Vergelijkende websites voor verzekeringen niet altijd betrouwbaar

assurlandWie in Frankrijk een verzekering wil afsluiten en zich laat voorlichten door de websites die de verzekeraars en hun producten vergelijken, de comparateurs d’assurances, moet er rekening mee houden dat de informatie niet altijd even betrouwbaar is. Nogal wat van die vergelijkende sites onderhouden banden met de verzekeringsmaatschappijen, zo waarschuwt het Comité consultatif du secteur financier. Hij constateert dat het aanbod tamelijk onoverzichtelijk is en dat sommigecomparateurs zich beperken tot een beperkt aantal contracten en allesbehalve een compleet overzicht bieden van het aanbod. Het comité vindt dat de websites veel transparanter moeten zijn over hun banden met de verzekeraars en dat bij het bestaan van dergelijk verbindingen klip en klaar moet worden vermeld door welke verzekeraar of assurantiebemiddelaar men wordt betaald. Ook moet er een garantie zijn dat dergelijke samenwerkingsverbanden niet van invloed zijn op de presentatie en selectie van de aanbiedingen. Bovendien moet duidelijker worden vermeld welke beperkingen zijn gebonden aan de aanbiedingen, zoals eigen risico’s, maxima van verzekerde bedragen, uitsluitingen e.d. De aanbevelingen van het CCSF worden nauwelijks gevolgd bij het huidige aanbod op internet. Zo komt een zoeker op de site van LeLynx.fr pas na heel veel moeite en zoeken te weten dat de site behoort tot de groep Admiral, eigenaar van verzekeraar L’Olivier. Hetzelfde bij Hyperassur, verbonden aan de Amerikaanse superverzekeraar Metlife, of bij Assurland, waarvan Covea de aandeelhouder is (Covea verenigt de verzekeraars MMA, MAAF en GMF.) Beter doet Quialemeilleurservice.com het, die op de homepage duidelijk meldt banden met AXA te hebben. De aanbevelingen van CCSF (o.a. consumentenorganisatie Que Choisir) zijn niet dwingend. Het Comité, bestaande uit 32 gekwalificeerde personen, is verbonden aan de nationale bank, de Banque de France, en kan slechts adviseren. De vergelijkende website voor de bankentarieven van Que Choisir is nog de enige die volledig onafhankelijk is. Zoek op “Assurances”.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account