Wet op seksegelijkheid in Frankrijk

egaliteDe wet voor de seksegelijkheid tussen mannen en vrouwen is onlangs officieel gepubliceerd in de Franse Staatscourant. Deze wet bevat een serie maatregelen die op korte termijn veranderingen tot gevolg zullen hebben en die de gelijkheid van mannen en vrouwen op het werk beter moet beschermen. Andere maatregelen zijn gericht op het beter afstemmen van het privéleven op het professionele leven. En tenslotte zijn er verschillende maatregelen ter bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld.

Onder de maatregelen vallen onder meer de volgende rechten van ouders en stellen : Een man of partner die werkzaam is in loondienst en van wie de vrouw in verwachting is, heeft driemaal recht op verlof om zijn zwangere partner naar noodzakelijk medisch onderzoek te begeleiden. Ook bij het sluiten van een samenlevingscontract (PACS – pacte civil de solidarité) hebben de werkende partners recht op 4 dagen verlof. De tweede (in dienstverband werkende) ouder is beschermd tegen ontslag gedurende 4 weken na de geboorte van zijn kind – behalve bij een ernstige fout of als het onmogelijk is het contract aan te houden. Verder wordt de tweede ouder gestimuleerd om het ouderschapsverlof te delen met de moeder ter bevordering van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de opvoeding.
Verder zijn er allerlei maatregelen die tot doel hebben de slachtoffers van huiselijk of huwelijksgeweld beter te beschermen, eenoudergezinnen beter te beschermen tegen wanbetaling van alimentatie, maar ook werknemers te beschermen tegen ongewenste intimiteiten of pesten op het werk. Telefoonnummer 3919 is in het leven geroepen voor (vrouwelijke) slachtoffers van huiselijk geweld.In het bedrijfsleven voorziet de wet in voorzieningen die de gelijkheid met betrekking tot werkgelegenheid, promotie, loopbaanontwikkeling en beloning.  Meer details van de wet worden binnenkort gepubliceerd.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account