EDF


EDF en zijn diensten en tarieven


Met de afkortingen EDF en GDF is iedereen vertrouwd die in Frankrijk spreekt over elektriciteit of aardgas. Op het platteland zal men vrijwel uitsluitend met de EDF (Electricité de France) te maken krijgen, de leverancier van de stroom. Gas via het net (de GDF, Gaz de France) wordt vooral gebruikt in de stedelijke gebieden; 40% van de Franse gezinnen houdt zich warm met aardgas, 30% met warmte uit elektriciteit. Beide ondernemingen zijn geprivatiseerde staatsbedrijven, maar zijn mede onder invloed van de Europese regelgeving hun monopolie zo goed als kwijtgeraakt. EDF verloor 1,5 miljoen klanten, maar de meeste Franse consumenten blijven trouw aan de vertrouwde leverancier. Daarnaast opereren er nog kleine, particuliere elektriciteitsbedrijven.

In Frankrijk zelf wordt ruim 75% van de elektrische energie opgewekt in kerncentrales (19 centrales, 58 reactoren die samen 63.000 megawatt leveren), ruim 5% via waterkracht en andere milieuvriendelijke manieren en de rest via conventionele energiecentrales plus een beetje alternatieve stroom. Die kerncentrales gaan voorlopig nog even mee: de geschatte levensduur van 20 jaar blijkt volgens de elektriciteitsbazen zeker te kunnen worden opgerekt tot 30 à 40 jaar. Niet eerder dan in 2020 zal de eerste centrale sluiten en dan zal ook de derde generatie kerncentrales in gebruik moeten komen. Niet zonder trots rapporteert de EDF aan haar klanten dat het aandeel van Frankrijk in de uitstoot van kooldyoxyde op Europese schaal zeer laag is: na Zweden staat het land op de tweede plaats van de landen met de laagste uitstoot.

Maar voorlopig krijg je als Hollander in Frankrijk te maken met een nogal pittig gebureaucratiseerde stroomleverancier, die echter wel behoorlijk efficiënt werkt. Er is een speciale dienst voor mensen die in een huis gaan wonen en zonder onderbreking direct weer worden aangesloten. Formulieren voor deze dienst (Service Energie Immédiate) zijn op internet te vinden en te versturen.
EDF Engels
Wie pas in Frankrijk woont of er een tweede huis wil kopen en voor wie de Franse taal lastig is, onderhoudt EDF een Engelstalige helpdienst. Ook op internet is in het Engels een uitleg gegeven over de werkwijze, zoals aansluiting, kosten, meteropneming enz. Hierboven een lijstje met telefoonnummers van desks waar men in het Engels om inlichtingen kan vragen.

De gemiddelde kilowattuurprijzen zijn lager dan die in Nederland. Maar het vastrecht in Frankrijk is hoger dan in Nederland, waar heffingen en btw goed zijn voor voor 40% van de stroomprijs. Bij de EDF kun je kiezen uit veel meer tariefsoorten dan in Nederland gebruikelijk. Hoe ‘zwaarder’ de aansluiting, hoe hoger de abonnementskosten. Particulieren kunnen kiezen uit in totaal negen aansluitingen, vanaf 3 kVA tot en met 36 kVA. Voor normale woonhuizen kan men uitstekend uit de voeten met een stroomaansluiting van bijvoorbeeld 9 kVA (kiloVolt ampère, zo noemen ze dat nu eenmaal in Frankrijk) of van 12 à 18 kVA. Daarbij is het handig om te weten dat 9 kVA ongeveer gelijk is aan 7200 watt, 7,2 kW dus. Als je een eenfaseaansluiting hebt van 9 kVA kun je, eenvoudig gezegd, gelijktijdig 7200 watt aan apparatuur ‘draaien’. Enkele voorbeelden om te kiezen voor een abonnement: een gemiddeld huisgezin kan toe met 9 kVA (verlichting, de normale huishoudelijke apparaten alsmede een elektrische oven, wasmachine, vaatwasmachine en wasdroger.) Wie daarboven nog een elektrische boiler bezit en elektrisch ‘stookt’ (niet ongewoon voor tweede huizen in Frankrijk), zal een abonnement moeten nemen met 9 kVA extra. Om te voorkomen dat je naar het naast hogere en dus duurdere abonnement moet overstappen, bestaat er ook nog de slimme oplossing van délestage. Een délesteur in de groepenkast meet het stroomverbruik en zodra dat boven een bepaalde waarde komt, worden enkele zware stroomverbuikers (bijvoorbeeld de elektrische verwarming) die geen prioriteit hebben, automatisch tijdelijk uitgeschakeld.


Meer sociale tarieven voor elektriciteit en gas

gas elektriciteitMeer dan vier miljoen Franse huishoudens met bescheiden inkomens kunnen profiteren van wat lagere tarieven voor (aard)gas en elektriciteit. Tot nu toe konden door gebrekkige informatie en administratie nog slechts 1,6 miljoen gezinnen gebruik maken van de regeling. Deze huishoudens waren bekend bij de verschillende diensten die verantwoordelijk zijn voor de CMU-C en de ACS (Couverture maladie universelle complémentaire en Aide à la complémentaire sociale).

