Home

FRANKRIJK GEBUKT ONDER AGRESSIEVE CLOWNS

pipoFrankrijk gaat de laatste maanden gebukt onder agressie door clowns. Zonder gekheid kan het u overal in Frankrijk zomaar gebeuren dat u slachtoffer wordt van een aanval door een paljas.
Het komt zelfs zo vaak voor dat de minister van Binnenlandse Zaken er een speciale vergadering voor moest uitroepen met politie en gendarmerie, in een poging om een einde te maken aan dit verschijnsel, dat begonnen is als een uit de Verenigde Staten geïmporteerd geintje.

Geïnspireerd door horrorfilms verkleden tieners zich als clown en gaan de straat op, bij voorkeur ’s nachts, om argeloze voorbijgangers te laten schrikken door ze te bedreigen met een mes, een bijl, en zelfs een kettingzaag. Vervolgens plaatsen ze de opnames van de scène op het internet. Op Franse Facebook-pagina’s doen geruchten de ronde dat hordes clowns vanavond tot de aanval zullen overgaan…

Lees verder op het Franse nieuws  Reageren kan in het forum


banner Hartsujker


SENAAT WIL 15 REGIO’S IN PLAATS VAN 13

Na een gepassioneerd debat over de territoriale hervorming heeft de Franse senaat donderdag een kaart met 15 regio’s aangenomen, tegen de zin van de regering in.

201444_decoupage_regionalEen van de gevoeligste onderwerpen was de eventuele samenvoeging van de Nord-pas de Calais met Picardie. Stemming bij handopsteken leverde niet de gewenste duidelijkheid op en daarom moest er gestemd worden met opstaan en blijven zitten. Na telling verlieten de socialistische gedeputeerden van du Nord-Pas-de-Calais de zitting om hun misnoegen kenbaar te maken.

Een ander gevoelig punt was dat van de Elzas. De senaat verwierp het plan van de UMP om een grote regio Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine te vormen. Ook de samenvoeging van Languedoc-Roussillon en Midi-Pyrénées, zoals door de Assemblee voorgesteld, werd verworpen. De wet op de territoriale hervorming moet opnieuw aan de Assemblee worden voorgelegd voor een tweede stemming, waarbij het heel goed mogelijk is dat de 13 regio’s toch gehandhaafd blijven.

Bron: le Figaro

Reageren kan in het forum


 conversatieles msfrance


PROCES PLUS-VALUE EINDELIJK VAN START?

plus-valueOp 9 september 2012 verscheen op Wonen en leven in Frankrijk al een artikel over de mogelijke onwettigheid van de heffing van 15,5% sociale lasten op de overwaarde (plus-value) van een tweede huis in Frankrijk voor niet-ingezetenen. President Hollande voerde de heffing in, zonder twijfel gemotiveerd door de deplorabele staat van de Franse schatkist. De heffing is aanhangig gemaakt bij het Europese Hof van justitie. Sindsdien zijn vele bezwaarschriften tegen de heffing ingediend.

Als u na 2012 uw Franse tweede huis (goed) hebt verkocht, dan kan het zijn dat u behalve de ‘normale’ plus-value (belasting op de overwaarde, die ooit in het leven is geroepen om speculatie tegen te gaan) ook 15,5% bijdrage aan de sociale kas van Frankrijk hebt betaald. Als niet-Frans ingezetene is men in eigen land fiscaal woonachtig en betaalt daar dus belasting en sociale lasten en niet in Frankrijk. Om de schijn van dubbele fiscale heffingen te vermijden hebben de Franse beleidsmakers de bijdrage niet ‘sociale heffing’ maar ‘bijdrage aan de sociale kas’ genoemd. Het effect is echter hetzelfde. En het protest is luid en duidelijk doorgedrongen tot de Europese burelen. De advocaat generaal van het Europese Hof heeft zich op het standpunt gesteld dat de heffing onwettig is.

De Europese Commissie bereidt nu een rechtszaak voor en er lijkt voor de vele verkopers die bezwaar hebben aangetekend tegen de heffing, licht aan de horizon. Maar niet te vroeg gejuicht: Frankrijk heeft er al eerder blijk van gegeven de Europese verordeningen op eigen wijze te interpreteren.

Het loont in ieder geval de moeite bezwaar aan te tekenen tegen de heffing van de ‘sociale bijdrage’. Bezwaar aantekenen kan tot twee jaar na de overdracht. U kunt ons mailen voor een voorbeeld van een bezwaarschrift.

