Home – Wonen en leven in Frankrijk

Thuishulp voor ouderen in Frankrijk

huishoudenThuishulp voor ouderen in Frankrijk is soms nodig. Ook als u geen Fransman of Francaise bent. Hieronder vindt u meer informatie over de te volgen stappen voor de benodigde hulp.
Als u voor uzelf of voor een ouder iemand in uw omgeving in Frankrijk thuishulp wilt regelen, dan is het goed om te weten dat er een speciale website is waar u de te nemen stappen worden uitgelegd. Ook is het mogelijk om daarvoor een financiële tegemoetkoming in werking te stellen.

De financiele tegemoetkoming en de te nemen stappen kunnen variëren al naar gelang de situatie; bent u nog zelfstandig en zijn slechts bepaalde handelingen lastig voor u, of bent u uw zelfstandigheid aan het verliezen en hebt u problemen met de dagelijkse bezigheden zoals zelf opstaan, u verplaatsen, u wassen etc.
De website van de overheid informeert u over :

De beschikbare financiële hulp en de instellingen waar u deze moet aanvragen;

Lees verder op Het Franse nieuws…


hartsuiker


Franse wet op het levenseinde van kracht

la-loi-sur-la-fin-de-vie-au-journal-officielDe Franse wet op het levenseinde, die in februari 2016 definitief is aangenomen, is vrijdag 5 augustus 2016 van kracht geworden door publicatie in de Staatskrant van de drie teksten die de toepassing van de wet mogelijk maken. Een van de teksten van deze wet, die de rechten van mensen aan het einde van hun leven vastlegt, betreft een diepe en voortdurende sedatie tot aan het moment van overlijden.

In een communiqué zegt de Franse minister Marisol Touraine dat de wet overeenkomstig de wens van de president van de Republiek is, en dat de maatregelen die van kracht worden een fundamentele vooruitgang betekenen voor de rechten van de zieke en van het individu. Ze stelt verder dat de wet, die natuurlijk een intiem onderwerp betreft, een zo groot mogelijk draagvlak heeft in de Franse maatschappij.

Een eerste decreet van de wet geeft precies de voorwaarden aan voor een beslissing om behandeling te stoppen en een diepe sedatie toe te passen tot het moment van overlijden. Het gaat hier om een van de belangrijkste rechten die worden weergegeven in de wet van 2 februari 2016 op het levenseinde.

Lees verder op Het Franse nieuws…


bellesheures


Effect aanslagen op toerisme in Frankrijk lijkt beperkt

collioureHet effect van de aanslagen op het toerisme in Frankrijk lijkt beperkt te blijven. Het zijn vooral de toeristen die van buiten Europa komen die hun reserveringen annuleren.

Weliswaar laten de cijfers een daling van 10% in het aantal gereserveerde nachten zien in de eerste helft van 2016, maar deze heeft met name betrekking op overnachtingen in Parijs en in Ile de France. De provincie beleeft in diezelfde periode een stijging van het aantal gereserveerde nachten met 2%, zo laten resultaten van een onderzoek door het bureau Forward Keys zien.

Lees verder op Het Franse nieuws…


Carecompany


Telefonische colportage in Frankrijk stoppen

bloctel_logoTelefonische colportage in Frankrijk stoppen kan weer; eindelijk kunt u een einde maken aan de telefoonterreur.

Het ziet ernaar uit, dat u zich eindelijk kunt vrijwaren van de Franse ongenode beller. Voor dit doel is de website Bloctel opgericht, waar u zich kunt inschrijven om voortaan verschoond te blijven van ongewenste telefoontjes rond het middaguur, ’s avonds of op welk moment van de dag dan ook.

Na inschrijving ontvangt u binnen 48 uur een bericht in uw mailbox (kijk ook even in de spam). Daarna bent u binnen 30 dagen beschermd tegen deze auditieve inbreuk op uw privacy en huisvrede.

Lees hier verder…


Vakantiehuis Frankrijk


Seizoenswerk in Frankrijk

vendangesVoor seizoenswerk in Frankrijk gelden bepaalde regels voor de werkgever. Hebt u een bedrijf dat behoefte heeft aan tijdelijke krachten, dan moet u rekening houden met een aantal verplichtingen. Het gaat vaak om tijdelijke krachten in de zomerperiode, hulp op de camping, in andere takken van toerisme of bij het druivenplukken.

Wat de aard en de duur van het contract ook is, het is een verplichting van de werkgever om een “déclaration préalable d’embauche (DPAE)” in te dienen. Deze DPAE moet door het bedrijf worden opgestuurd aan de Urssaf voordat men iemand in dienst neemt.