Dit zijn respectievelijk verzekeringen voor mensen met lage inkomens die niet elders kunnen zijn verzekerd (inclusief de kosten van de aanvullende verzekering) en een tegemoetkoming voor lage inkomens voor het zelf regelen van een mutuelle. Sinds 1 november komen ook andere groepen met kleine inkomens in aanmerking voor de sociale energietarieven. De jaarlijkse korting op de stroomrekening varieert van € 71 tot € 156, afhankelijk van het stroomabonnement en het aantal gezinsleden. Gezinnen waarin met gas het huis wordt verwarmd, kunnen een bijdrage krijgen van € 94 tot € 156. Het is de bedoeling dat de belastingdiensten via informatie van de sociale diensten zelf de stroom- en gasbedrijven op de hoogte stellen van de identiteit van de gezinnen die in aanmerking komen. De korting zou ook automatisch via de rekening moeten worden verleend aan gezinnen waar het belastbaar inkomen per part niet boven de € 2175 komt.
(18.11.13)


Steeds meer Fransen kunnen energierekening niet meer betalen

EDF factuurDe Franse ombudsman voor energiezaken heeft voorgesteld de sociale tarieven bij elektriciteit en gas voor gezinnen met zwakke inkomens te vervangen door een 'chèque énergie'. Nu wordt jaarlijks € 200 miljoen overheidsgeld besteed aan het ondersteunen van huishoudens die problemen hebben met het betalen van de energierekening. De ombudsman vraagt € 1 miljard steun voor alle huishoudens met lage inkomens, zodat ook gezinnen die het huis niet met stroom of gas verwarmen in aanmerking komen (huisbrandolie, hout, warmtepomp e.d.). De uitbetaling zou dan moeten worden gekoppeld aan de huursubsidie APL (aide personalisée au logement).

Ondanks de invoering van de sociale tarieven voor elektriciteit en gas, kampen steeds meer bewoners met problemen rond de energievoorziening. Ongeveer 8 miljoen personen zouden worden getroffen door de almaar stijgende prijzen van stroom, gas en olie. Vorig jaar ondervond 11% van de huishoudens problemen met de rekeningen van stroom en gas en 42% moest de verwarming lager zetten om te hoge nota's van EDF en GDF te vermijden. Het aantal afsluitingen, opzeggingen van contracten en andere beperkingen klom in 2012 tot 580.000 gevallen, 400.000 bij elektriciteit en 180.000 bij gas. In 2011 was het aantal kwesties circa 500.000. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn wat betreft de tarieven niet gunstig. De nota's voor elektriciteit zullen de komende jaren steeds met ten minste 5% stijgen, zo is al te kennen gegeven.
De in april aangenomen wet over verruiming van de sociale tarieven, zal vermoedelijk wegens ambtelijk getreuzel en technische problemen nog niet van kracht kunnen zijn voor de komende winter. Naast het voorstel om algemene energiesteun te verlenen aan huishouden met lage inkomens, stelt de Médiateur ook voor om het abonnement op EDF en GDF gewoon af te schaffen en als compensatie de prijs per kilowattuur te verhogen. Het abonnement kost gemiddeld € 200 per jaar. Een dergelijk systeem zou rechtvaardiger zijn omdat kleinverbruikers dan minder zullen moeten betalen. Een ouder iemand die alleen woont, verbruikt over het algemeen zeer weinig energie, maar moet toch wegens het vaste abonnement een fors bedrag aan vastrecht betalen.
(14.06.13)


Franse Tweede Kamer akkoord met bonus/malus voor gas- en stroomverbruik

bonus malus4Ondanks hevig kritiek van de oppositie en extreem links en eerdere afkeuring door de Sénat is de Assemblée nationale uiteindelijke akkoord gegaan met een socialistisch voorstel om een progressief tarief voor gas en elektriciteit in te voeren vanaf 2015. Het systeem komt erop neer dat bij een laag verbruik korting wordt gegeven op de prijzen van gas en stroom en dat stapsgewijs hogere tarieven gelden bij een hoger gebruik. De bedoeling van de maatregel is verspilling van energie tegen te gaan en een bijdrage te leveren aan ‘de strijd tegen de opwarming van de aarde’.

