Wat er allemaal duurder wordt in 2013 in Frankrijk

kassaHet maximale spaartegoed mag fors omhoog, gas en stroom worden duurder, alsook de postzegels. Overzicht van de nieuwe maatregelen, tariefswijzigingen en vermindering van fiscale voordelen per 1 januari 2013.

De uitkeringen. De werkloosheidsuitkering RSA (revenu de solidarité active)  (RSA) omhoog van € 475 naar € 483 per maand voor een alleenstaande werkloze zonder kinderen en van € 712 naar € 724 voor een koppel zonder kinderen. Een koppel met drie kinderen ontvangt nu € 1187 per maand (€ 190 extra per kind boven de drie). Bij de talrijke overige sociale uitkeringen gaan de inkomensplafonds met 2,1% omhoog.

Het Franse minimumloon gaat 0,3% omhoog en bedraagt nu € 9,43 bruto per uur ofwel € 1430,22 bruto per maand bij een 35-urige werkweek. Veel Fransen werken voor dit loon.

De malus bij vervuilende auto’s begint te tellen vanaf een uitstoot van 135 gram CO2/km en bedraagt € 100. De malus begon pas te tellen bij 141 gram vorig jaar. Bij de aanschaf van een auto die meer dan 200 gram kooldioxyde per kilometer uitstoot is de malus  nu € 6000.

Accijnsverhoging op bier zorgt ervoor dat een demi pression naar de € 3 zal gaan, enkele dubbeltjes duurder. Het ministerie houdt de verhoging op 5,5 centimes voor een demi (25 cl).

De keuzemogelijkheid voor particulieren om de sociale premies en sociale belasting over het salaris van hun huispersoneel (tuinman, klusjesman, oppas) te berekenen is vervallen. De prélèvements sociaux moeten nu over het werkelijk uitgekeerde loon worden berekend. Wel kan daarbij € 0,75 op het uurloon worden verminderd.

De tarieven van het gas (aardgas in stedelijke gebieden) gaan met 2,4% omhoog en die van elektriciteit met 2,5%. Deze laatste stijging zal vooral worden gebruikt voor de financiering van vormen van duurzame energie.

De verkoop van ouderwetse gloeilampen zal in 2013 worden stopgezet. De oude lampen van 40 watt zijn vanaf 1 januari al niet meer verkrijgbaar.

De fiscale regeling-Sceliler maakt plaats voor het dispositif-Duflot, een fiscale bejegening van huiseigenaren die een huis voor de verhuur kopen. Zij ontvangen 18% belastingkorting gedurende 9 jaar op de huurinkomsten bij een investering van maximaal € 300.000.

Het schijventarief voor de inkomstenbelasting blijft voor het tweede achtereenvolgende jaar ongewijzigd, dus geen inflatiecorrectie. Het handhaven van de percentages komt neer op een belastingverhoging van bijna 2%. Het voordeel van de toerekening van de belasting per quotient familial wordt verlaagd van € 2330 naar € 2000.
Het genieten van fiscale voordelen, de niches fiscales, blijft beperkt tot € 10.000 per fiscaal huishouden (dat was € 18.000). Dit geldt voor een twintigtal fiscale voordelen zoals personeel aan huis, kinderopvang, duurzame investeringen aan de woning.

Het maximale tegoed op de populaire spaarbankboekjes Livret A wordt weer verhoogd en reikt nu tot € 22.950. De rente van 2,25% is belastingvrij.

Het kijkgeld gaat € 6 omhoog en bedraagt nu € 131 per jaar voor het in bezit hebben van een televisietoestel.

Het uitvoeren van IVG (intervention volontaire de grossesse – vrijwillige zwangerschapsonderbreking) zal nu volledig worden vergoed. Dat geldt ook voor het verstrekken van de anti-conceptiepil aan meisjes van 15 tot 18 jaar.

De postzegels worden gemiddeld 2,8% duurder. Een gewone brief in Frankrijk moet nu met € 0,63 worden gefrankeerd en een brief naar Nederland met 80 centimes (was 77 centimes).

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account