Orange (voorheen Francetelecom)


Aansluiting op Orange

Een nieuwe telefoonaansluiting kun je regelen op verschillende manieren: persoonlijk even langs bij de plaatselijke winkel van Orange of telefonisch door te bellen naar het gratis nummer 1014 (gratis vanaf elke willekeurige Orange telefoonlijn; eventueel dus vanaf de buren of vanuit een telefooncel).

Wanneer men belt vanaf een telefoonlijn buiten het departement of vanaf een mobiele telefoon (in het laatste geval kunnen kosten in rekening worden gebracht) is te bellen naar 0800 1014 XX waar XX het nummer van het departement is. Ook via internet is een lijn te openen. Op  de openingspagina klikt men bovenaan op fixe en vervolgens op ouvrir une ligne aan de linkerkant waarna het geschikte abonnement kan worden gekozen. Wie vanuit Nederland een Franse telefoonaansluiting wenst aan te vragen kan de internationaal bereikbare Franstalige service van Orange bellen op 0033 1 55 78 60 34 (en vanuit Frankrijk gratis op 0800 36 47 75) of in het Engels op het nummer 0033 9 69 36 39 00 (van ma. t/m. vr van 9 tot 17 u.) In een klein kwartier is het telefoonabonnement dan in orde en is ook direct het telefoonnummer bekend. Bij het aanvragen van een abonnement op een al bestaande, niet actieve lijn zijn nog wat aanvullende gegevens nodig, zoals het nummer dat staat op een eventueel plaatje op de plaats waar de telefoonlijn het huis binnengaat, je (Franse) bankgegevens en het factuuradres (indien anders dan het plaatselijke huisadres.)

Bij de aanmelding voor een nieuwe telefoonaansluiting kan men opgeven hoe de vermelding in het telefoonboek (annuaire) moet zijn. Ook enkele diensten, zoals het blokkeren en deblokkeren van de telefoon in het vakantiehuis kunnen meteen bij het openen van de lijn worden geregeld. Bij de aanmelding of op een later moment is te kiezen voor een geheim nummer. Er zijn dan keuzes uit de Liste Rouge: je nummer wordt nergens vermeld, Liste Orange: het nummer wordt vermeld in de telefoongids en gemeld bij de beller die naam- of nummermelding heeft en bekend is bij de nummerinformatiediensten; het nummer mag niet worden gebruikt voor de hinderlijke direct marketing. Er is nog de Liste Chamois: je nummer staat niet in het papieren telefoonboek, maar is bekend bij de nummerinformatiediensten en wordt getoond wanneer je iemand belt die naam- of nummermelding heeft. Er is nog een website Pacitel.fr waarbij men zich kan inschrijven om verlost te zijn van de commerciële telefoontjes. Ten slotte is er Secret permanent: met deze dienst wordt het nummer nooit getoond wanneer je iemand belt die naam- of nummermelding heeft, aanvragen bij FT of 'draai' bij elk nummer eerst 3651; deze dienst is te combineren met de Liste Orange of de Liste Chamois. Als dat allemaal niet helpt, is een poging te wagen via de Liste Robinson van Action Conso. Op de site is een voorbeeldbriefje te vinden.


Telefoontaal in Frankrijk

Ne quittez-pas : hang niet op
Un conseiller va vous repondre : u krijgt een medewerker aan de lijn
Appuyez sur: druk toets in
Dièse: #
Arobase:@
Etoile: *

Vous pouvez raccrocher: u kunt ophangen

Frans telefoonalfabet:

A             Anatole
B             Berthe
C             Célestin
D             Désiré
E             Eugène
É             Émile
F             François
G            Gaston
H            Henri
I             Irma
J             Joseph
K            Kléber
L            Louis
M           Marcel

N           Nicolas
O           Oscar
P            Pierre
Q           Quintal
R            Raoul
S            Suzanne
T            Thérèse
U            Ursule
V            Victor
W           William
X            Xavier
Y            Yvonne
Z             Zoé

 