Volgens de socialistische fractie in de Franse Tweede Kamer zal in de praktijk 75% van de huishoudens hun nota’s voor gas en licht zien dalen. Voor de overigen zal de malus leiden tot een verhoging van de rekening met enkele tientallen euros per jaar. Bij de berekening van de bonus of de malus zal met tal van factoren rekening worden gehouden, waaronder die van de lokatie. In het Noorden moet je nu eenmaal meer stoken en aan de Côte d’Azur. In de nu aangenomen wet is ook vastgelegd dat de sociale tarieven bij gas en elektriciteit zullen worden uitgebreid, neerkomende op € 90 korting op de elektriciteitsrekening gemiddeld en € 156 op de gasrekening. De regeling geldt voor gezinnen waarin meer dan 10% van het inkomen moet worden besteed aan energiekosten; door de uitbreiding van de regeling komen 4 miljloen huishoudens extra in aanmerking en komt het totaal op 8 miljoen. In deze woningen van deze gezinnen zijn wegens gebrek aan voldoende middelen onvoldoende voorzieningen aangebracht, zoals isolatie. De gezinnen waarin wordt gestookt met de dure huisbrandolie of met hout, komen niet in aanmerking voor de sociale regelingen. Besloten is verder dat het afsluiten van stroom of gas wegens betalingsachterstand niet meer in de winter zal gebeuren. In 2012 moesten EDF en GDF 580.000 keer optreden in huizen waar de rekening niet was betaald. In totaal zijn 230.000 abonnementen op gas en elektriciteit opgezegd, 20% meer dan in 2011. De nota’s zijn de laatste jaren voortdurend gestegen en volgens de laatste ramingen zal de elektriciteitsprijs tot 2017 nog met 30% omhoog gaan.
(12.03.13)


Driefasenstroom is niet alleen voorbehouden aan de grootverbruikers. Op het Franse platteland kom je nog heel wat kleine oudere installaties tegen die triphasé zijn. Decennia lang heeft de EDF er naar gestreefd die waar mogelijk te vervangen door eenmonophasé aansluiting. Dat levert wat meer gebruikscomfort voor de klant op. Vermogens tot wel 18 kVA toe, en daarmee krijg je een voor Nederlandse begrippen zeer stevige stroom van maximaal 90 ampère je huis binnen. Sinds april 2011 is dat veranderd: enkelfase wordt nu tot maximaal 12 kVA "puissance souscrite" geleverd, altijd nog een respectabele 60 ampère. Voor hogere vermogens wordt het een driefase aansluiting.  Maar dan hebben we het over de regels voor nieuwbouw. Omdat er in Frankrijk soms behoorlijke afstanden moeten worden overbrugd is niet altijd zeker dat je automatisch een ja krijgt op een verzoek voor een zwaardere aansluiting. Vaak mag de client meebetalen, en dat loopt in de papieren. Dat is overigens  iets om in de gaten te houden bij nieuwbouw projecten: hoe ver zit je af van de nutsvoorzieningen? Wanneer het tegenzit moet je vele (tien)duizenden euro's betalen voor een elektrische aansluiting.
Zeer uitvoerige informatie over de techniek van het aanleggen van elektriciteit in een Franse woning is hier op de website te vinden.

Er zijn drie abonnementen mogelijk, elk met eigen tarieven. Zo is er een abonnement Option Base (3-18 kVA, vooral voor kleine huishoudens met een verbruik van maximaal 4500 kWh per jaar), een abonnement Option Heures Creuses/Heures Pleines (6–36 kVA, ook voor het nachtelijke gebruik van wasmachine, vaatwasser en dergelijke) en het abonnement Option Tempo (9–36 kVA), dat soms lastig beschikbaar is voor nieuwe gebruikers. EDF hanteert bij de opties Heures Creuses/Heures Pleines het systeem van piekuren en daluren, heures pleines en heures creuses. De dure uren zijn van zes uur ’s morgens tot tien uur ’s avonds. Soms kun je, afhankelijk van de regio, deze goedkopere heures creuses verdelen over de dag: aan het eind van de middag van drie tot vijf uur, en van middernacht tot zes uur ’s morgens. Bij het kiezen voor een abonnement creuse, moet men heel wat stroom gebruiken om ervan te profiteren. Bij een abonnement van 6kVA moet men ten minste 1064 kWh per jaar gebruiken tegen dat lage tarief, bij 9 kVA is dat minimum 1655 en bij 12 kVA zelf 2414 kWh. Wie dat verbruik niet haalt, doet er beter aan te kiezen voor het tarif de base.

Er is een website beschikbaar met Engelstalige uitleg en telefoonnummers via welke vragen kunnen worden gesteld over de aansluiting. Erg handig als je net in Frankrijk woont en de Franse taal nog niet zo goed beheerst. De verantwoordelijkheid voor het elektriciteitsnetwerk (réseau) is losgekoppeld van de elektriciteitslevering (fournisseur). Voor een aansluiting krijgt men te maken met de ERDF, de beheerder van het netwerk. Als er een aansluiting bestaat, is zelf een energieleverancier te kiezen, EDF of één van de concurrenten. Voor een nieuwe aansluiting moet men bij ERDF zijn. Zowel de procedure als het aanvraagformulier is beschikbaar via Internet.

Abonnement
Abonnement per jaar in €
Tarief per kWh in eurocent
Option Base 6 kVA
79,91
12,25
Option Base 9 kVA
93,24
12,49
Piekuren
Daluren
Option Heures Creuses -Heures Pleines 6 kVA 95,97 13,53 9,26
Option Heures Creuses -Heures Pleines 9 kVA
115,24
13,53
9,26


De optie Tempo is beschikbaar vanaf een vermogen van minimaal 9 kVA.
De dienst wordt niet meer gepropageerd door EDF maar moet wel worden aangeboden als een klant daar dringend om vraagt. Het beleid hieromtrent verschilt per district.