Reageren kan in het forum


Banner CMU


SIVENS: JONGE BETOGER OVERLEDEN

sivensBij betogingen tegen de Barrage de Sivens, die de Tarn al wekenlang onrustig maken, is in de nacht van zaterdag op zondag de jonge betoger Rémi Fraisse van 21 jaar overleden. De landelijke overheid mengt zich nu uiteindelijk in de zaak.

Onderwerp van de protesten is een wateropslag van 1,5 miljoen m3 water, te bouwen in een moerasachtig natuurgebied in de buurt van de plaats Lisle-sur-Tarn, niet ver van Gaillac in de Tarn, ten behoeve van irrigatie van landbouwbedrijven in de omgeving. Een nieuw watergebied ter compensatie van de opgeofferde natuur werd beloofd.

Al wekenlang hebben de protesten een steeds grimmiger karakter gekregen. Ging het eerst om vreedzame protesten en betogingen en estafette-hongerstakingen, sinds de aanvang van de werkzaamheden begin september zijn betogers het gebied gaan blokkeren om de bulldozers tegen te houden. De bedrijven die voor de ontbossing moesten zorgen, werden uiteindelijk vergezeld door ME’ers, waarop betogers zich gingen ingraven en met traangas werden verjaagd. Ook zijn er protesten geweest voor het Conseil General in Albi, waarbij betogers het gebouw betraden en het met leuzen bekladden. In de loop van de tijd hebben zich extremistischer gestemde betogers bij de groep gevoegd en zijn er Molotovcocktails en andere projectielen ingezet om de protesten kracht bij te zetten.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de fatale wonden van Remi zijn veroorzaakt door een granaat van de Gendarmes en heeft de minister van binnenlandse zaken Bernard Cazeneuve het gebruik van deze “offensieve granaten” voorlopig verboden. Ook de werkzaamheden aan de barrage zijn voorlopig opgeschort.
(28.10.14)

Lees verder op Het Franse nieuws…   Reageren kan in het forum


HappyAway-FINA_bannerL


CAMPAGNE GRIEPVACCINATIES

vaccinationDe campagne voor de griepvaccinaties is weer van start gegaan in Frankrijk: dit jaar van 10 oktober 2014 tot 31 januari 2015. Vooral de verzekerden die ouder zijn dan 65, zwangere vrouwen en mensen met chronische ziekten (astma, diabetes, hartziekten etc. ) zijn uitgenodigd om zich te laten vaccineren.

Voor deze groepen wordt het vaccin volledig vergoed. Met een bon die per post wordt toegestuurd kan het vaccin bij de apotheek worden opgehaald, als u de vaccinatie al eerder gehad hebt. Voor andere groepen is vooraf een bezoek aan de huisarts noodzakelijk. Na het halen van het vaccin kan een verpleegkundige het vaccin toedienen. Maak daarvoor een afspraak bij het ‘cabinet d’infirmières’.

Het is aan te raden om de griepprik voor de griepperiode te halen. Na toediening heeft het vaccin 14 dagen nodig om antistoffen aan te maken.


immoinfo


WERKLOZEN FRANKRIJK NIET OP ZOEK NAAR WERK

chomeursBij controles over heel Frankrijk van juni 3013 tot maart 2014 is gebleken dat een groot percentage werklozen niet actief op zoek is naar werk. In de Franche-Comté gaat het om 50%, 38 % in de Poitou-Charentes en 20 % in de Parijse regio. De verschillen zijn te verklaren uit de verschillen in onderzoeksmethoden.

Volgens de onderzoekers moet uit de cijfers niet zonder meer geconcludeerd worden dat een groot deel van de werklozen uit profiteurs bestaat. Het gaan vooral om mensen die de moed verloren hebben, o.a. door gezondheidsproblemen, huisvestingsproblemen, langdurige werkloosheid, leeftijd. De controles hebben in elk geval tot effect gehad dat veel werklozen op deze manier aan een opschorting van de uitkering zijn ontsnapt. Tussen de 15 en 35% van de werklozen hebben een sanctie gekregen en zijn voor 14 dagen hun uitkering kwijtgeraakt.

Lees verder op Het Franse nieuws…
NOODZAAK HERVORMINGEN WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

logopeunedicHet Elysée heeft afgelopen maandag gereageerd op uitlatingen van de minister van Economische Zaken Emmanuel Macron over de noodzaak van hervormingen op het gebied van de Franse werkloosheidsuitkeringen. De regering stelt dat er te zijner tijd onderhandelingen met de sociale partners zullen plaatsvinden, maar niet direct.

