Home – Wonen en leven in Frankrijk

EERSTE RESULTATEN DEPARTEMENTSVERKIEZINGEN

departementalesDe eerste resultaten van de departementsverkiezingen zijn bekend. In 94 departementen en in meer dan 1994 cantons zijn de stemmen na de eerste ronde geteld. Winnaar in deze eerste ronde zijn de UMP en zijn bondgenoten, aan kop in 41,18% van de cantons (821 cantons) en de diverse rechtse partijen in 9,78 % (195 cantons). De PS en zijn bondgenoten wonnen in 25,68 % van de cantons (512 cantons), en de diverse linkse partijen in 4,06 % (81 cantons). Het Front National ligt aan kop in 322 cantons, 16,15 % van de cantons.

Korte tijd na de bekendmaking van de exit-pools reageerde Nicolas Sarkozy al met de woorden dat in een groot aantal departementen de fundamenten voor een grote verschuiving naar rechts en naar centrumpartijen nu gelegd zijn. De voorzitter van de UMP riep op tot een mobilisatie naar de tweede ronde op 29 maart, om de resultaten van rechts nog te versterken. Hij benadrukte dat er geen enkel akkoord zou zijn op nationaal of lokaal gebied met de leiders van de FN. Sterker nog: hij riep namens de UMP de kiezers op om niet te stemmen op de FN (‘met wie we niets gemeen hebben’), maar ook niet op de PS, ‘omdat we de keuzes van die partij niet delen’. De partijchef richtte zich nog tot de kiezers die zich tot extreemrechts gewend hebben, door te zeggen dat hij hun wanhoop begrijpt, maar hen wil waarschuwen dat extreemrechts het zelfde wil als extreem links, en dat van die laatsten geen enkele oplossing voor Frankrijk te verwachten is.

Lees verder op Het Franse nieuws…


Banner Sympa


ONDERWIJSHERVORMINGEN OP FRANSE COLLEGES

collegesNa de Rentree 2016 zal op de colleges van Frankrijk een aantal ingrijpende onderwijshervormingen doorgevoerd. Minister van Onderwijs Najat Vallaud-Belkacem (nationaal onderwijs, hoger onderwijs en onderzoek) heeft vorige week haar speerpunten voor de onderwijshervormingen op het College (onderwijs van 11 tot 15 jaar) gepresenteerd. De aangekondigde maatregelen moeten bij de schoolrentree 2016 ingaan:

Een tweede vreemde taal zal aan het lessenpakket worden toegevoegd aan alle leerlingen vanaf de 5e (cinquieme – de tweede klas).

Er zal een persoonlijke begeleiding worden ingesteld voor de leerlingen (om te leren aantekeningen maken, een les te leren, huiswerk na te kijken, een tekst te begrijpen of op te stellen, etc.). In de eerste klas (die in Frankrijk de 6eme heet) krijgen leerlingen 3 uur per week persoonlijke begeleiding om de overgang tussen de lagere school en het college te vergemakkelijken. In de 2e, 3e en 4e klas (in Frankrijk de 5e, 4e en 3e klas) krijgen de leerlingen minimaal een uur per week persoonlijke begeleiding.

Ook wordt er een nieuwe gemeenschappelijke standaard voor kennis en vaardigheden in werking gesteld, en nieuwe leerprogramma’s zullen worden toegepast (Frans, wiskunde en geschiedenis). Het project van dit nieuwe programma, zoals bedoeld door het Conseil supérieur de l’éducation (CSE) zal van 8 april tot 22 mei 2015 aan de leraren worden voorgelegd.

Lees verder op Het Franse nieuws…


hartsuiker


ROL DEPARTEMENT OPNIEUW VASTGESTELD

elections_departementales_2015Onlangs heeft de Assemblée nationale de rol van het bestuur van het departement opnieuw vastgesteld. Werd de rol van het departement enige tijd geleden nog bedreigd door het project van de territoriale hervorming, het lijkt erop dat de belangrijkste competenties toch bewaard zullen gaan blijven. Wegen, colleges, pompiers, toewijzing van de APA en de RSA – allemaal zaken die onder het bestuur van het departement zullen blijven vallen. Hieronder meer over de veranderde rol van dit bestuursorgaan, waarvan de afgevaardigden op 22 en 29 maart gekozen zullen worden.