  • 22 rode dagen (van 1 november tot en met 31 maart van maandag tot en met vrijdag)
  • 43 witte dagen (nooit op zondag)
  • 300 blauwe dagen (alle zondagen zijn blauw)

Een abonnement 9 kVA kost € 112,33 en de tarieven zijn in centimes per kWh (prijzen 01.01.13):

    • blauwe dagen (dal- en piekuren) 7,63 en 9,07;
    • witte dagen 10,74 en 12,72;
    • rode dagen 19,71 en 51,19.

Als bij ramingen van het verbruik te veel is gefactureerd, moet de leverancier van elektriciteit en gas het te veel betaalde snel retourneren. Als het om minder dan € 25 gaat, gebeurt de verrekening bij de volgende factuur. Bij hogere bedragen moet het bedrag binnen 14 dagen zijn teruggestort.Er is een website waarop de tarieven van de alternatieve aanbieders van elektriciteit en gas met elkaar zijn te vergelijken.Zeer goedkope uren zijn die waarin de stroom uitvalt. Het komt toch wel een paar keer per jaar voor, met name op het platteland, dat de stroom het laat afweten door blikseminslag of gewoon door een storing ergens in de bovengrondse leidingen. Men kan in de groepenkast een bliksembeveiliging (parafoudre) laten inbouwen, of bijvoorbeeld  stekkerdozen kopen die claimen dat ze de apparatuur behoeden voor dit soort ellende, maar tegen een grote klap is geen enkele veiligheidssteker uit de brico-winkel bestand. Tegen de kleinere storingen, waardoor de aardlekschakelaar je in het donker zet, wordt ook wel aanbevolen de diepvriezer of de pc aan te sluiten op een aparte groep, die voorzien is van een gecombineerde aardlekschakelaar en automaat: disjoncteur différentiel de type HI. Deze is wat stabieler. Maar het onweer op het Franse platteland kan buitengewoon heftig zijn. Een groot deel van de plattelandsbevolking neemt het zekere voor het onzekere en trekt nog steeds de stekker van tv, magnetron, wasmachine uit het stopcontact bij dreigende orages.


Franse schadevergoeding bij stroomstoring is magertjes

stroomstoringEen onderzoek van de consumentenorganisatie Que Choisir heeft uitgewezen dat bij stroomstoring de Franse elektriciteitsmaatschappij slechts matige uitkeringen doet aan de gedupeerden. Frankrijk steekt op dit punt schril af bij de stroomleveranciers in andere Europese landen.

Volgens afspraken met de overheid zou de distribiteur van de EDF 2% van de factuur vergoeden voor elke zes uur stroomonderbreking, neerkomende op 86 centimes per zes uur. Als de stroom gedurende 24 uur onderbroken is geweest, luidt de vergoeding derhalve € 3,44. In Engeland is dat € 60, in Italië € 90 en in Zweden en Noorwegen zelfs € 160. In deze laatste landen zijn de stroomstoringen aanzienlijk minder talrijk dan in Frankrijk. Het wordt de laatste jaren wat beter in Frankrijk: in 2009 was de stroom 200 minuten onderbroken en in 2011 nog 73 minuten. Het gaat hier om nationale gemiddelden, waarbij de verschillen per gebied groot kunnen zijn. In Deux-Sèvres is het gemiddelde 45 minuten, terwijl in het naburige Vendée gemiddeld 136 minuten werd gemeten. Dergelijke langdurige storingen vallen te verklaren uit ontoereikende investeringen. De consument betaalt daarvoor wel via de nota van de EDF de heffingen, maar deze worden slechts gedeeltelijk gebruikt om de kwaliteit van het netwerk te verbeteren. Van de € 1,9 miljard wordt daadwerkelijk € 400 miljoen geïnvesteerd teneinde het aantal stroomstoringen te verminderen. De rest gaat naar de gemeenten en departementen.
(02.05.13)


Stroomprijzen weer omhoog, gemiddeld 2,5%

treve hivernaleDe minister van Milieu en Energie heeft de EDF toestemming gegeven om de elektriciteitsnota’s per 1 januari met gemiddeld 2,5% te verhogen. De verhoging zal grotendeels worden gebruikt als bijdrage aan de CSPE, service public de l’électricité.