Zo is er bijvoorbeeld het contrat vendanges, om iemand tijdelijk voor de druivenpluk aan te nemen. De duur is in principe 1 maand, maar er kunnen meerdere maandcontracten achter elkaar worden afgesloten, met dezelfde werkgever of een andere, maximaal twee per kalenderjaar.

Lees verder op Het Franse nieuws…


Banner Sympa


Hoortoestel nodig in Frankrijk ?

hoorn1.5Woont u in Frankrijk, bent u niet zo piep meer, hebt u binnenkort wellicht een hoortoestel nodig en bent u verdragsgerechtigde? Dan is het onderstaande bericht wellicht interessant voor u.

Bent u “verdragsgerechtigde” (Verzekerd via het Zorginstituut Nederland), dan kunt u overwegen om het traject via een Nederlandse audicien te regelen. Behalve eventueel het probleem van de taal- en cultuurbarrière is de vergoeding door uw Franse verzekeraar meestal zeer matig, terwijl een goed hoortoestel per stuk al gauw € 1000 of meer kost. Ditmaal pakt de regelgeving voor verdragsgerechtigden nu eens veel beter uit dan voor Franse of Nederlandse verzekerden.

Laat u het hoortoestel door een Nederlandse audicien aanmeten, dan bedraagt voor verdragsgerechtigden de vergoeding 75% . Een probleem kan zijn dat niet iedere Nederlandse audicien de achterliggende procedure kent en ook de weg niet kan of wil vinden.

Lees verder op Het Franse nieuws…


Aangifte inkomstenbelasting 2016 over 2015

IMPOTSBinnenkort moeten in Frankrijk de inkomsten over 2015 worden opgegeven. Hieronder vindt u de uiterste data van aangifte. Pas op! Als u te laat bent, riskeert u een boete van 10% bovenop uw aanslag.

• Aangifte op papier

De uiterste datum om aangifte te doen op papier is vastgesteld op woensdag 18 mei 2016 middernacht.

Wordt aan u nog niet automatisch een aangiftefomulier toegestuurd, dan kunt u het formulier Cerfa 2042 vanaf eind april 2016 downloaden vanaf deze website van de overheid.

• Aangifte via Internet

De service voor het doen van aangifte via Internet opent op woensdag 13 april 2016. Zoals gebruikelijk hebt u iets langer de tijd als u online aangifte doet dan wanneer u op papier aangifte doet. De uiterste datums van aangifte verschillen per departement:

Lees verder op Het Franse nieuws…


Nieuwe arbeidswetgeving in Frankrijk

arbeidswetgevingFrankrijk krijgt (eindelijk) nieuwe arbeidswetgeving. Deze week wordt het wetsontwerp “El Khomri” aangeboden en besproken in de Franse ministerraad. Een van de effecten die worden beoogd met de nieuwe arbeidswetgeving in Frankrijk is het stimuleren van de werkgelegenheid door het geruststellen van werkgevers die nu nog aarzelen om personeel in dienst te nemen, uit angst ze in slechte tijden niet meer kwijt te kunnen.

De versoepeling van het ontslagrecht en het beperken van de vergoeding van een mediator moeten hieraan bijdragen. De vakbonden laten van zich horen. Bereidt u zich voor op een golf van acties…

Enkele punten uit de wet worden belicht…: Lees verder op het Franse nieuws


Bedrag belastingnaheffingen Frankrijk bereikt record

redressHet bedrag aan belastingnaheffingen in Frankrijk bereikt een record over het jaar 2015 en bedraagt nu 21,2 miljard euro. De Franse staat lijkt dus al redelijk succesvol in zijn jacht naar misgelopen inkomsten.

In de strijd tegen belastingfraude is het resultaat nu voor het eerst gestegen tot boven de 20 miljard, na 19,3 miljard in 2014 en 18 miljard in 2013, zo maakten minister van financiën Michel Sapin en zijn staatssecretaris van budget Christian Eckert vandaag 3 maart 2016 bekend.

Deze ontwikkeling loopt parallel aan een vermindering van het aantal fiscale controles, wat betekent dat de controles meer gericht worden uitgeoefend en per controle meer opbrengen.