Een aantal veranderingen is er ten opzichte van de oude bestuursvorm. Onder andere de naam: vroeger heetten deze verkiezingen de ‘cantonale verkiezingen’, en nu dus ‘departementale’. Verder moeten er nu duo’s van mannen en vrouwen worden gekozen. Het aantal cantons waar wordt gekozen is nu 4035 in plaats van de oude 2054.

Lees verder op Het Franse nieuws…


HappyAway-FINAL-01-feb2015


DEBAT ROND HET LEVENSEINDE WORDT SCHERPER

claeys leonettiHet debat rond het levenseinde wordt scherper in Frankrijk. Voor- en tegenstanders slijpen hun messen en de sfeer raakt gespannen. Aan de linkervleugel stemden 122 afgevaardigden voor een amendement pro-euthanasie. Rechts hebben de afgevaardigden van l’Entente parlementaire pour la Famille ongeveer 1000 amendementen ingediend.

Dinsdag en woensdag aanstaande wordt het gevoelige onderwerp van het levenseinde in het parlement behandeld. Tien jaar na de loi Leonetti ligt er een nieuw wetsontwerp, voorbereid door het duo Alain Claeys (PS) et Jean Leonetti (UMP). De tekst wil 2 rechten van de patiënt vastleggen: het recht op een diepe en voortdurende sedatie voor zieken die ondraaglijk lijden en van wie de levensverwachting kort is, en het recht om zijn wensen gerespecteerd te zien worden aan het eind van het leven, dankzij vooraf vastgelegde en dwingende directieven.

Lees verder op Het Franse nieuws…


Vakantiehuis Frankrijk


CONSEIL GENERAL TARN STEMT VOOR BARRAGE

De beslissing met betrekking tot de barrage de Sivens is genomen. Het conseil général van de Tarn heeft vanochtend vrijdag 6 maart met 43 stemmen voor en 3 tegen voor de verkleinde versie van de omstreden stuwdam gestemd. Ook heeft het conseil de uitzetting geëist van de bezetters van het terrein, waarvan sommige er al 18 maanden zitten.

Enkele uren voor de beslissing was het nog rustig op de plaats waar de barrage de Sivens moet komen. De gendarmerie was nadrukkelijker aanwezig, verbood iedere toegang tot het terrein en had al een aantal dieren weggehaald waaronder kippen en geiten. Enkele uren na de beslissing van het conseil general betrad ze het terrein om met de ontruiming te beginnen.

Sympathisanten met de Zadisten hebben zich intussen in Gaillac verzameld voor een demonstratie. In Albi, waar het conseil general zetelt, is iedere demonstratie vandaag verboden.


Bateau-International


BESLISSING CONSEIL GENERAL BARRAGE DE SIVENS OPHANDEN

sivensVandaag, vrijdag 6 maart wordt naar alle verwachting in het conseil général van de Tarn een beslissing genomen over het wel of niet doorgaan van de barrage de Sivens. De vergadering vindt plaats in een context van extreem opgelopen spanningen. Vanaf 10 uur bestuderen de departementale volksvertegen-woordigers het dossier van de barrage of liever, de alternatieven van het controversiële project, dat door landbouwers wordt gesteund, maar waarvan iedere variant door milieuactivisten, die al maanden het gebied bezetten, wordt bestreden.

De gedelegeerden hebben 2 oplossingen voorgelegd gekregen door experts die zijn aangesteld door minister van Ecologie Ségolène Royal, die het oorspronkelijke project heeft verworpen. Vanochtend wordt er tussen deze twee oplossingen gekozen. De eerste mogelijkheid is een verkleinde versie van de stuwdam, waardoor iets meer dan de helft van het grondoppervlak van het oorspronkelijke plan bewaard zou kunnen blijven en ongeveer 7 hectare moerasachtig gebied zou worden gespaard. De tweede oplossing bestaat uit een aantal maatregelen waardoor de bouw van een dam in de rivier overbodig zou worden: een zijlingse waterreserve van 300 000 m3, aangevuld met bassins die toestromend regenwater zouden moeten opvangen.