President Hollande erkent dat er een tekort op de begroting voor de werkloosheidsuitkeringen is en voegt eraan toe dat deze kwestie een gedeelde verantwoordelijkheid van de sociale partners en de staat is. In 2014 is er een overeenkomst getekend en er is een datum vastgesteld voor een nieuwe afspraak in 2016. Tot die tijd staan er meerdere onderwerpen op de agenda voor onderhandeling met de sociale partners.

In een interview met de krant Journal du dimanche heeft minister Macron een stok in het hoenderhok gegooid door te stellen dat er een tekort is van 4 miljard euro op het werkloosheidsbudget en dat de hervorming die heeft plaatsgevonden onvoldoende is. In hetzelfde interview nodigde hij de sociale partners uit om vooruitgang te helpen boeken. Hij waarschuwde zelfs dat de staat als financier van het systeem kan ingrijpen als de sociale partners vooruitgang blokkeren.

Op de uitlatingen van Macron volgde een stroom van kritiek, o.a. van collega-minister Marisol Touraine, die dit soort ‘ongecoördineerde initiatieven’ uit de koker van ministers afkeurt. Ook uit de Socialistische Partij die dit weekend een algemene vergadering hield, was kritiek te horen.

Lees verder op Het Franse nieuws…


Banner Sympa


FRANSE PARLEMENT VOOR VERMINDERING KERNENERGIE

Windmolen geen alternatief voor kernenergieHet Franse parlement heeft vrijdag 10 oktober het eerste artikel aangenomen van de loi de transition énergétique, die voorziet in het beperken van het deel kernenergie van de totale energieproductie van de huidige 75 % tot 50 % in 2025. François Hollande had dat eerder al toegezegd. Het wetsartikel, dat sinds maandag onderwerp van parlementair debat was, voorziet verder in het halveren van het energieverbruik in 2050 in vergelijking met dat van 2012. De gedeputeerden hebben via een amendement een tussendoel toegevoegd van een vermindering van 20% in 2030.

De behandeling van de 64 wetsartikelen in de Assemblée is gepland tot 14 oktober. Onder andere worden ook verschijnselen als ‘geplande veroudering van producten’, de zg. obsolescence programmée en de thermische renovatie van woningen behandeld.

De organisatie van professionals in de windenergie-industrie, de fédération des professionnels de l’éolien, France Energie Éolienne (FEE), is ingesprongen op de behandeling van de wet en heeft op 2 oktober de eerste studie van de Observatoire de l’éolien gepubliceerd. Deze studie heeft tot doel de ontwikkeling van de windmolensector in Frankrijk te volgen en pilots te lanceren voor het verder ontwikkelen van deze industrie. Een van de conclusies van de studie van 2014 houdt in dat de verdere ontwikkeling van de windmolensector een stimulering zou kunnen betekenen voor de werkgelegenheid. Terwijl vanaf 2010 de ontwikkeling van de windenergie in Frankrijk nogal vertraagd is, lijkt het erop dat 2014 deze industriële sector weer hervat wordt. Dit is althans de aanbeveling van de Observatoire de l’éolien, die op 2 oktober jl. In Parijs gepresenteerd werd door de fédération France Energie Eolienne, die 90% van de spelers in de sector vertegenwoordigt.

Lees verder op het Franse nieuws…


BRUSSEL TIKT FRANKRIJK WEER OP DE VINGERS

Barosso_Hollande_JunckerDe Europese Commissie in Brussel tikt Frankrijk weer op de vingers en dreigt de begroting voor 2015 te verwerpen, als de overheid niet 8 miljard extra bezuinigt of nieuwe inkomsten vindt. Europa is niet van plan om bij de eerste slag al concessies te doen aan eerder gemaakte afspraken tussen de eurolanden.

In tegenstelling tot geruststellende geluiden uit het Élysée werkt Brussel al aan een afwijzing van het Franse budget voor 2015 met een tweeledig doel: tot 31 oktober moeten er aanvullende bezuinigingen worden gevonden van miljarden euro’s, en voor het einde van het jaar moet er een controleerbaar programma van neoliberale hervormingen komen. Op dit moment zijn op hoog niveau discussies gaande tussen Hollande, Barroso en Jean-Claude Juncker, die begin november de voorzittershamer zal overnemen.
Het verschil in opvatting tussen de Franse regering, die zich niet al te veel zorgen maakt, en de Europese commissie, waarvan juristen en experts druk doende zijn om de schade enigszins te beperken, doet het Brusselse vermoeden bevestigen dat Parijs in ontkenning is. Ontkenning allereerst met betrekking tot de afspraken die Hollande met zijn gelijken binnen de EU heeft gemaakt, iets waar Angela Merkel steeds op blijft hameren. Ontkenning ook met betrekking tot het groeiende isolement van Frankrijk: met uitzondering van Italië zijn het niet langer alleen Duitsland en de noordelijke lidstaten die een streng budgettair beleid voeren, maar ook Spanje, Portugal, Ierland en zelfs Griekenland.

