Verdeeldheid over nieuw schoolritme

fournitures, matériel scolaire, rentrée des classesIn 4000 gemeenten (van de bijna 37.000) zullen bij de Rentrée (de eerste dag van het nieuwe schooljaar) de schooldagen weer worden verdeeld over 4,5 dag per week. In september 2014 volgen de andere gemeenten. Daarmee geven deze scholen gehoor aan de wens van minister Peillon van Ondewijs om de schoolweek weer terug te brengen naar de situatie van enkele jaren geleden.

Gebleken zou zijn dat de de huidige vierdaagse week, ingevoerd in 2008,  schadelijk is voor de prestaties en het welbevinden van de kinderen. Het weer naar school gaan op zaterdag lijkt uitgesloten, een decreet verbiedt dat, maar herinvoering van de woensdagmorgen is regeringsbeleid. De Fransen zijn verdeeld, 49% vindt het een goede zaak en 47% meent het tegenovergestelde. Het aantal voorstanders van herinvoering van de schoolweek van viereneenhalve dag is sinds een jaar wel gedaald (18 punten algemeen, 20 punten bij de ouders). Voorstanders menen dat het meer spreiden van de schooltijden in de week meer ruimte biedt voor naschoolse activiteiten. Tegenstanders wijzen op de organisatorische problemen voor ouders die wegens het werk vaak niet bij de kinderen zijn als zij vroeger uit school komen. Een meerderheid van de Fransen vreest wel dat de gemeenten niet over voldoende middelen en personeel beschikken om de nieuwe activiteiten buiten school mogelijk te maken. De meeste ouders vinden dat die activiteiten gratis moeten zijn. Uit een onderzoek is verder nog gebleken dat de autoriteit van leerkrachten en discipline de grootste prioriteiten zouden moeten krijgen, nog vóór de hulp aan leerlingen met leerproblemen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account