Lees verder op Het Franse nieuws…


DEPARTEMENTALE VERKIEZINGEN

departementalesOp 22 maart, en in geval van een tweede ronde ook op 29 maart, vinden de departementale verkiezingen in Frankrijk plaats. Deze verkiezingen vinden plaats in alle departementen behalve in Parijs, Guyana en Martinique.

Het gaat om de eerste departementale verkiezingen ooit; voorheen waren dit de cantonale verkiezingen. Sinds de wetswijziging van 17 mei 2013 is de naam van het Conseil General veranderd in Conseil Departemental. Tijdens deze eerste departementale verkiezingen wordt dus het hele team van conseillers départementaux vervangen. Anders dan bij het Conseil General worden de leden van het Conseil Departemental elke zes jaar opnieuw gekozen. Voorheen werd de helft van het Conseil General elke drie jaar vervangen.

Kandidaten

In 2054 Franse cantons vinden de verkiezingen plaats. Ook nieuw is dat er een man en een vrouw per canton moeten worden gekozen die in twee ronden de meerderheid moeten halen. Ieder canton kiest een duo van een man en een vrouw. Zijn ze eenmaal gekozen, dan functioneren ze niet meer als duo, maar oefenen ze ieder voor zich onafhankelijk van elkaar hun mandaat uit. Voor de eerste ronde moet het duo de absolute meerderheid halen (50% van de stemmen plus 1 stem) en een kwart van de ingeschreven stemgerechtigden. Als dit voor geen van de duo’s lukt, wordt er een tweede ronde georganiseerd.

Lees verder op Het Franse nieuws…


AUTO-ENTREPRENEUR…. HEBBEN OF ZIJN?

Le blues de l’auto entrepreneur (Baudry)In 2002 is er een mooie documentaire over het Franse schoolsysteem uitgebracht: ‘Être et Avoir’.  Als u hem nog niet heeft gezien: een aanrader! ‘Zijn of Hebben’ heeft ook betekenis is het klein-ondernemerschap in Frankrijk. Er is een enorme spraakverwarring ontstaan rondom de auto-entrepreneur. Ik heb daarover laatst een gesprek  gehad met een ambtenaar van een van de Centres des Formalités des Entreprises. Zij gaf toen heel goed het gevoelsverschil aan: een entreprise individuelle is iets wat je opa zou kunnen hebben; een auto-entrepreneur, dat ben je zelf. Let op het subtiele verschil tussen hebben en zijn: Jonge ondernemers zeggen liever dat ze auto-entrepreneur zijn dan dat ze een entreprise individuelle hebben.

 

Als we teruggaan naar de oorspronkelijke wet (uit 2009) en alle latere wetswijzigingen van het statuut van auto-entrepreneur, dan zie je dat je geen auto-entrepreneur kunt worden als je een gereglementeerd beroep uitoefent.  Maar veel (overigens lang niet alle) gereglementeerde beroepen kunnen wel gebruik maken van alle rechten die een auto-entrepreneur heeft (inclusief exact dezelfde gunstige regeling voor belasting en sociale lasten: het régime micro social/fiscal), nadat de beroepsuitoefenaar een  entreprise individuelle heeft ingeschreven (dat is niet meer dan een reeks eenmalige formaliteiten). Heel veel beroepsuitoefenaars kunnen zich dan ook auto-entrepreneur voelen, of liever zeggen dat ze auto-entrepreneur zijn dan dat ze een entreprise individuelle hebben, maar dat neemt niet weg dat er de verplichting bestaat om eerst aan de formele eisen van de beroepsgroep te voldoen.

Lees verder op Francofiel


AFWIKKELING VAN FRANSE ERFENIS WORDT SIMPELER

testament1Vanaf 17 augustus 2015 wordt het voor erfgenamen van Nederlanders met een (tweede) huis in Frankrijk een stuk simpeler om de Franse erfenis af te wikkelen. Vanaf die datum treedt namelijk de Europese erfrechtverordening in werking en is er met het internationale testament in principe geen buitenlandse notaris meer nodig bij de afwikkeling van de Franse erfenis.