Lees verder op het Franse nieuws…


LENING 0% RENTE VAKER MOGELIJK

pret_taux_zero_2013Een lening tegen 0% rente is in Frankrijk vanaf 1 oktober vaker mogelijk dan voorheen. Ook de voorwaarden zijn soepeler geworden. Deze maatregel van de Franse overheid heeft tot doel de aankoop van nieuwe en oudere woningen in Frankrijk te stimuleren.

Premier Manuel Valls verklaarde op 29 augustus al dat hij een krachtige maatregel wilde nemen om de Fransen te huisvesten en dat de toegang van inwoners van Frankrijk tot de woningmarkt een prioriteit van de regering is. Om de woningbouw en de aankoop van woningen te stimuleren, heeft hij een hele serie maatregelen aangekondigd, waaronder een versoepeling van voorwaarden om een lening tegen nul procent rente te krijgen, ofwel een prêt à taux zéro, een PTZ. Vanaf 1 oktober zullen meer huishoudens van deze lening kunnen profiteren. Over enkele maanden zullen deze leningen ook beschikbaar zijn voor de aankoop van bestaande woningen in oudere stads- en dorpscentra.

Lees verder op het Franse nieuws


FRANS BUDGET 2015 GEPRESENTEERD

budgetVandaag 1 oktober wordt in de Franse ministerraad het budget voor 2015 gepresenteerd. De regering verwacht pas een kloppend Frans budget in 2019 in plaats van in 2017. De verhoging van de accijns op de diesel is bevestigd.

Het budget dat vanochtend gepresenteerd wordt is een crisisbudget. Hollande had al gewaarschuwd voor pijnlijke bezuinigingen. Ondanks de inspanningen om de uitgaven te beperken is de inperking van het overheidstekort lastiger gebleken dan voorzien. Het ‘projet de loi de finances’ (PLF) voorziet volgend jaar een daling van het overheidstekort naar 4,3% van het bruto nationaal product na 4,4% dit jaar. De volgende jaren zou dit tekort nog verder moeten dalen tot 3,8% en 2,8%. De terugkeer van het evenwicht in de publieke uitgaven wordt nu verwacht in 2019, dus twee jaar later dan was aangekondigd. De staatsschuld, die in het tweede kwartaal van dit jaar de historische drempel van 2000 miljard euro is overschreden, zal dus nog wat verder oplopen.

Lees verder op Het Franse nieuws…


GEFELICITEERD BRIGITTE BARDOT

brigitte-bardot-garticleGeregistreerd handelsmerk en wereldberoemd. Op 28 september wordt ze 80: Bon anniversaire Brigitte Bardot, een van de meest Franse producten die er te bedenken zijn en mooiste vrouw van de wereld. Rebels, vrij, uniek: een meter zesenzestig pure sensualiteit en sensatie en voor al die Nederlanders die er wonen of op vakantie gaan misschien wel een van de beste redenen om van Frankrijk te houden. In elk geval heeft BB het als exportproduct beter gedaan dan Renault.

Op 28 september 1934 wordt ze geboren in Parijs in een bourgeois-gezin, waarin ze net als haar zus Marie-Jeanne (Mijanou), hardvochtig wordt opgevoed, met karwatsslagen en al. Op 7-jarige leeftijd ontdekt Brigitte het klassiek ballet. In 1949 gaat ze naar het Conservatorium van Parijs, waar ze geschoold wordt tot klassiek danseres. Vader is gepassioneerd filmliefhebber en maakt talloze films van Brigitte als kind, een zeldzaamheid in die tijd. Moeder Bardot is gepassioneerd modeliefhebster en het gezin begeeft zich in kringen van uitgevers, filmmakers, theaterpersoonlijkheden en mode-iconen.

Op 15-jarige leeftijd wordt Bardot in dienst genomen door de directrice van het tijdschrift Elle en van Jardin des Modes, Hélène Lazareff, een goede vriendin van haar moeder. In 1950 staat ze voor het eerst op de cover van het tijdschrift.

