club du Troisieme Age’ van de gemeenten Petit Palais Cornemps en die van Saint-Sauveur die regelmatig uitstapjes organiseerde. Vandaag waren ze nog maar een paar minuten op weg naar Razac-sur-l’Isle, toen het ongeluk zich voordeed. Het is het ernstigste sinds 1982, toen 53 mensen waaronder 44 kinderen omkwamen bij een verkeersongeluk in de plaats Beaune.

Lees verder op Het Franse nieuws…


Nieuwe leerplannen Franse scholen

ProgrammesVorige week (18.09.05) heeft het Conseil supérieur des programmes (CSP) voorstellen gepresenteerd voor nieuwe leerplannen voor de drie onderdelen van het verplichte onderwijs : de cyclus fundamentele leerdoelen (CP, CE1, CE2), de cyclus van inprenting (CM1, CM2, 6e) en de cyclus van de verdieping (5e, 4e, 3e). Eerdere vernieuwingen zijn ontwikkeld en ingevoerd in 2008. De nieuwe leerplannen worden op 8 en 9 oktober voorgelegd aan het Conseil supérieur de l’éducation om bij de rentree 2016 in werking te treden.

De CSP wilde een samenhangend en vooruitstrevend programma dat een gemeenschappelijke basis mogelijk maakt, waarbij herhaling en overlap wordt vermeden, evenals onderbreking van de continuïteit. In de nieuwe leerplannen wordt niet alleen tot in detail vastgesteld wat er geleerd moet worden, er worden ook eindtermen vastgesteld op het gebied van competenties. Ook voor het vak Frans wordt het programma bijgesteld.

Lees verder op Onderwijs, diploma’s…


Ook in Frankrijk fietsplan

fietsplanVanaf 1 januari 2016 geldt ook in Frankrijk een fietsplan met gunstige effecten voor werkgevers en werknemers. Dit in het kader van de wet op de ‘transition énergétique pour la croissance verte’, die na lange debatten eindelijk is aangenomen. De belastingmaatregel moet werkgevers ertoe aanzetten om fietsen ter beschikking te stellen aan hun werknemers voor het woon-werkverkeer. Ook is er een kilometervergoeding van toepassing als werknemers zich op de fiets naar het werk begeven.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen bedrijven de kosten van aanschaf van fietsen voor het woon-werkverkeer fiscaal aftrekken. Let wel, er is een maximum van 25% van de aanschafwaarde van het fietspark…

Lees verder op Het Franse nieuws…


Tekort Sociale Zekerheidskas daalt

logo-securite-sociale-2Het tekort van de sociale-zekerheidskas in Frankrijk daalt met 400 miljoen euro tot 12,8 miljard in 2015. Voor wie zich afvraagt hoe de sociale lasten in Frankrijk nog te betalen blijven, gloort er hoop: de overheid hoopt het tekort van de sociale zekerheidskas in 2016 onder de grens van 10 miljard te krijgen. Dit staat in het rapport van de Commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS) dat vandaag aan de minister van gezondheid, Marisol Touraine en de minister van budget, Christian Eckert werd gepresenteerd.

De nieuw geformuleerde verwachtingen zijn een verbetering ten opzichte van de verwachtingen voor de zomer, maar de commissie heeft in verschillende bedrijfstakken verschillende ontwikkelingen waargenomen. Ondanks de positieve ontwikkelingen wordt een terugkeer naar een evenwichtig resultaat van de sociale zekerheidskas niet verwacht voor 2020 of 2021, zo waarschuwt de commissie, die waarschuwt dat het tekort zonder nieuwe maatregelen weer zal groeien tot 1,5 miljard in 2016.

Lees verder op Het Franse nieuws…


NIEUWE VERKEERSMAATREGELEN IN FRANKRIJK

Accident_de_la_route_TunisieNieuwe verkeersmaatregelen in Frankrijk deze zomer. Cazeneuve wil het aantal verkeersdoden terugdringen tot de helft  in 2020. Het was door de minister van Binnenlandse zaken al aangekondigd eind januari van dit jaar: er komen waarschijnlijk nog deze zomer nieuwe verkeersmaatregelen in Frankrijk, ter vergroting van de verkeersveiligheid. In 2014 zijn er 3,7 % meer dodelijke verkeersslachtoffers gevallen dan in 2013 en 2,5% meer personen zijn gewond geraakt op de Franse wegen.

De ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière) schat het aantal doden op 3 388, dus een verhoging van 120. Volgens de ONISR gaat het vooral om slachtoffers in de drie kwetsbaarste categorieën: voetgangers (+8 %), fietsers (+8 %) en brommers (+6 %).

Bij automobilisten is de stijging wat beperkter gebleven (+3%), hoewel het toch om een vijftigtal meer dodelijke slachtoffers gaat. Het aantal doden onder vrachtwagenchauffeurs en motorrijders is relatief stabiel gebleven.

Ook het aantal gewonden onder de verkeersslachtoffers is gestegen en de verwondingen zijn ernstiger: er moesten meer personen worden opgenomen in ziekenhuizen (741, een verhoging van 2,9%). Het aantal gewonden is ook gestegen (+2,5%).

Menselijke drama’s, verwoeste levens en vaak onomkeerbare verwondingen zijn vaak het gevolg – reden waarom de minister Bernard Cazeneuve een praktisch en ambitieus plan gelanceerd heeft ter vergroting van de bewustwording en de betrokkenheid van de weggebruikers.

Om gepaste maatregelen te nemen moeten de oorzaken worden aangepakt. Een probleem was tot nu toe echter dat 40% van de oorzaken van dodelijke ongevallen door geen enkele van de 5 mogelijke oorzaken, zoals die in het verleden in kaart waren gebracht, gedekt werd. Vanaf januari van dit jaar heeft onderzoek echter een reeks van 14 mogelijke oorzaken uitgewezen. Op basis van gedetailleerde analyses wordt per departement een systeem in werking gesteld van 26 maatregelen.

Lees verder op Het Franse nieuws…


FRANSE SCHOOLVAKANTIES 2015 – 2018 VASTGESTELD

educ_nouvelle-repartition_zones_scolairesDe Franse schoolvakanties voor de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 zijn 2017-2018 zijn onlangs vastgesteld door de minister van Onderwijs. Ook is de indeling in vakantiezones gewijzigd.

Voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 is de rentrée gepland voor 1 september voor leerlingen. Onderwijzers en leraren beginnen weer op 31 augustus. Het begin van de zomervakantie is vastgesteld voor 2016 op dinsdag 5 juli en voor 2017 op zaterdag 8 juli.

Lees verder op Het Franse nieuws…


ONDERWIJSHERVORMINGEN OP FRANSE COLLEGES

collegesNa de Rentree 2016 zal op de colleges van Frankrijk een aantal ingrijpende onderwijshervormingen doorgevoerd. Minister van Onderwijs Najat Vallaud-Belkacem (nationaal onderwijs, hoger onderwijs en onderzoek) heeft vorige week haar speerpunten voor de onderwijshervormingen op het College (onderwijs van 11 tot 15 jaar) gepresenteerd. De aangekondigde maatregelen moeten bij de schoolrentree 2016 ingaan:

Een tweede vreemde taal zal aan het lessenpakket worden toegevoegd aan alle leerlingen vanaf de 5e (cinquieme – de tweede klas).

Er zal een persoonlijke begeleiding worden ingesteld voor de leerlingen (om te leren aantekeningen maken, een les te leren, huiswerk na te kijken, een tekst te begrijpen of op te stellen, etc.). In de eerste klas (die in Frankrijk de 6eme heet) krijgen leerlingen 3 uur per week persoonlijke begeleiding om de overgang tussen de lagere school en het college te vergemakkelijken. In de 2e, 3e en 4e klas (in Frankrijk de 5e, 4e en 3e klas) krijgen de leerlingen minimaal een uur per week persoonlijke begeleiding.

