Ziekteverzuim werknemers spectaculair gestegen

ziekteverzuimVorig jaar is het ziekteverzuim in het Franse bedrijfsleven met 18% gestegen tot gemiddeld 16,6 dag per werknemer. De dienstensector is hier het zwaarst getroffen. De kosten van het arbeidsverzuim wegens ziekte of een arbeidsongeval zouden € 16 miljard bedragen. Volgens de 323 ondervraagde personeelschefs is het verzuim gestegen van 3,84% in 2011 naar 4,53% in 2012, ofwel een verzuim van 16,6 dag tegen 14 dagen in 2011.

In de gezondheidszorg en de dienstverlening blijkt het verschijnsel zich met meest frequent voor te doen. In de gezondheidssector is het aantal dagen ziek thuis met 19,7 hoog, maar niettemin fors gedaald in vergelijking met 2011 (24,1 dagen). In de dienstensector was de toeneming spectaculair: van 12,1 dagen naar 20 dagen. Vooral in de sector van banken en verzekeraars is het verzuim met 5,56% hoog. In de bouw en de industrie zijn de verzuimcijfers vrijwel niet veranderd. Geconstateerd is dat de grote ondernemingen (meer dan 1000 werknemers) het zwaarst worden getroffen door het ziekteverzuim van de medewerkers; vooral de senioren zijn gemiddeld 27,7 dagen afwezig. Het verschijnsel van absenteïsme komt in geheel Frankrijk voor, met uitzondering van het Zuid-Westen en Rhône-Alpes. Maar in het Noorden en langs de Middellandsezeekust zijn de cijfers hoog met respectievelijk 20,1 en 19,7 dagen ziek thuis zitten. De personeelschefs melden dat het toenemende verzuim te wijten moet zijn aan de mindere gezondheid van de werknemers, de werkdruk en de werkomstandigheden. Ondernemingen proberen aan dat laatste wat te doen door voorzieningen te treffen, want gebleken is dat ondernemingen die het minst te lijden hebben van het verzuim veel werk maken van zaken als crèches, sportvoorzieningen, sociale hulp e.d.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account