Dan wordt ze ontdekt door de filmmaker Marc Allégret, die haar een rol in zijn volgende film Les lauriers sont coupés aanbiedt. De film wordt uiteindelijk niet gemaakt, maar Brigitte ontmoet er een jonge assistent, Roger Vadim, 22 jaar. Liefde op het eerste gezicht. In de zomer van 1950 gaat ze bij hem wonen bij Croix-Valmer, tot grote afkeuring van haar ouders, die vergeefs proberen het stel van elkaar te scheiden. De jonge geliefden moeten wachten met trouwen tot Brigitte 18 is en het huwelijk vindt plaats op 19 december 1952.

Lees verder op het Franse nieuws


HOLLANDE VASTBERADEN

HOLLLANDE-UN-SPEECHPresident Hollande heeft geëmotioneerd, maar vastberaden gereageerd tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties na de executie van Hervé Gourdel door een Algerijnse djihadistische groepering. Vanaf het moment dat hij het ultimatum, dat gesteld was door de ontvoerders van Hervé Gourdel, verwierp, was er in Frankrijk vrees voor dit moment.

De Algerijnse groep Jound al-Khilafa, ‘het leger van het kalifaat’ had de Franse president 24 uur gegeven om de luchtaanvallen tegen de Daech-djihadisten van in Irak te stoppen, op straffe van het doden van de gijzelaar. De groepering, die banden heeft met Al Qaida, heeft zijn dreigement enkele uren voor de toespraak van Hollande tijdens de vergadering van de Verenigde Naties uitgevoerd.

Na de bevestiging van het bericht belde Hollande de ouders en de partner van Hervé Gourdel. Daarna gaf hij een verklaring waarin hij zorgvuldig zijn woorden woog. Het staatshoofd sprak over een ‘verschrikkelijke onrechtvaardigheid’ en stelde dat Hervé Gourdel gedood is omdat zijn land, Frankrijk, strijdt tegen het terrorisme, en omdat hij een volk vertegenwoordigt dat hecht aan vrijheid en dat strijdt tegen het barbarisme. De toespraak was eenvoudig en bevlogen. De president riep andere landen op om in actie te komen, en voegde eraan toe dat Daech niet alleen gevaar opleverde voor de regio, maar voor de hele wereld. De strijd is er een van de lange adem, die helemaal zal moeten worden gestreden om het terrorisme te overwinnen, aldus de president.

Lees verder op Het Franse nieuws…


VALLS WIL BELASTINGDRUK VERLAGEN

impots-avis-2014Premier Valls heeft vanochtend op France Inter aangekondigd dat hij de Franse belastingdruk wil verlagen. De regering zal het voorstel aan het parlement voorleggen, zo verklaarde de premier. Doel is de belasting voor 6 miljoen huishoudens aan te pakken.

Een derde van de Franse huishoudens die inkomstenbelasting betalen, wordt hard getroffen door de effecten van de fiscale maatregelen die de afgelopen jaren genomen zijn. Bovenop deze belastingdruk is er nog de economische crisis.

Voor talloze Fransen is de week slecht begonnen: belastingplichtigen die niet gekozen hebben voor een maandelijkse spreiding van de belasting, of voor betaling via Internet, moesten afgelopen maandag het laatste derde deel van de inkomstenbelasting betalen. Voor velen onder hen is de rekening hoger dan eerder. Volgens schattingen van het ministerie van financiën is dat dit jaar het geval voor meer dan zes miljoen huishoudens.

Lees verder op Het Franse nieuws…


SCHOOLVAKANTIES 2014-2015

vacances-scolaires-2014Herfstvakantie 2014 (Toussaint)
Van 18 oktober tot 3 november voor alle zones
Kerstvakantie 2014
Van 20 december tot 5 januari voor alle zones
Winter 2015
Van 7 tot 23 februari voor zone A
Van 21 februari tot 9 maart voor zone B
Van 14 februari tot 2 maart voor zone C
Voorjaar 2015
Van 11 tot 27 april voor zone A
Van 25 april tot 11 mei voor zone B
Van 18 april tot 4 mei voor zone C
Grote vakantie
4 juli voor alle zones

Op de website van het ministerie van onderwijs zijn ook de schoolvakanties voor de komende jaren te raadplegen. Kijk hier om te zien in welke zone u woont.