Uit de weblogs

Telefoonterreur

Ik ben nog nooit zo vaak gebeld als sinds ik hier in Zuid-Frankrijk op een ‘bel-me-niet-lijst’ sta. En die lui bellen niet op een beetje christelijke tijd. Nee, ze bellen bij voorkeur tijdens een maaltijd, maakt niet uit welke. Al moet ik toegeven dat ze de reclame-uitingen wel aan het tijdstip aanpassen. Zo mag ik me tijdens het ontbijt verheugen op met name levensverzekeringen en uitvaartpolissen voor een vrolijk begin van de dag, krijg ik tijdens de lunch vooral dubbel glas en zonnepanelen aangeboden -ook als het hoosregent- en wordt ik tijdens het avondmaal meestal uitgenodigd om van telefoonabonnement, dan wel van internetprovider te veranderen, zodat ik vanavond nog ultra-voordelig m’n belbundel aan oeverloos gebabbel kan spenderen en bovendien voor een vriendenprijsje het net op kan om verder te bla-blaten. Ik ben er inmiddels op getraind: ik laat de telefoon zo’n vijf keer overgaan. Meestal houdt het dan op. Rinkelt ie daarna toch door, dan is er vrijwel altijd een wel gewenst contact aan de lijn. Maar soms niet.

Lees verder op Kijk, Zuid-Frankrijk!


Telefoonboeken worden geregeld door Pages Jaunes, een zelfstandig bedrijf dat hier vrij moeilijk mee doet. Slechts één keer per jaar wordt het boek (witte pagina’s en de bekende gele pagina’s plus allerhande andere nuttige streekgebonden informatie) uitgereikt, meestal in de zomer. Als je in Frankrijk komt wonen, kun je niet zomaar een telefoonboek ophalen. Het boek moet worden besteld (telefonisch via 0 810 810 767) en wordt dan een kleine veertien dagen later per post toegestuurd. De telefoon- en gouden gids zijn ook via internet te raadplegen. En er is een gids (annuaire) waarmee ook per departement naar beroepen, winkeliers, dienstverleners etc. kan worden gezocht, de Annuaire français par département. Een Belgische website geeft overigens alle informatie over 's werelds telefoonboeken.

In Frankrijk bestaan de telefoonnummers uit 10 cijfers. De eerste twee cijfers zijn de netnummers: 01 voor Parijs en Ile-de France, 02 voor het noordwesten, 03 voor het noordoosten, 04 voor het zuidoosten en Corsica en 05 voor het zuidwesten. De netnummers voor de DOM-TOM staan op het kaartje rechts.

De eenmalige aansluitkosten (frais de mise en service) zijn € 55. Voorrijkosten (frais de déplacement d'un technicien) worden in rekening gebracht wanneer de telefoonlijn niet bekabeld is tot aan het huis, de klant om een tweede telefoonlijn vraagt of er iets mis is met de  aansluiting in het huis van de klant. Deze bedragen € 54,49. Wie bij FT met de Livebox werkt en een abonnement ADSL plus telefoon heeft, kan gratis bellen in Frankrijk. Naar het buitenland bellen kost dan € 7 per maand. De dure minuten (heures pleines) bij een 'gewoon' abonnement worden berekend van 8 uur 's morgen tot 7 uur ’s avonds (met uitzondering van de weekends en de feestdagen). Er zijn twee tarieven: voor lokale gesprekken en voor nationale gesprekken. Als gevolg van de sterke concurrentie die FT ondervindt van de goedkope aanbieders, lanceert het bedrijf voortdurend nieuwe tariefvormen. Er is zo langzamerhand geen touw meer aan vast te knopen. Er zijn onbeperkte abonnementen, de zogenaamd Illimités, waarbij onbeperkt kan worden gebeld naar een vaste telefoon en ’s avonds en in het weekend ook van vast naar mobiel. En zo zijn er nog tal van forfaits. Sinds enige jaren zijn er goedkope aanbieders die vanuit het buitenland opereren zoals Telerabais, Teledump en Transatel. Voor wie weinig naar Nederland belt is gebruikmaking van deze diensten interessant. De veelbellers die in Frankrijk wonen bellen inmiddels via de pc naar hun gelieven in het oude vaderland. Dan is er nog de telefoonkaart - te koop bij de bureaux de tabac en postkantoren - waarmee men vanuit elke telefooncel kan bellen.