Ook wordt er een nieuwe gemeenschappelijke standaard voor kennis en vaardigheden in werking gesteld, en nieuwe leerprogramma’s zullen worden toegepast (Frans, wiskunde en geschiedenis). Het project van dit nieuwe programma, zoals bedoeld door het Conseil supérieur de l’éducation (CSE) zal van 8 april tot 22 mei 2015 aan de leraren worden voorgelegd.

Lees verder op Het Franse nieuws…


AUTO-ENTREPRENEUR…. HEBBEN OF ZIJN?

Le blues de l’auto entrepreneur (Baudry)In 2002 is er een mooie documentaire over het Franse schoolsysteem uitgebracht: ‘Être et Avoir’.  Als u hem nog niet heeft gezien: een aanrader! ‘Zijn of Hebben’ heeft ook betekenis is het klein-ondernemerschap in Frankrijk. Er is een enorme spraakverwarring ontstaan rondom de auto-entrepreneur. Ik heb daarover laatst een gesprek  gehad met een ambtenaar van een van de Centres des Formalités des Entreprises. Zij gaf toen heel goed het gevoelsverschil aan: een entreprise individuelle is iets wat je opa zou kunnen hebben; een auto-entrepreneur, dat ben je zelf. Let op het subtiele verschil tussen hebben en zijn: Jonge ondernemers zeggen liever dat ze auto-entrepreneur zijn dan dat ze een entreprise individuelle hebben.

Als we teruggaan naar de oorspronkelijke wet (uit 2009) en alle latere wetswijzigingen van het statuut van auto-entrepreneur, dan zie je dat je geen auto-entrepreneur kunt worden als je een gereglementeerd beroep uitoefent.  Maar veel (overigens lang niet alle) gereglementeerde beroepen kunnen wel gebruik maken van alle rechten die een auto-entrepreneur heeft (inclusief exact dezelfde gunstige regeling voor belasting en sociale lasten: het régime micro social/fiscal), nadat de beroepsuitoefenaar een  entreprise individuelle heeft ingeschreven (dat is niet meer dan een reeks eenmalige formaliteiten). Heel veel beroepsuitoefenaars kunnen zich dan ook auto-entrepreneur voelen, of liever zeggen dat ze auto-entrepreneur zijn dan dat ze een entreprise individuelle hebben, maar dat neemt niet weg dat er de verplichting bestaat om eerst aan de formele eisen van de beroepsgroep te voldoen.

Lees verder op Francofiel


AFWIKKELING VAN FRANSE ERFENIS WORDT SIMPELER

testament1Vanaf 17 augustus 2015 wordt het voor erfgenamen van Nederlanders met een (tweede) huis in Frankrijk een stuk simpeler om de Franse erfenis af te wikkelen. Vanaf die datum treedt namelijk de Europese erfrechtverordening in werking en is er met het internationale testament in principe geen buitenlandse notaris meer nodig bij de afwikkeling van de Franse erfenis.

Voor iedereen in Europa geldt vanaf 17 augustus 2015 het erfrecht van het land waar men woont op het moment van overlijden. Woont u op dat moment in Frankrijk, dan is het Franse erfrecht van toepassing op uw hele nalatenschap. Wilt u dat echter niet, dan kunt u kiezen voor een ander erfrecht, namelijk het erfrecht van het land van uw nationaliteit. Maar dat niet alleen: bovendien kunt u voortaan ook kiezen in welk land u wilt dat de Franse erfenis wordt afgewikkeld: Nederland bijvoorbeeld.

Lees verder op Het Franse nieuws…


WINDMOLENS EN LEUGENS

opinie

eoliennes-en-franceWie Frankrijk de laatste 20 jaar wel eens heeft doorkruist, moet wel iets opgevallen zijn aan het landschap. Op veel plaatsen kun je niet meer om de windmolens (Eoliens) heen.

