Vrije schoolkeuze weer in discussie

collegien2De versoepeling onder het bewind van president Nicolas Sarkozy bij de schoolkeuze heeft volgens een onderzoeksrapport niet het gewenste effect gesorteerd. In 2008 heeft de toenmalige regering de zogenaamde regeling rond de carte scolaire verruimd. Voor die tijd waren ouders in de meeste gevallen verplicht kun kinderen naar een school in de woonomgeving te sturen. De regering van Sarkozy wenste een betere mix van de populatie op de scholen en wilde ook dat de ouders meer vrijheid kregen om hun kinderen daar een door hen gewenste school te sturen, meer buiten de directe woonomgeving gelegen.

Het rapport constateert nu dat het bedoelde sociale evenwicht er niet is gekomen en soms tot het tegendeel heeft geleid. Sommige ouders die verplicht waren een collège uit sociaal zwakke buurten te kiezen, probeerden hun kinderen naar ‘betere’ scholen te sturen en slaagden er de laatste jaren vaker in om een dergelijke gewenste school te kiezen. Onder de nieuwe carte scolaire kunnen kinderen uit andere wijken worden toegelaten mits er voldoende plaats is. De versoepeling heeft inmiddels geleid tot leegstand bij scholen in zwakke gebieden, de zones défavorisées, en is vooral ten goede gekomen aan gezinnen uit de betere milieus. Het aantal verzoeken om buiten de woonwijk naar school te gaan is fors gestegen en slechts 4% van de leerlingen van het collège uit de sociaal zwakke milieus heeft gevraagd om buiten hun sector een school te kiezen. De huidige minister van Onderwijs heeft de schoolinspecties gevraagd om alleen verzoeken te honoreren die op de lijst van vaste criteria staan en niet meer op grond van schoolroosters die het mogelijk maken makkelijker aan sport te doen of naar pianoles te gaan. Het uitgangspunt van deze overheid onder president Hollande blijft dat de opbouw van de klassen moet blijven bestaan uit de verschillende groepen waaruit de Franse samenleving is opgebouwd.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account