Voor iedereen in Europa geldt vanaf 17 augustus 2015 het erfrecht van het land waar men woont op het moment van overlijden. Woont u op dat moment in Frankrijk, dan is het Franse erfrecht van toepassing op uw hele nalatenschap. Wilt u dat echter niet, dan kunt u kiezen voor een ander erfrecht, namelijk het erfrecht van het land van uw nationaliteit. Maar dat niet alleen: bovendien kunt u voortaan ook kiezen in welk land u wilt dat de Franse erfenis wordt afgewikkeld: Nederland bijvoorbeeld.

Lees verder op Het Franse nieuws…


DRONES

droneTegenwoordig hebben veel mensen er een: een drone. Je kunt ze bestellen op het internet en er dan vervolgens allerlei onderdelen aan hangen, zoals camera’s. Normaal gesproken worden ze gebruikt voor het inspecteren van industriële gebieden, landbouwgebieden of gewoon als recreatie. Hang er een camera aan en hij kan dienst doen om de omgeving te verkennen, foto’s van uw landgoed te maken, maar ook vaak als buitenspeelgoed (voor middelbare heren).

Er zitten wel wat (wettelijke) haken en ogen aan. Een drone is, volgens de regels, een vliegmachine met niemand aan boord. De maat en het gewicht kunnen variëren van 0,02 tot meer dan 150 kg.

Hoewel de toegang tot het luchtruim vrij is onder een hoogte van 150 meter, moeten er toch bepaalde regels in acht genomen worden. Zo is het vliegen beperkt tot gebieden buiten de bebouwde kom en buiten plaatsen waar veel mensen of dieren zijn, buiten zones die dichtbij vliegvelden liggen of vliegroutes.

Lees verder op triviaal nieuws


INKOMSTENBELASTING 2015

impots_infoDe te betalen Franse inkomstenbelasting 2015 is nu al te berekenen. De minister van Financiën biedt de mogelijkheid voor inwoners van Frankrijk om online de hoogte van de inkomstenbelasting 2015 (over 2014) in te schatten.Het bedrag is een indicatie van de aanslag waar u op kunt rekenen. U vindt de simulatiemodule hier.

Er zijn twee rekenmodules:

 • Een versimpelde, voor degenen die salaris, uitkering of pensioen, inkomsten uit vermogen opgeven en lasten zoals alimentatie, kinderopvangkosten en donaties.
 • Een complete, voor inkomsten uit commerciële activiteiten, inkomsten uit onderneming, landbouwers, inkomsten uit verhuur enz.

  De tarieven zijn als volgt (bedragen in euro’s) :
  0 % tot 9 690
  14 % van 9 690 tot 26 764
  30 % van 26 764 tot 71 754
  41 % van 71 754 151 956
  45 % vanaf 151 956


FRANKRIJK 66,3 MILJOEN INWONERS

oudjesVolgens schattingen van het Insee (l’Institut national de la statistique et des études économiques), bekend gemaakt op 13 januari, telt Frankrijk 66,3 miljoen inwoners op 1 januari 2015: 64,2 miljoen in de métropole en 2,1 in de overzeese gebieden.

In de loop van 2014 is het aantal inwoners gegroeid met 300 000 personen (+0,4%). Deze groei is vooral te danken aan de natuurlijke bevolkingsaanwas, nl. het verschil tussen geboorte- en sterftecijfer. Het jaar 2014 kent een stabiel geboortecijfer, maar het sterftecijfer was minder hoog dan in de jaren 2012 en 2013, toen de klimatologische omstandigheden minder gunstig waren (zeer koude winters) en er grote griepepidemieën plaatsvonden. Daardoor is de bevolkingsgroei groter dan de twee voorgaande jaren. De levensverwachting is in 2014 ook hoger; voor vrouwen is dit 85,4 jaar en voor mannen 79,2 jaar. Ook de levensverwachting van 60-jarigen is hoger: voor vrouwen 27,7 jaar en voor mannen 23,1 jaar.

Lees verder op Het Franse nieuws…


BUITENLANDSE ONDERNEMERS IN FRANKRIJK ONTEVREDEN

ceseBuitenlandse ondernemers in Frankrijk zijn nog altijd ontevreden over de maatregelen die door de Franse overheid genomen worden. Een jaar na de alarmkreet over het gebrek aan aantrekkingskracht van Frankrijk voor buitenlandse bedrijven komen de directeuren van Franse filialen van deze bedrijven deze woensdag weer bijeen, deze keer in het Conseil économique, social et environnemental (Cese), ter gelegenheid van een studiedag over “Les états de la France”.