Dat is een heffing ter financiering van o.a. de ontwikkeling van duurzame energieopwekking, verbetering van het netwerk op Corsica en in de koloniën en handhaving van sociale elektriciteitstarieven voor de zwakkeren in de Franse samenleving. De verhoging – € 3 per mWh – komt neer op circa € 15 per jaar per huishouden. De Commission de Régulation de l’Energie (CRE), die de regering in tariefkwesties rond elektriciteit en gas adviseert, had een verhoging van € 8,30 per 1000 watt/u voorgesteld, neerkomende op een prijsverhoging van 7%.
Bij het ingaan van de winter heeft de Franse ombudsman voor energiezaken voorgesteld om het afsluiten van stroom en gas op te schorten gedurende de wintermaanden. Dit jaar zijn ongeveer 400.000 gezinnen afgesloten van elektriciteit en 180.000 van gas wegens het niet betalen van de rekening. Het aantal mensen dat de energienota’s niet meer kan betalen, neemt toe. Het niet-afsluiten gebeurt al bij enkele honderdduizenden gezinnen die vormen van huursubsidie ontvangen en bij de 1,3 miljoen gezinnen die in aanmerking komen voor de sociale tarieven. Bij deze laatste categorie gaat het echter vaak mis wegens fouten in de administratie. De ombudsman pleit voor een trève hivernale voor alle groepen, die in betalingsproblemen verkeren. Sommige uitvoerders bij de netwerkbeheerder ERDF, dochter van EDF, verklaren dat het uitstellen van de afsluitingen vrijwel niet meer voorkomt. Slechts bij hevige koude willen de ERDF-mensen soms de hand over het hart strijken. Het afsluiten levert de ERDF € 35 op, te betalen door de stroomleveranciers, die op hun beurt later van de gebruikers nog eens € 80 vragen als vergoeding voor de afsluit- en aansluitkosten. In het departement Loiret is tot grote ergernis van ERDF een campagne gelanceerd, waarbij de medewerker die de meeste afsluitingen wegens wanbetaling realiseert, werd beloond met een Ipad. De veralgemenisering van de trêve hivernale (winterse pauze) is al voorgesteld in de Franse Tweede Kamer, maar werd geblokkeerd door de Eerste Kamer, zodat de maatregel niet al in de komende winter dreigt te kunnen ingaan.
(20.12.12)


Nieuwe elektriciteitsmeters vooral goed voor elektriciteitsboeren

Linky QC

In de Franse staatscourant is gemeld dat de nieuwe elektriciteitsmeters in alle Franse huishoudens moeten worden geïnstalleerd. Volgens de Franse consumentenbonden is dit een zeer slecht bericht voor de gebruikers van elektriciteit.

De omschrijvingen in Le Journal officiel over het functioneren van de nieuwe meter, genaamd Linky, bevestigen wat een organisatie als Que Choisir al vanaf de lancering van het project vreesde: de meters zijn uitsluitend ontworpen in het belang van de netwerkbeheerders en de energieleveranciers. De nieuwe generatie compteurs is, ondanks de beloften, volstrekt niet in het belang van de consumenten.

Volgens de informatie van overheid en elektriciteitsboeren zou de nieuwe meter voor besparingen kunnen zorgen. Iedereen kan via Linky op elk moment van de dag het verbruik aflezen. Vooral dat op elk moment kunnen zien hoe het gebruik is, wordt van belang geacht om het energiegebruik te kunnen bijstellen en daardoor besparingen te bereiken. Volgens Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) blijft deze optie vooral theoretisch. De regering heeft namelijk besloten dat het zichtbaar maken van het gebruik in real time alleen via internet mogelijk is. Maar dan moet er wel voor worden betaald. De energieleveranciers wrijven zich in de handen en kunnen weer extra verdienen. 'Een absoluut schandaal', is het oordeel van de consumentenbond, die zich ook opwindt over de nieuwe tarieven die de leveranciers mogen berekenen afhankelijk van de vraag naar stroom.

Deze tarieven kunnen alle verschillend zijn, zodat het vergelijken van tarieven moeilijk wordt. Bovendien zal de geleverde elektriciteit het hoogst worden gefactureerd als de vraag naar stroom het hoogst is en het laagst als er vrijwel geen stroom wordt afgenomen. De winterpieken bijvoorbeeld - de Fransen 'stoken' veel elektrisch - zullen dus duur worden. Volgens Que Choisir zal er bij de plaatsing van de nieuwe meter niets anders op zitten dan de radiatoren lager te zetten, de huizen te isoleren, gloeilampen te vervangen en alle elektrische apparaten uit de waakstand te halen, aldus de verbitterde reactie.


Elektriciteitstarieven zouden jaarlijks 6% moeten stijgen

De tarieven van het Franse elektriciteitsbedrijf EDF zouden tot 2016 jaarlijks met 5% moeten stijgen om de noodzakelijk geachte investeringen te financieren. Dat is althans de opvatting van de voorzitter van Franse energieautoriteit, de Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Deze ophoging met 30% over die periode is een gevolg van de huidige regelgeving, zoals de verzwaring van de beveiligingseisen na Fukushima (kosten € 10 à € 15 miljard) en het vrij moeiteloos binnendringen van kerncentrales door actievoerders van Greenpeace. De laatste jaren zijn de prijsverhoging beperkt gebleven tot 1 à 3% per jaar. Ook de bijdrage die alle EDF-klanten moeten betalen via de contribution au service public de l'électricité (CSPE) zou tot 2016 moeten verdubbelen. Deze opslag op de elektriciteitsnota is nodig voor de financiering van de ontwikkeling van duurzame energie, zoals het subsidiëren van windmolens en het betalen van door zonnecellen opgewekte stroom door bedrijven en particulieren. Het bericht over de nieuwe prijsverhogingen komt na de klachten van lokale overheden die last hebben van het toenemend aantal stroomstoringen. Gemeenten en andere plaatselijke overheden zijn ontevreden over de vaak haperende stroomleveranties via het nationale elektriciteitsnetwerk. Zij constateren een spectaculaire verslechtering van de functionering van het netwerk, onderhouden door dochter ERDF van EDF. Als het zo slecht blijft gaan, wensen de overheden een einde aan de monopoliepositie van ERDF en willen de distributie desnoods zelf ter hand nemen. Vorig jaar bedroeg de stroomonderbreking gemiddeld 119 minuten per aangeslotene. Dat is ruim 20% hoger dan het gemiddelde van de jaren 2005 tot 2010.
(18.01.12)