Servicenummers Orange

In de bijsluiter bij de facturen van France Télécom is een overzicht gegeven van de bestaande servicenummers. Het blijkt dat geen propaganda meer wordt gemaakt voor het gratis nummer 1013 (service après vente). In de plaats daarvan komt het nieuwe nummer 3900, een soort telefonische helpdesk die kan adviseren en technische ondersteuning en hulp biedt bij het gebruik van telefoondiensten. Deze dienst moet wel worden betaald (€ 0,34 per minuut). Wel is de wachttijd bij deze dienst gratis geworden, echter alleen voor gesprekken vanaf een vaste telefoon. Pas als contact is gemaakt met een adviseur begint de teller te lopen. Het algemene klantennummer 1014 blijft gratis voor wie vanaf een vaste telefoon belt.


 De diensten van Orange

Op een Orange telefoonlijn is een aantal diensten gratis beschikbaar: Laatste nummermelding: komt men na afwezigheid thuis, dan kan 3131 worden gekozen, waarna een elektronische mevrouw meldt welk telefoonnummer het laatst geprobeerd heeft u te bellen. Drukt men op de 5, dan wordt dat nummer direct gekozen. Verder, een volledige voicemail waarop bellers berichtjes kunnen achterlaten wanneer je in gesprek bent of geen antwoord geeft. Deze gratis voicemail is aan te vragen door 3000 te bellen vanaf de vaste telefoonlijn of via het Espace Client op Internet.

Om de berichtjes te beluisteren bel je 3103 of met 3203 wanneer men niet vanaf het eigen toestel belt (met een wachtwoord; kost € 0,10). De dienst moet in het laatste geval worden gepersonaliseerd voor het raadplegen op afstand: het aanmaken van een wachtwoord gebeurt via 3103, dan de 2 en nog eens de 2 en weer een andere elektronische juffrouw vertelt dan hoe het invoeren van een wachtwoord van 4 cijfers moet. Afluisteren op afstand is ook mogelijk vanuit het buitenland, maar werkt niet via 3203 maar als volgt: kies je telefoonnummer, als de meldtekst hoorbaar is dat je er niet bent, druk dan de 6 in, tik vervolgens het wachtwoord en sluit af met een # (dièse).


 De rapportcijfers van de Franse providers

internet7Klanten van Free worden het beste geholpen, zo lijkt het volgens onderzoeken. Binnen 48 uur is 93,5% van de gemelde problemen verholpen. De percentages van de andere providers: 89,5 voor Bouygues Telecom, 86,6 voor SFR en 74,7 voor Numericable. Het slechtst presteert hier Orange met een oplossingspercentage van 70,5.
Maar Orange is de maatschappij die het minst aantal problemen en storingsklachten ontving, 0,49% van de klanten. De historische opérateur wordt gevolgd door Free (0,91%), terwijl Alice het slechtst scoort met 1,88%, SFR met 1,86%. Het aantal klachten bij nieuwe abonnees in de eerste 30 dagen van de ingebruikstelling is het kleinst bij Numericable met 4,1% problemen. De andere: Orange 5,01%, SFR 13,2%, Bouygues 15,2% en Free met 16,9%. De snelheid van aansluitingen is bij Numericable en Orange het hoogst: 97,5% van de verbindingen is binnen 20 dagen gelegd. Dat is bij Bouygues voor 89,5% het geval, bij SFR voor 96,4% en bij Free voor 94,5%. De cijfers zijn verzameld door Arcep (Autorité de Régulation des Communications et des Postes), een overheidsinstelling.