Motto: sneller, verder en sterker. In december 2013 hebben meer dan 50 van deze bedrijven waaronder Adecco France, HP France en Siemens France in het openbaar hun bezorgdheid uitgesproken over de problemen die ze hebben om het moederbedrijf ervan te overtuigen in Frankrijk te investeren en er werkgelegenheid te creëren. Moederbedrijven nemen een afwachtende en voorzichtige houding aan vanwege de ingewikkeldheid en instabiliteit van de wet- en de regelgeving, het gebrek aan flexibiliteit in het arbeidsrecht en de ingewikkelde en lange procedures en de in Frankrijk veel hogere kosten dan elders.

Minister van economische zaken, Emmanuel Macron, die de dag opent, en minister van financiën Michel Sapin, die de dag afsluit, zullen ongetwijfeld antwoorden dat ze de kritiek serieus nemen en zich op de borst kloppen over het pacte de responsabilité dat een jaar geleden werd aangekondigd en vanaf januari in werking zal treden met als doel de heffingen voor bedrijven met 40 miljard te verlichten gedurende deze regeringsperiode en de choc de simplification of de wet op de arbeidszekerheid, waarbij procedures voor het in werking stellen van een sociaal plan worden vereenvoudigd en verkort.

Lees verder op Het Franse nieuws…


VALERIE TRIERWEILER TWEEMAAL MILJONAIR

valerie trierweilerTerwijl ze niet alleen de meest verkochte schrijfster van het jaar 2014 is, kan de ex-vriendin van François Hollande, Valérie Trierweiler, zich nu ook al tweemaal miljonair noemen. In 2014 zijn 558.518 exemplaren verkocht van haar boek over haar leven met de president van Frankrijk onder de titel ‘Merci pour ce moment’.

Sinds het plotselinge verschijnen van het boek op 4 september heeft Valérie Trierweiler alle Franse concurrent-schrijvers verslagen, inclusief schrijvers als Éric Zemmour (Le suïcide Français) en nobelprijswinnaar Patrick Modiano. Binnen 16 dagen na het uitkomen van het boek kon ze al 1,3 miljoen in haar handtasje steken – een bedrag dat nu opgelopen is tot twee miljoen.

Uitgever Laurent Beccaria lijkt verbaasd te zijn over het succes en legt uit dat hij nooit een dergelijke verkoop-hausse had verwacht. Op zijn voorstel te beginnen met een oplage van 100.000, had Trierweiler het kleine uitgeverskantoor gevraagd waarom niet te beginnen met 50.000. Hij voegt eraan toe dat dit én het feit dat Valerie Trierweiler hem heeft uitgekozen, een van de kleinste uitgevers van Frankrijk, aangeeft dat het haar echt niet om het geld te doen kon zijn.

Lees verder op het Franse nieuws…


TOULOUSE-BLAGNAC IN CHINESE HANDEN

aeroport-toulouse-blagnac-1_5164791Het vliegveld Toulouse-Blagnac komt voor bijna de helft in Chinese handen. Minister van economie van Frankrijk, Emmanuel Macron, heeft gisteren bekend gemaakt dat een groep Chinese investeerders 49,99 % van de aandelen van het vliegveld van Toulouse-Blagnac zal verwerven voor 308 miljoen euro.

Hij voegde eraan toe dat het hier niet om een privatisering gaat en dat de lokale overheden en de staat 50,01 % van het kapitaal in het bezit zullen houden en dus in de meerderheid blijven. Het consortium is gelieerd aan een Canadese investeerder. Omdat de staat maar 10,01% en de lokale overheden maar 40% van de aandelen in bezit houdt, is het consortium met de naam Symbiose toch de grootste aandeelhouder.

