Weinig animo voor subsidies om jongeren in dienst te nemen

senioren16Bijna negen maanden na de lancering van het plan van de Franse overheid om ondernemingen aan te sporen jonge mensen in vaste dienst te nemen en daarbij de werkplek voor ouderen te behouden, blijkt dat de animo gering is. Het was de bedoeling om premies uit te betalen aan bedrijven die aan dit werkgelegenheidsplan meewerken. In de vijfjarige regeringsperioden zouden jaarlijks 100.000 banen moeten zijn geschapen dan wel behouden. Voor 2013 was gerekend op 75.000 werkplekken.

Minister van Arbeid Michel Sapin heeft moeten vaststellen dat de animo voor deze contrats de génération matig is.  De Franse media gebruiken termen als échec en flop. Het plan was één van de speerpunten tijdens de verkiezingscampagne van François Hollande: neem lager opgeleide jongeren in vaste dienst die kunnen worden opgeleid door de oudere, ervaren werknemers die tot aan hun pensioen kunnen blijven werken. Op dit moment hebben 12.800 ondernemingen (van de 3,5 miljoen) met minder dan 50 man personeel de premie van € 4000 per jaar gedurende de actieperiode van drie jaar verkregen. In de categorie ondernemingen met 50 tot 300 werknemers (circa 25.000) zijn niet meer dan 650 aanvragen ingediend. Voor de ondernemingen met meer dan 300 werknemers, waarvoor de maatregel verplicht is op straffe van boetes van 1% van de salarissom, zijn enkele honderden plannen ingediend om jongeren in dienst te nemen en arbeidsplaatsen voor de oudere werknemers te behouden. Deze ondernemingen hadden tot 30 oktober de tijd om plannen te presenteren. De termijn van inleveren is nu met enkele weken verlengd. Niet alle ondernemingen kennen een personeelsbestand waarbij ouderen in staat zijn om nieuw aangekomen jongeren te begeleiden. Slechts in de grotere industriële bedrijven is het mogelijk om de kennis en vaardigheden over te dragen aan de nieuwkomers, zo wordt als voornaamste oorzaak van het mislukken van het plan genoemd.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account