De EDF claimt bij storingen binnen vier uur, zeven dagen per week en 24 uur per dag een ploeg paraat te hebben om de stroomlevering weer op gang te brengen. Lukt dat niet, dan ontvangen de tijdelijk stroomloze huishoudens € 25 als genoegdoeningBij ontevredenheid over de dienstverlening van EDF/GDF kan men schrijven naar de directeur van de plaatselijke vestiging. Komt er geen oplossing, dan kan men zich wenden tot de directeur van EDF/GDF Services, TSA 92919, La Défense CEDEX in Parijs. Blijft dan nog een oplossing uit, dan kan de ombudsman voor elektriciteit en gas (le Médiateur national de l’énergie) worden ingeschakeld: libre réponse n° 59252 - 75443 PARIS Cedex 09.) Er is ook een telefoonteam beschikbaar via 0810 112 212 en er is een website. Er zijn wel enkele maatregelen te treffen om het ongerief van stroomuitval te beperken. Zorg altijd voor een voorraad kaarsen en batterijen en houd de mobiele telefoon geladen, want wanneer de bliksem ergens in het vaak bovengrondse telefoonnet inslaat, is via de vaste aansluiting kortere of langere tijd niet meer te bellen. Het kan nuttig zijn om een gasstelletje (camping-gaz bijvoorbeeld) paraat te houden, voldoende hout voor de open haard bij de hand te hebben (de moderne cv-ketels worden ook in Frankrijk elektrisch bestuurd) en te zorgen voor extra dekens.
De meeste stroomonderbrekingen doen zich voor in de westelijke departementen met als koploper Morbihan waar jaarlijks 195 minuten geen stroom kan worden geleverd, 'goede' tweede is de Dordogne met 180 minuten in het donker zitten als gevolg van stroomstoring. In Parijs zijn stroomonderbrekingen het laagst met gemiddeld een half uur per jaar.

Voor de overige zaken en alle tarieven is veel informatie te vinden op de website van de EDF. Daar is ook informatie op te halen over het elektrisch verwarmen in situaties waar dat zinvol is (in het zuiden van Frankrijk, in kleine huizen als studio’s of in tweede huizen die ’s winters niet worden bewoond.) Bij nieuwbouw en ook bij restauratie van bestaande woningen kan de EDF met haar dienst Bleu Ciel d’EDF kwalificaties afgeven omtrent de kwaliteit van de woningen op het gebied van onder meer isolatie. De dienst Bleu Ciel is met een interactieve nieuwe website gekomen waarmee gebruikers praktische  vragen kunnen stellen.

De belangrijkste EDF/GDF-telefoonnummers

Over het abonnement, factuur, verhuizing  - 0 810 050 333
Over tijdelijk uitstel betaling - 0 800 650 309
Storingen elektriciteit - 0 810 333 003
Storingen (aard)gas - 0 800 473 333
Algemene problemen, klachten - 0 800 112 212
Inlichtingen andere talen 05 62 16 49 08

Als er problemen zijn met EDF en GDF (gas) en je komt er echt niet meer uit, dan is er nog de ombudsman stroom en gasMédiateur de l'énergie, 21 boulevard Hausmann, 75009 Paris. Tel. 01 56 03 65 60. Of met gratis antwoordnummer: Médiateur de l'énergie, Libre réponse 59252/75443, Paris, Cedex 09.

Ongeveer 60% van de elektriciteitsrekening bij EDF en haar concurrenten is opgebouwd uit verscheidene vormen van belastingen en heeft niets te maken met het abonnement of het verbruik. Zo is er de CSPE (Contribution aux charges de service public) waarvan de hoogte afhankelijk is van het verbruik. De heffing dient ter financiering van de extra opwekkingskosten op Corsica en de overzeese gebiedsdelen, de ontwikkeling van duurzame energievormen, de subsidiëring van huishoudens met lage inkomens en de kosten van de energie-ombudsman. Dan zijn er de CTA (Contribution tarifaire d'acheminement) om een speciale ouderdomsverzekering te financieren voor het personeel van de netwerkbeheerder en de TCFE (taxe sur la consommation finale d’électricité), een inkomstenbron voor gemeenten, departementen en Staat op basis van de stroomconsumptie. In 2012 was het maximum € 0,009 per kWh. Uiteraard is er ook de btw, 5,5% op het abonnement en de CTA en het tarief van 19,6% op het verbruik en de CSPE.
Op de nota van het gas is een heffing CTSSG (Contribution au tarif spécial de solidarité gaz) te vinden, bedoeld om de financiële steun aan gezinnen met lage inkomens te financieren. Er is daar ook een CTA en een btw van 5,5% op het abonnement en 19,6% op het verbruik. Voor de berekening van de gasprijs is Frankrijk in zes zones verdeeld met verschillende tarieven. Die staan niet op de factuur vermeld. Wie het allemaal tot achter de komma wil weten, kant terecht op deze website.