Het ministerie van economische zaken zegt dat de infrastructuur, dus de gebouwen en de banen, in haar bezit blijft en dat de Staat over uitgebreide middelen beschikt om de activiteiten te blijven controleren, en ook het laatste woord zal hebben over de luchthaventarieven. Toch is in de transactie een mogelijkheid voorzien dat Symbiose over drie jaar de 10,01% die nu nog in het bezit is van de Staat, te kopen. De minister zegt echter dat er geen verplichting is om tot die verkoop over te gaan en dat de staat dat op dit moment niet van plan is.

Lees verder op het Franse nieuws…


FRANSE HUISHOUDENS OPTIMISTISCHER

inseeNa de bedrijven is het nu de beurt aan de Franse huishoudens, die volgens het Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) optimistischer zijn over hun toekomst en die van Frankrijk. Al blijft het niveau van het optimisme een stuk lager dan gemiddeld genomen over een langere termijn (100), het vertrouwen van de Fransen is gestegen met 2 punten ten opzichte van vorige maand en is nu 87 punten.

Elke maand stelt Insee vragen aan 2000 huishoudens om dit cijfer te bepalen. De vragen gaan over hun persoonlijke situatie en over hun visie op de conjunctuur in het algemeen.

De huishoudens zeiden optimistischer te zijn over hun financiële situatie (2 punten meer) en meer bereid in de nabije toekomst grote aankopen te doen (4 punten erbij). Overigens is de mening over leven in Frankrijk een stuk positiever dan de afgelopen vijf maanden (7 punten) en bereikte zo het hoogste nivo sinds 2 jaar. Het optimisme over het leven in de toekomst is ook verbeterd (2 punten).

De Franse huishoudens blijven echter pessimistisch over de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De meeste huishoudens gaan er vanuit dat de werkloosheid zal stijgen.

Dinsdag had de Insee aangekondigd dat het ondernemersklimaat in Frankrijk in november in alle economische sectoren verbeterd was, en nu op 94 punten staat, het hoogste niveau sinds juni en 3 punten meer dan in oktober.


WINDMOLENS EN LEUGENS

opinie

eoliennes-en-franceWie Frankrijk de laatste 20 jaar wel eens heeft doorkruist, moet wel iets opgevallen zijn aan het landschap. Op veel plaatsen kun je niet meer om de windmolens (Eoliens) heen.

Een windmolen van 100 meter hoog is in een vlak landschap te zien van een afstand van 10 kilometer. Sommige mensen vinden ze mooi. Maar lang niet iedereen. Hoor je tot die laatste groep, dan heb je pech: als het even tegenzit is binnenkort in heel Frankrijk geen plaats meer te vinden waar je niet met éoliens wordt geconfronteerd. Zelfs in gebieden die ooit als Parc National werden bestempeld, zoals de Montagne Noire in de richting van Carcassonne, word je plots geconfronteerd met die landschapsvreemde, witte fallussymbolen, waar overigens vaak wat weinig leven in zit.

Lees verder op Opinie


GEEN ANTWOORD BETEKENT ‘JA’

administrationGeen antwoord betekent voortaan ‘ja’ bij de Franse overheid. Als u bij de Franse overheid een aanvraag doet, geldt vanaf 12 novembre 2014 het principe : stilte als antwoord op een aanvraag betekent acceptatie (article 1 de la loi 2013-1005 du 12 novembre 2013).

Dit principe is van toepassing op meer dan 1 200 administratieve handelingen en is bedoeld om het leven van ondernemingen en particulieren te vergemakkelijken.

Tot nu toe betekende het zwijgen van de overheid een weigering. De termijn waarop u antwoord krijgt op uw aanvraag, variërend van 15 dagen (2 weken) tot 4 maanden, afhankelijk van het onderwerp waarop uw aanvraag betrekking heeft, blijft geldig. Als deze termijn voorbij is, betekent het uitblijven van een antwoord dus voortaan dat uw aanvraag wordt geaccepteerd. Op deze manier worden de aanvragers beschermd tegen een verlate weigering.

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, waarbij de oude regeling van toepassing blijft. In een geheel van maatregelen wordt dit gepreciseerd. Bijvoorbeeld bij vragen die gaan over de nationale veiligheid, bescherming van de vrijheid en het bewaren van de openbare orde.