MINDER BUITENLANDERS OP HUIZENMARKT FRANKRIJK

a vendreDe huizenmarkt in Frankrijk kende in 2013 minder aankopen door buitenlanders dan het jaar ervoor. Het aantal aankooptransacties van niet-Fransen in Frankrijk daalde in 2013 met 13%. Volgens de 6e editie van «investing and leaving abroad», uitgevoerd door BNP-Paribas International Buyers, zijn buitenlandse kopers van onroerend goed in Frankrijk steeds zeldzamer.

In 2013 zijn er met buitenlanders 12 930 verkopen gesloten, tegen 14 901 in 2012. In dat jaar was het aantal reeds gedaald met 1% ten opzichte van 2011(15 073).

Lees verder op Het Franse nieuws…


BETALEN VOOR NIEUW FRANS RIJBEWIJS

rijbewijsVanaf 1 september 2014 moet u voortaan in Frankrijk betalen voor het vernieuwen van uw rijbewijs als u het oude niet meer kunt laten zien, omdat u het verloren hebt of omdat het gestolen is.

Deze maatregel maakt onderdeel uit van de loi de finances rectificative pour 2014, en is zonder veel omhaal aangenomen, zowel in de Assemblée (het parlement) als in de Senaat. Een nieuw rijbewijs kost u € 25. Tot nu toe was een rijbewijs gratis, afgezien van de kosten van een eventuele medische keuring.


GOED TOEVEN IN FRANKRIJK

esperance vieIs het mogelijk om het welzijn van de bewoners van verschillende regio’s en zelfs van verschillende landen met elkaar te vergelijken ? De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) lanceert een nieuwe benadering van deze vraag. In plaats van simpelweg af te gaan op het bruto nationaal product of de Human Development Index (HDI), een methode van de Verenigde Naties om armoede te meten, combineert ze nu gegevens die verband houden met de hoogte van het inkomen, werkgelegenheid, gezondheid, onderwijsniveau, veiligheid, mate van politieke participatie en toegang tot breedband- Internet om zodoende tot een evaluatie te komen van regio’s waar het goed of minder goed toeven is. De indicator wordt de ‘better life index’, of op zijn Frans ‘indicateur vivre mieux’ genoemd. Aankomende oktober worden daar nog de laatste meetresultaten van de luchtkwaliteit aan toegevoegd.

Het resultaat van de studie wordt in eerste instantie op een internetsite gepubliceerd, die eind juni is gelanceerd, waar de organisatie de variabelen tussen de regio’s van de verschillende landen van de OESO vergelijkt. Uit deze gegevens hebben de onderzoekers bij de krant Le Monde, ‘Les Decodeurs’ gegevens gehaald waarmee ze de kwaliteit van leven in de verschillende regio’s van Frankrijk met elkaar vergelijken (met uitzondering van de overzeese gebieden): de levensverwachting, de inkomsten, het werkloosheidscijfer, het opleidingsniveau en toegang tot breedband-internet.

Lees verder op Het Franse nieuws…


FRANS NIEUWS UIT NEDERLAND

powered by RSS Just Better 1.3 plugin


Interessante, nuttige, onnodige en leuke literatuur en lectuur over Frankrijk

Je maakt wat meeJe maakt wat mee als hotelier. Peter Schoenmaker. Uitg. Ceara. ISBN 978 90 82140 002 (€ 14,95 + € 3 verzendkosten – www.peterschoenmaker.nl). In de niet aflatende stroom boeken en boekjes van Nederlanders die hun Franse belevenissen aan het papier toevertrouwen, verscheen onlangs dit boek dat de moeite van het vermelden waard is. De schrijver/hotelhouder noemt de bundel een verzameling waargebeurde belevenissen in en om een Frans hotelletje, door hem en zijn vrouw uitgebaat. Zoals de omslag terecht meldt: ‘geen treurige ‘Ik Vertrek”-verhalen’ maar leuk opgeschreven anekdotes met meestal een clou. Het boekje verhaalt veel over het kleine Franse leven en de zaken die een Nederlander in zijn nieuwe woonland zoal tegen kan komen. De ambtenarij, de burgemeester, de buren, de Franse gewoonten, de winkels, het eten, de jacht. De verhalen zullen voor de Nederlanders die al langere tijd in Frankrijk wonen een instemmend geknik opleveren. Voor de nieuwkomers in Frankrijk is het boekje een aanrader, omdat tal van praktische zaken aan de orde komen die bovendien meestal correct zijn weergegeven. Veel meer boeken in de boekenrubriek.


Nederlandse weblogs over Frankrijk