Lage inkomens krijgen tegemoetkoming in kosten van stroom en gas

gas7Mensen met lage inkomens komen in aanmerking voor kortingen op de rekeningen van elektriciteit en aardgas. Bij een inkomen van een alleenstaande lager dan circa  € 7500 is het mogelijk om een korting te krijgen op de nota van het elektriciteitsbedrijf (deel van het abonnement en de eerste 100 kilowattuur per maand).

Dit tarif électrique de première nécessitié (TPN) is bedoeld voor huishoudens die een stroomabonnement hebben van maximaal 9 kVA. De inkomensgrens wordt met 50% verhoogd als het gezin uit twee personen bestaat, met 30% voor de derde en vierde persoon en met 40% voor meer personen. Sinds vorig jaar profiteren de gezinnen die het gereduceerde stroomtarief ontvangen automatisch van een lager gastarief (aardgas - gaz naturel - in de stedelijke gebieden.) De korting wordt hier berekend op basis van het gasverbruik en het aantal gezinsleden. De maximum uitkering is hier circa € 156. Sinds maart is de gehele toekenning van de tegemoetkoming - rabais social - geautomatiseerd en behoeft men niet zelf meer de aanvrage te doen. Tot nu bleek minder dan de helft (600.000 van de 1,5 miljoen huishoudens) om de TPN (gemiddeld € 90 per jaar) te hebben gevraagd en 300.000 van de 800.000 deden geen verzoek om de korting op de gasrekening te vragen.
(08.03.12)


Wie een oud huis betrekt en twijfels heeft over de kwaliteit van de elektrische installatie, kan een advies laten opstellen door Promotelec, een onafhankelijke en neutrale instelling die voor een kleine € 100 een controle op 53 punten uitvoert. Om deze Diagnostic Confiance Sécurité te laten uitvoeren, kun je gewoon de EDF bellen. Om later ongelukken en branden te voorkomen als gevolg van een slechte installatie, kunnen particulieren ook een tiental foto's opsturen voorzien van commentaar. Een specialist zal de foto's en de beschrijving beoordelen en een rapport opstellen. Kosten € 15. Ook is er een website van de dienst Gresel, die propaganda maakt voor het beveiligen van de elektrische uitrusting van oude huizen. Van de 16 miljoen huizen die ouder zijn dan 30 jaar, blijken er 7 miljoen niet aan de eisen te voldoen, waarvan 2,3 miljoen zelfs als gevaarlijk te beschouwen zijn. Jaarlijks vallen er in Frankrijk 10.000 gewonden wegens ondeugdelijke elektrische installaties, waarvan 400 zelfs tot de dood leiden.

Het voltage in Frankrijk is 230 volt, net zoals in Nederland tegenwoordig. Oudere apparaten van 220 Volt kunnen zonder problemen worden aangesloten, zeggen de mensen van EDF.

Wanneer men en huis koopt waar al een elektrische aansluiting is, kan meestal worden volstaan met het bij de EDF laten veranderen van de tenaamstelling, waar uiteraard wel een aantal papieren voor moet worden ingeleverd of op de website van de EDF kan ingevuld. Zorg er ook voor dat de diverse oude meterstanden tijdig worden opgenomen. Om een nieuwe aansluiting te krijgen op het Franse elektriciteitsnet, of bij een grondige renovatie waar een permis de construire voor nodig is, zal de installatie moeten worden gekeurd door een onafhankelijk instituut. Meestal zorgt de aannemer of de elektricien voor het inschakelen van le CONSUEL  (Comité National pour la Sécurité des usagers de l’électricité). Het is ook allemaal zelf te regelen; een voorbeeld van het (voor doe-het-zelvers befaamde, ja, beruchte) formulier is, met uitgebreide toelichting, te vinden op internet. Als je het zelf regelt, moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij het centrale bureau (Service Central du Consuel. Tour Chantecoq, 5 Rue Chantecoq, 92808 Puteaux CEDEX), dat na ontvangst van de brief en de cheque van € 115,75 een formulier toezendt, dat dan weer naar de plaatselijke vertegenwoordiger van de CONSUEL moet (veel gemakkelijker is het om de zaken via internet te regelen.) Dievertegenwoordiger zal dan een goedkeurende handtekening zetten onder de attestation de conformité. Als het tenminste goed gaat, want de eisen zijn zeer streng. Wordt de zaak (gedeeltelijk) afgekeurd, dan zal er opnieuw een keurder aan te pas moeten komen en zal opnieuw het chequeboek moeten worden getrokken.