Nummerbehoud bij vaste telefoon

De mogelijkheid bestaat om bij verandering van provider ook voor de vaste telefoon het nummer te behouden. De procedure moet nu snel en eenvoudig zijn en de telefoonmaatschappijen zijn verplicht mee te werken. Nummerbehoud (la portabilité) bestaat al geruime tijd voor de mobiele telefonie. De richtlijnen voor de vaste telefoon bevatten o.m. bepalingen over de snelheid waarmee de opérateurs moeten werken bij het overdragen van het nummer aan de nieuwe provider: niet meer dan zes uur volgend jaar en sneller dan vier uur vanaf 2012. Telefoonabonnees moeten terecht kunnen bij één loket, te weten de nieuwe opérateur. Deze moet zich belasten met de procedure van nummerbehoud en de oude maatschappijen melden dat de abonnee wil opzeggen. De abonnee moet zo nodig wel eventuele gehuurde spullen zoals modem en decoder terugbrengen. De nieuwe maatschappij moet er ook zorg voor dragen dat vermeldingen in telefoonboek of op een liste rouge (geen reclametelefoontjes) gehandhaafd blijven. Wie van provider verandert en ook verhuist naar een ander netwerk, kan het nummer niet behouden. Frankrijk is verdeeld in vijf netwerken met netnummers van 01 tot en met 05. Voor ondernemingen en particulieren die werken met 08 en 09 blijft nummerbehoud bij verhuizing wel mogelijk. Detailinformatie over de regeling is op te vragen bij de Arcep, portabilité@arcep.fr - www.arcep.fr.


Wie in zijn meestal niet kleine Franse tuin aan het schoffelen is en de telefoon binnen hoort overgaan, is meestal te laat om de beller te woord te staan. Na vier keer bellen springt hij automatisch naar de - gratis - voicemal van France Télécom. Er is echter een truukje om de telefoon tien keer te laten overgaan, zodat je op tijd bij het toestel bent. De standaardinstelling is 20 seconden (ongeveer 5 x overgaan). Het instellen gaat als volgt: toets *610*xx# in waarin xx het aantal seconden is dat de telefoon over moet gaan (tussen 5 en 40 in veelvouden van 5 dus - als je dan 40 invult, zal de telefoon voortaan 10 keer overgaan); de wijziging wordt vervolgens bevestigd ("votre demande est enregistrée et acceptée, vous pouvez raccrocher") en de verbinding verbroken.

Nog een dienst. Wie technische problemen met de lijn heeft en het lastig vindt om Frans te spreken, kan de slechte kwaliteit melden via www.1013.fr. Ook is via deze site een melding te doen van zichtbare problemen aan het net, zoals gebroken kabels, omgewaaide telefoonpalen e.d.


Klachten over telecommunicatie

Slechte telefoonverbinding, abnormaal hoge telefoonrekening, ten onrechte afgesloten lijn enz. zijn de talrijke geschillen die de consument van de telecommunicatiemiddelen ontmoet (telefoon, internet). De nieuwe technologieën hebben het aantal klachten explosief doen stijgen. Het blijkt moeilijk om dan je rechten te kennen. De vereniging Afutt (Association française des utilisateurs de télécommunications) levert informatie en antwoordt de consumenten op hun knellende vragen op de ochtenden van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De middagen zijn voorbehouden aan de leden van de vereniging (€ 30 per jaar). Affut is telefonisch te bereiken op 01 47 41 09 11. Post kan naar BP nr. 1, 92430 Marnes-la-Coquette. Op de website is meer informatie te vinden.


Daarnaast bestaan er ook nog verschillende extra diensten, zoals: Signal d’Appel (€ 1,50 per maand; een piepje gaat als je aan het telefoneren bent; je kunt de nieuwe opbeller melden dat hij even moet wachten; doorschakelen (Transfert d’Appel) naar een ander telefoonnummer, bijvoorbeeld naar het eigen mobieltje. Even aanvragen bij 3000 en het is gepiept, de kosten bedragen € 1,50 per maand. Het werkt simpel: *21*0612345678#; en om het weer op te heffen #21#. Opletten, het kost wel meer geld dan alleen die abonnementskosten. Voor het doorschakelen naar buitenlandse nummers moet je apart een Transfert d’Appel International et DOM aanvragen. FT rekent €  0,11 per doorschakeling en ook de verbinding tussen eigen telefoon en de telefoon waarnaar wordt doorgeschakeld, wordt in rekening gebracht. De dienst Présentation du numéro (het tonen van het nummer van degene die belt) kost € 1,50 per maand en de Présentation du nom (het tonen van de naam van degene die belt) € 2,30. Deze diensten zijn eventueel te combineren met Signal d’appel en/of Stop Secret. Voor storingen is ook een site te raadplegen.

