Veel Fransen hebben nog problemen met lezen, schrijven en rekenen

IllettrismeHet aantal volwassen Fransen dat na het basisonderwijs niet kan lezen, schrijven of rekenen wordt geschat op 2,5 miljoen, 7% van de bevolking van 18 tot 65 jaar. 16% heeft met deze vaardigheden ernstige problemen. Dit illettrisme moet worden onderscheiden van analfabetisme, het niet kunnen lezen en schrijven bij mensen die nooit onderwijs hebben genoten. Sinds het laatste onderzoek van 2004 door de Insee, het Franse bureau voor de statistiek, is het illettrisme de afgelopen zeven jaar iets gedaald, 2 procentpunt, mede dankzij de betere scholing van jongeren. Bij het onderzoek onder 14.000 personen met oefeningen over het dagelijkse leven, blijkt dat jongeren van 18 tot 29 jaar minder moeite hebben met lezen en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid dan hun grootouders. Deze groep van jongeren doet het echter minder goed bij rekenen dan de ouderen. In de laatste zeven jaar is het percentage jongeren dat goed kon rekenen gedaald van 36 naar 33. De Insee wijt deze teruggang aan het gebruik van de calculators en de computer, waardoor de jongsten geen idee meer hebben van de basisregels van het rekenen. Het onderzoek toont ook een verschil tussen mannen en vrouwen bij de rekenvaardigheid: bijna 20% van de vrouwen scoort hier middelmatig (14% bij de mannen) en slechts 24% van de vrouwen kan gewoon goed rekenen (35% van de mannen). Bij het schrijven zijn de verhoudingen omgekeerd: 15% van de Franse vrouwen heeft hier problemen, 17% bij de mannen. De Insee stelt vast dat het niveau van de basisvaardigheden bij volwassenen sterk verbonden is aan het land en de taal waarin men onderwijs heeft gekregen. Van de 16% van de Fransen die problemen met schrijven hebben, heeft 61% buiten Frankrijk en in een andere taal op school gezeten en 31% ging buiten Frankrijk maar in het Frans op school, veelal in francofone Afrikaanse landen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account