Een windmolen van 100 meter hoog is in een vlak landschap te zien van een afstand van 10 kilometer. Sommige mensen vinden ze mooi. Maar lang niet iedereen. Hoor je tot die laatste groep, dan heb je pech: als het even tegenzit is binnenkort in heel Frankrijk geen plaats meer te vinden waar je niet met éoliens wordt geconfronteerd. Zelfs in gebieden die ooit als Parc National werden bestempeld, zoals de Montagne Noire in de richting van Carcassonne, word je plots geconfronteerd met die landschapsvreemde, witte fallussymbolen, waar overigens vaak wat weinig leven in zit.

Lees verder op Opinie


GEEN ANTWOORD BETEKENT ‘JA’

administrationGeen antwoord betekent voortaan ‘ja’ bij de Franse overheid. Als u bij de Franse overheid een aanvraag doet, geldt vanaf 12 novembre 2014 het principe : stilte als antwoord op een aanvraag betekent acceptatie (article 1 de la loi 2013-1005 du 12 novembre 2013).

Dit principe is van toepassing op meer dan 1 200 administratieve handelingen en is bedoeld om het leven van ondernemingen en particulieren te vergemakkelijken.

Tot nu toe betekende het zwijgen van de overheid een weigering. De termijn waarop u antwoord krijgt op uw aanvraag, variërend van 15 dagen (2 weken) tot 4 maanden, afhankelijk van het onderwerp waarop uw aanvraag betrekking heeft, blijft geldig. Als deze termijn voorbij is, betekent het uitblijven van een antwoord dus voortaan dat uw aanvraag wordt geaccepteerd. Op deze manier worden de aanvragers beschermd tegen een verlate weigering.

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, waarbij de oude regeling van toepassing blijft. In een geheel van maatregelen wordt dit gepreciseerd. Bijvoorbeeld bij vragen die gaan over de nationale veiligheid, bescherming van de vrijheid en het bewaren van de openbare orde.


PROCES PLUS-VALUE EINDELIJK VAN START?

plus-valueOp 9 september 2012 verscheen op Wonen en leven in Frankrijk al een artikel over de mogelijke onwettigheid van de heffing van 15,5% sociale lasten op de overwaarde (plus-value) van een tweede huis in Frankrijk voor niet-ingezetenen. President Hollande voerde de heffing in, zonder twijfel gemotiveerd door de deplorabele staat van de Franse schatkist. De heffing is aanhangig gemaakt bij het Europese Hof van justitie. Sindsdien zijn vele bezwaarschriften tegen de heffing ingediend.

Als u na 2012 uw Franse tweede huis (goed) hebt verkocht, dan kan het zijn dat u behalve de ‘normale’ plus-value (belasting op de overwaarde, die ooit in het leven is geroepen om speculatie tegen te gaan) ook 15,5% bijdrage aan de sociale kas van Frankrijk hebt betaald. Als niet-Frans ingezetene is men in eigen land fiscaal woonachtig en betaalt daar dus belasting en sociale lasten en niet in Frankrijk. Om de schijn van dubbele fiscale heffingen te vermijden hebben de Franse beleidsmakers de bijdrage niet ‘sociale heffing’ maar ‘bijdrage aan de sociale kas’ genoemd. Het effect is echter hetzelfde. En het protest is luid en duidelijk doorgedrongen tot de Europese burelen. De advocaat generaal van het Europese Hof heeft zich op het standpunt gesteld dat de heffing onwettig is.

De Europese Commissie bereidt nu een rechtszaak voor en er lijkt voor de vele verkopers die bezwaar hebben aangetekend tegen de heffing, licht aan de horizon. Maar niet te vroeg gejuicht: Frankrijk heeft er al eerder blijk van gegeven de Europese verordeningen op eigen wijze te interpreteren.

Het loont in ieder geval de moeite bezwaar aan te tekenen tegen de heffing van de ‘sociale bijdrage’. Bezwaar aantekenen kan tot twee jaar na de overdracht. U kunt ons mailen voor een voorbeeld van een bezwaarschrift.

Reageren kan in het forum


FRANS NIEUWS UIT NEDERLAND

[RSSjb feed=”https://news.google.nl/news/section?pz=1&cf=all&q=Frankrijk”]


Nederlandse weblogs over Frankrijk