Op zich is het maken van een foutje bij de belastingaangifte niet zeldzaam. Als de belastingbetaler daarbij te goeder trouw is, is er niets ernstigs aan de hand en krijgt hij de kans om de fout te herstellen. Als de belastingbetaler echter te kwader trouw is, kunnen er behoorlijke boetes op volgen. Het is nu de vraag hoe de belastinginspecteur oordeelt over het wel of niet te goeder trouw zijn van de belastingbetaler. Hierbij wordt altijd van geval tot geval gekeken en het is natuurlijk onvermijdelijk dat er subjectiviteit in het spel is. Ook is de grens van wel of niet te goeder trouw zijn, wat vaag.

Lees verder op Het Franse nieuws

 


Franse wet op het levenseinde afgekondigd

Onlangs werd de Franse wet op het levenseinde door de President de la République officieel afgekondigd. De wet werd op woensdag 27 januari aangenomen door stemming van de gedeputeerden en ’s avonds door de senaat.

De Franse wet op het levenseinde betekent een vooruitgang, met betrekking tot het respecteren van de vrije wil en de waardigheid van zieken en mensen die aan het einde van hun leven zijn.

Al in juni 2012 kondigde François Hollande aan dat de wettelijke vastlegging van de rechten van zieken en mensen in een terminaal stadium van hun leven een zo groot mogelijke consensus ten grondslag zou moeten liggen.

Met de Franse wet op het levenseinde kan een behandeling worden gestopt als deze onnuttig, buiten proportie of met geen enkel ander effect dan kunstmatige levensverlenging wordt toegepast.

De wet voorziet in een toepassing van een diepe sedatie (verdoving) tot aan het overlijden, gecombineerd met pijnbestrijding en het stoppen van de behandeling, op het moment dat de levensverwachting kort is.
De wet voorziet ook in een wilsbeschikking vooraf, voor het geval de ziekte van een patiënt het onmogelijk maakt om zich hierover uit te drukken. Deze wilsbeschikking is dwingend – een arts is verplicht deze te volgen.

Van actieve euthanasie is in Frankrijk (nog) geen sprake. Volgens sommigen wordt hiermee een praktijk die al jaren gangbaar is, slechts geformaliseerd.

Lees ook op Het Forum


Belasting in Frankrijk in 2016

declaration-revenu-impots_4843615Woont u in Frankrijk of hebt u bezit (onroerend goed) in Frankrijk, dan betaalt u belasting in Frankrijk in 2016. Over een paar maanden moet de aangifte voor uw inkomstenbelasting over 2015 weer worden gedaan. Goed om te weten dat er weer een en ander veranderd is met betrekking tot de belasting in Frankrijk in 2016.

De nieuwe belastingwet over de belastingen 2015 voorziet in een herziening van de belastingdrempel. Is uw inkomen in 2015 hoger dan € 40 000, dan moet u vanaf 2016 verplicht online aangifte doen, evenals wanneer uw aanslag hoger is dan € 10 000. Als uw inkomen hoger is dan € 28 000 moet u vanaf 2017 verplicht online aangifte doen. De diverse belastingschijven worden verhoogd met 0,1%, een percentage dat gelijk is aan de prijsindexering (waarbij de prijsstijging van tabak niet wordt meegenomen).

Inkomstenbelasting 2015 :

  • Tot € 9 700 0 %
  • Van € 9 700 tot € 26 791 14 %
  • Van € 26 791 tot € 71 826 30 %
  • Van € 71 826 tot € 152 108 41 %
  • Meer dan € 152 108 45 %

Op de website van de Franse overheid vindt u een simulator, waarmee u kunt uitrekenen hoe veel belasting u gaat betalen over 2015. De overheid waarschuwt overigens dat de definitieve aanslag nog kan verschillen van het resultaat van de simulatie.

Klik hier voor een fiscale kalender met de belangrijke data voor al uw Franse belastingzaken.


2016 in Frankrijk

hollandeTijdens zijn toespraak voor 2016 in Frankrijk legde de Franse president Hollande vooral de nadruk op zijn wens om de inwoners van Frankrijk te beschermen tegen het terrorisme. De toon van zijn toespraak was ernstig, maar hij gaf tevens te kennen dat het nieuwe jaar een jaar van hoop was, niet in het minste ten aanzien van de daling van de werkloosheid en de economische groei.

Er gaat het een en ander veranderen in 2016 in Frankrijk. Om te beginnen gaat de SMIC, ofwel het minimumloon, ietsje omhoog. Er komt op 1 januari 0,6% bij, waardoor het uurloon nu op € 9,67 per uur komt, ofwel € 1466,62 bruto per maand (= €1143 netto). Dit is geen extra verhoging, maar een indexering. Het betreft ongeveer 11% van de werkenden.