Voorts bestaat er het telefoonblokkeringssysteem, handig voor bezitters van een tweede huis die ongewenst telefoneren bij hun afwezigheid willen voorkomen. Deze dienst, Selection Modulable d’Appels, is gratis en biedt verschillende mogelijkheden: bij een gehele blokkade kun je zelf nog wel worden gebeld en blijven alarmnummers en gratis nummers beschikbaar. Ook kan ervoor worden gekozen alleen lokaal te bellen, alleen internationaal bellen of alleen bellen naar mobiele telefoonnummers onmogelijk te maken. Voor mensen met een tweede huis in Frankrijk is het interessant om niet het gewone abonnement te nemen maar een zogeheten Ligne Résidence Secondaire waarmee het abonnement maximaal zes maal per jaar voor een periode van minimaal één maand tot maximaal één jaar opgeschort kan worden. Dat laatste kost € 4,69 per keer, en deze abonnementsvorm kan bij het openen van de telefoonlijn of op elk willekeurig later moment worden gekozen. Je kunt zo'n lijn alleen aanvragen bij het bezit van een gewoon abonnement (abonnement principal), dat dan wordt omgezet in de Ligne Résidence Secondaire. De abonnementskosten zijn in alle andere gevallen hetzelfde als die van een gewoon telefoonabonnement. Overigens vindt lang niet iedereen een vaste telefoon in het tweede huis meer nodig. Er is toch mobiele telefoon en telefoon via internet.

Voor een telefoonaansluiting moest men in eerste instantie bij France Télécom zijn; later kan men dan eventueel overstappen op een abonnement van een aanbieder van voordelige telefoongesprekken. FT is zijn monopolie op lokale telefoongesprekken vanaf een vaste telefoon kwijtgeraakt en heel wat gebieden zijn al gedegroupeerd. Dat betekent dat deze Franse KPN deze gesprekken desgewenst moet doorschakelen naar de dienst van de goedkopere opérateur. Ook andere maatschappijen kunnen lokale (binnen het departement) en nationale gesprekken verzorgen, maar men moest altijd bij France Télécom een abonnement blijven aanhouden om van de diensten van de overige aanbieders gebruik te kunnen maken. Ook dat is veranderd. In elk geval blijft FT nodig voor het kiezen van speciale nummers, zoals de gratis nummers van 0800 en de alarmnummers, minitel en de toegang via 08-nummers op internet.


Telefoneren met de overheid te duur

Tal van overheidsdiensten zijn telefonisch bereikbaar tegen een te hoog tarief. Consumentenorganisaties en zelfs de regering vinden deze situatie ontoelaatbaar tot absurd. Het ministerie van begrotingszaken zal dan ook een einde maken aan deze hoge tarieven. De gesprekskosten met een overheidsinstelling via 08-nummers moeten gewoon tegen een lokaal tarief mogelijk zijn, hetgeen gemiddeld neerkomt op een halvering van de tot nu berekende gesprekskosten. Ook zal er een einde moeten komen aan de onduidelijkheid van al die 08-nummers: nummer die beginnen met 0800 of 0805 zijn gratis, die met 0810 of 0811 benaderen het lokale tarief en die met 0820 en 0821 worden afgerekend tegen ongeveer 12 eurocent per minuut. Niemand kan hier nog wijs uit worden. In het verleden zijn al verschillende petities aangeboden om een einde te maken aan de overtarifering, waarvan vooral burgers last hebben die zich frequent moeten melden bij uitkeringsinstellingen en arbeidsbureau en vaak lang moeten wachten tot de juiste afdeling is bereikt.