Werklozen Frankrijk niet op zoek naar werk

chomeursBij controles over heel Frankrijk van juni 3013 tot maart 2014 is gebleken dat een groot percentage werklozen in Frankrijk niet actief op zoek is naar werk. In de Franche-Comté gaat het om 50%, 38 % in de Poitou-Charentes en 20 % in de Parijse regio. De verschillen zijn te verklaren uit de verschillen in onderzoeksmethoden.

Volgens de onderzoekers moet uit de cijfers niet zonder meer geconcludeerd worden dat een groot deel van de werklozen uit profiteurs bestaat. Het gaan vooral om mensen die de moed verloren hebben, o.a. door gezondheidsproblemen, huisvestingsproblemen, langdurige werkloosheid, leeftijd. De controles hebben in elk geval tot effect gehad dat veel werklozen op deze manier aan een opschorting van de uitkering zijn ontsnapt. Tussen de 15 en 35% van de werklozen hebben een sanctie gekregen en zijn voor 14 dagen hun uitkering kwijtgeraakt.

Jean Bassères, algemeen directeur van de Pôle Emploi geeft aan dat uit dit onderzoek geleerd moet worden dat personen in de problemen beter moeten worden begeleid. Hij geeft toe dat bij systematische controles het aantal sancties vanwege het niet zoeken van werk, zal stijgen. Ook beaamt hij dat er niet voldoende sancties staan op het weigeren van werkaanbod. Op dit moment worden sancties vooral opgelegd om procedurele redenen (niet beantwoorden van een oproep), en niet om het gedrag van de werkloze.

De Pôle Emploi zal in maart 2015 besluiten of de controles zullen worden verscherpt. De directeur onderstreept overigens dat het aantal opgelegde sancties per maand geen invloed heeft op de werkloosheidscijfers. Maar hij voegt eraan toe dat een uitkeringsstraf, die nu 14 dagen duurt, voor discussie vatbaar zou moeten zijn. Het klimaat wordt harder.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account