Veel Fransen zien af van doktersbezoek: geen geld

tandartsVolgens nieuw onderzoek ziet één op de drie Fransen af van medische zorg voor zichzelf of voor een gezinslid. De belangrijkste reden daarvan is het gebrek aan financiële middelen. Dat geldt voor 72% van de groep ondervraagde personen. Voor 21% van hen waren de lange wachttijden om een afspraak te kunnen maken de reden om dan maar niet naar de specialist te gaan en voor 18% was de noodzaak niet zo groot. Slechts weinig Fransen laten zich voor artsenbezoek ontmoedigen door de afstand naar de dokterspraktijk (4%), door angst (5%) of door moeilijkheden om een afspraak te maken (7%). Het afzien van het raadplegen van een arts komt vooral voor (40%) bij mensen van 50 tot 65 jaar en gebeurt het vaakst (60%) onder mensen van wie het maandelijkse netto gezinsinkomen lager is dan € 1200. Het niet gebruiken van medische zorg manifesteert zich het meest bij de tandartsenzorg. Zes van de tien Fransen die zeggen dat zij moeten afzien van zorg, denken daarbij in de eerste plaats aan de tandarts, 37% bezoekt dan niet de oogarts. De andere typen van medische zorg hebben minder te
maken met uitstel of afstel van bezoek: huidarts (voor 18% van de ondervraagden), fysiotherapeut (16%), huisarts (15%), orthopeed (8%), kinderarts (1%) of radioloog (13%).

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account