Sommige Nederlanders gaan op eigen houtje de elektrische installatie in hun Franse huis verzorgen en slepen uit Nederlandse doe-het-zelfzaken stopcontacten, meterkasten, leidingen enzovoort mee naar Frankrijk. Niet slim, want de materialen zijn in Frankrijk vaak de helft goedkoper en de CONSUEL keurt het toch allemaal weer af. Hoewel de materialen meestal zullen voldoen aan de Europese veiligheidsnormen, blijkt de CONSUEL zeer strikt vast te houden aan de specifieke Franse normen. Logo’s als KemaKeur zeggen de Franse controleurs niet zo veel. De Franse elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, de NF C 15-100 norm. Deze Franse norm wijkt op tal van punten af van wat in de Nederlandse NEN 1010 norm is voorgeschreven, zowel voor wat betreft het te gebruiken materiaal, als voor de manier waarop het moet worden  aangelegd en aangesloten. Bij de grotere bricoleurs in Frankrijk zijn boekjes te krijgen waarin de normen precies zijn aangegeven. De wat modernere Franse groepenkast  - de stoppen en wat kleinere zekeringen, fusibles, zie je steeds minder -  ziet er dan ook vrij imponerend uit met zijn tientallen modules.  Als een Nederlandse elektricien volgens Nederlandse normen de elektriciteit in het Franse huis gaat verzorgen, loopt het in elk geval totaal mis bij de keuring.


Facturen en meteropnemers
Bij de EDF kan de stroomrekening maandelijks en automatisch worden betaald. In andere gevallen stuurt de maatschappij viermaal per jaar een nota: twee op basis van schattingen van het verbruik en twee op grond van de werkelijke meterstanden. Als men zich via internet op de dienst Espace Services van de EDF aansluit, is betalen via dit medium mogelijk. Bezitters van een tweede huis kunnen bijvoorbeeld opgeven dat zij zelf de meterstanden noteren en opsturen (de Service Relevé Confiance.) Een telefoontje naar het dichtstbijzijnde EDF-kantoor en ze sturen een meterstandenkaart, de carte T Deze kan worden ingevuld en opgestuurd of de meterstanden kunnen telefonisch worden doorgegeven. Het kan ook via internet via het opgeven van de Référence de votre point de livraison, te vinden op de factuur van EDF.Deze dienst is gratis. Viermaal per jaar moet de gebruiker zelf de meterstanden via internet opgeven en er wordt bij de facturering dan niet met schattingen gewerkt, maar met het werkelijke verbruik. Praktisch is ook het laten aanbrengen van een kastje buiten (Relevé sans Dérangement), gratis (en verplicht bij het tarief Tempo) of bij bijzondere bouwkundige voorzieningen (een kleine € 100.) Met deze dienst kan de EDF bij afwezigheid van de bewoner de stand opnemen. Het verbruik kan zonder tussenkomst bij de EDF worden gemeten via het kastje dat abonnees op Tempo gebruiken om de rode, witte of blauwe dagen te weten te komen. Lukt het helemaal niet om de meteropnemer zijn werkje te laten doen (het moet ten minste één keer per jaar), dan is een afspraak nodig; kosten rond de € 30.


EDF en zijn concurrenten

Om hun concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse leveranciers te verstevigen – Franse grootverbruikers mogen in het buitenland kopen – zoeken EDF en GDF naar mogelijkheden om in Frankrijk en elders goedkope(re) energie op te wekken, zoals warmte-/krachtkoppeling, waterkrachtcentrales en windenergie.

Een nieuwe wet zegt dat EDF tot 25% van zijn elektriciteitsproductie uit kernenergie moet leveren aan ondernemingen als GDF Suez, Poweo of Direct Energie. De wet zegt verder nog dat de overheid vanaf 2016 de stroomtarieven niet meer zal reglementeren voor het bedrijfsleven. De stroomprijzen voor particulieren blijven wel onder controle van de overheid.Sinds medio 2007 is de Franse energiemarkt voor particulieren opengesteld voor andere aanbieders dan alleen Electricité de France (25 miljoen particuliere klanten) of Gaz de France (11 miljoen.) Vanaf die datum hebben drie nieuwe aanbieders zich aangediend: Powéo, Direct Énergie, Electrabel en Altergaz. Men kan dus van leverancier veranderen: de procedure vergt 20 dagen en men kan de meters behouden. De nieuwe aanbieders, die er soms agressieve verkoopmethoden op na houden,  beloven nieuwe diensten en tarieven die 5 tot 10% lager zijn dan de door de overheden vastgestelde prijzen van EDF en GDF. Er krioelen echter nogal wat adders onder het gras, zo waarschuwt de consumentenorganisatie Que Choisir. Wie eenmaal heeft gekozen voor een nieuwe aanbieder, zou vrijwel niet meer kunnen terugkeren naar EDF of GDF met hun gereglementeerde tarieven. Het Franse parlement heeft echter een wetswijziging goedgekeurd, waarbij klanten van de EDF die hebben gekozen voor een elektriciteitsabonnement bij een andere onderneming, toch kunnen terugkeren naar de EDF met zijn door de overheid vastgestelde tarieven.