PROCES PLUS-VALUE EINDELIJK VAN START?

plus-valueOp 9 september 2012 verscheen op Wonen en leven in Frankrijk al een artikel over de mogelijke onwettigheid van de heffing van 15,5% sociale lasten op de overwaarde (plus-value) van een tweede huis in Frankrijk voor niet-ingezetenen. President Hollande voerde de heffing in, zonder twijfel gemotiveerd door de deplorabele staat van de Franse schatkist. De heffing is aanhangig gemaakt bij het Europese Hof van justitie. Sindsdien zijn vele bezwaarschriften tegen de heffing ingediend.

Als u na 2012 uw Franse tweede huis (goed) hebt verkocht, dan kan het zijn dat u behalve de ‘normale’ plus-value (belasting op de overwaarde, die ooit in het leven is geroepen om speculatie tegen te gaan) ook 15,5% bijdrage aan de sociale kas van Frankrijk hebt betaald. Als niet-Frans ingezetene is men in eigen land fiscaal woonachtig en betaalt daar dus belasting en sociale lasten en niet in Frankrijk. Om de schijn van dubbele fiscale heffingen te vermijden hebben de Franse beleidsmakers de bijdrage niet ‘sociale heffing’ maar ‘bijdrage aan de sociale kas’ genoemd. Het effect is echter hetzelfde. En het protest is luid en duidelijk doorgedrongen tot de Europese burelen. De advocaat generaal van het Europese Hof heeft zich op het standpunt gesteld dat de heffing onwettig is.

De Europese Commissie bereidt nu een rechtszaak voor en er lijkt voor de vele verkopers die bezwaar hebben aangetekend tegen de heffing, licht aan de horizon. Maar niet te vroeg gejuicht: Frankrijk heeft er al eerder blijk van gegeven de Europese verordeningen op eigen wijze te interpreteren.

Het loont in ieder geval de moeite bezwaar aan te tekenen tegen de heffing van de ‘sociale bijdrage’. Bezwaar aantekenen kan tot twee jaar na de overdracht. U kunt ons mailen voor een voorbeeld van een bezwaarschrift.

Reageren kan in het forum


SCHOOLVAKANTIES 2014-2015

vacances-scolaires-2014Winter 2015
Van 7 tot 23 februari voor zone A
Van 21 februari tot 9 maart voor zone B
Van 14 februari tot 2 maart voor zone C
Voorjaar 2015
Van 11 tot 27 april voor zone A
Van 25 april tot 11 mei voor zone B
Van 18 april tot 4 mei voor zone C
Grote vakantie
4 juli voor alle zones

Op de website van het ministerie van onderwijs zijn ook de schoolvakanties voor de komende jaren te raadplegen. Kijk hier om te zien in welke zone u woont.


FRANS NIEUWS UIT NEDERLAND

[RSSjb feed=”https://news.google.nl/news/section?pz=1&cf=all&q=Frankrijk”]


Interessante, nuttige, onnodige en leuke literatuur en lectuur over Frankrijk

Je maakt wat meeJe maakt wat mee als hotelier. Peter Schoenmaker. Uitg. Ceara. ISBN 978 90 82140 002 (€ 14,95 + € 3 verzendkosten – www.peterschoenmaker.nl). In de niet aflatende stroom boeken en boekjes van Nederlanders die hun Franse belevenissen aan het papier toevertrouwen, verscheen onlangs dit boek dat de moeite van het vermelden waard is. De schrijver/hotelhouder noemt de bundel een verzameling waargebeurde belevenissen in en om een Frans hotelletje, door hem en zijn vrouw uitgebaat. Zoals de omslag terecht meldt: ‘geen treurige ‘Ik Vertrek”-verhalen’ maar leuk opgeschreven anekdotes met meestal een clou. Het boekje verhaalt veel over het kleine Franse leven en de zaken die een Nederlander in zijn nieuwe woonland zoal tegen kan komen. De ambtenarij, de burgemeester, de buren, de Franse gewoonten, de winkels, het eten, de jacht. De verhalen zullen voor de Nederlanders die al langere tijd in Frankrijk wonen een instemmend geknik opleveren. Voor de nieuwkomers in Frankrijk is het boekje een aanrader, omdat tal van praktische zaken aan de orde komen die bovendien meestal correct zijn weergegeven. Veel meer boeken in de boekenrubriek.


Nederlandse weblogs over Frankrijk