Lees verder op Het Franse Nieuws…


Regio’s van Frankrijk en de wet NOTRe

NotreAanstaande zondag vindt in de regio’s in Frankrijk de tweede ronde van de regionale verkiezingen plaats. Veel Nederlandse inwoners van Frankrijk mogen dan niet stemmen. Wie de Franse nationaliteit heeft aangenomen, mag dat wel. Goed om te weten wat de competenties van de regio’s van Frankrijk nu eigenlijk inhouden.

De wet NOTRe, die gaat over de nieuwe territoriale organisatie van Frankrijk, Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) die op 7 augustus 2015 is aangenomen, heeft de competenties voor de regio’s versterkt. De regio heeft nu vooral de functie van het vaststellen van het programma, planning en inkaderen van de acties van de collectivités die binnen het gebied liggen. Onder de regio’s liggen weer de departementen, de intercommunalites en de communes.

Lees verder op Het Franse nieuws…


FRANSE SCHOOLVAKANTIES 2015 – 2018 VASTGESTELD

educ_nouvelle-repartition_zones_scolairesDe Franse schoolvakanties voor de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 zijn 2017-2018 zijn onlangs vastgesteld door de minister van Onderwijs. Ook is de indeling in vakantiezones gewijzigd.

Voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 is de rentrée gepland voor 1 september voor leerlingen. Onderwijzers en leraren beginnen weer op 31 augustus. Het begin van de zomervakantie is vastgesteld voor 2016 op dinsdag 5 juli en voor 2017 op zaterdag 8 juli.

Lees verder op Het Franse nieuws…


ONDERWIJSHERVORMINGEN OP FRANSE COLLEGES

collegesNa de Rentree 2016 zal op de colleges van Frankrijk een aantal ingrijpende onderwijshervormingen doorgevoerd. Minister van Onderwijs Najat Vallaud-Belkacem (nationaal onderwijs, hoger onderwijs en onderzoek) heeft vorige week haar speerpunten voor de onderwijshervormingen op het College (onderwijs van 11 tot 15 jaar) gepresenteerd. De aangekondigde maatregelen moeten bij de schoolrentree 2016 ingaan:

Een tweede vreemde taal zal aan het lessenpakket worden toegevoegd aan alle leerlingen vanaf de 5e (cinquieme – de tweede klas).

Er zal een persoonlijke begeleiding worden ingesteld voor de leerlingen (om te leren aantekeningen maken, een les te leren, huiswerk na te kijken, een tekst te begrijpen of op te stellen, etc.). In de eerste klas (die in Frankrijk de 6eme heet) krijgen leerlingen 3 uur per week persoonlijke begeleiding om de overgang tussen de lagere school en het college te vergemakkelijken. In de 2e, 3e en 4e klas (in Frankrijk de 5e, 4e en 3e klas) krijgen de leerlingen minimaal een uur per week persoonlijke begeleiding.

Ook wordt er een nieuwe gemeenschappelijke standaard voor kennis en vaardigheden in werking gesteld, en nieuwe leerprogramma’s zullen worden toegepast (Frans, wiskunde en geschiedenis). Het project van dit nieuwe programma, zoals bedoeld door het Conseil supérieur de l’éducation (CSE) zal van 8 april tot 22 mei 2015 aan de leraren worden voorgelegd.

Lees verder op Het Franse nieuws…


AFWIKKELING VAN FRANSE ERFENIS WORDT SIMPELER

testament1Vanaf 17 augustus 2015 wordt het voor erfgenamen van Nederlanders met een (tweede) huis in Frankrijk een stuk simpeler om de Franse erfenis af te wikkelen. Vanaf die datum treedt namelijk de Europese erfrechtverordening in werking en is er met het internationale testament in principe geen buitenlandse notaris meer nodig bij de afwikkeling van de Franse erfenis.

Voor iedereen in Europa geldt vanaf 17 augustus 2015 het erfrecht van het land waar men woont op het moment van overlijden. Woont u op dat moment in Frankrijk, dan is het Franse erfrecht van toepassing op uw hele nalatenschap. Wilt u dat echter niet, dan kunt u kiezen voor een ander erfrecht, namelijk het erfrecht van het land van uw nationaliteit. Maar dat niet alleen: bovendien kunt u voortaan ook kiezen in welk land u wilt dat de Franse erfenis wordt afgewikkeld: Nederland bijvoorbeeld.

Lees verder op Het Franse nieuws…


FRANS NIEUWS UIT NEDERLAND

[RSSjb feed=”https://news.google.nl/news/section?pz=1&cf=all&q=Frankrijk”]


Nederlandse weblogs over Frankrijk