Veel Franse burgers halen schouders op over schandalen

Hollande Cahuzac
ZZes van de tien Fransen willen dat de als brekebeen beschouwde president François Hollande nog iets van zijn geloofwaardigheid als staatshoofd kan redden als hij haast maakt met een reorganisatie van zijn ministersploeg. Er heerst, naast de schok van de bekentenis en het gedwongen aftreden van Jérôme Cahuzac (foto rechts), de nodige animositeit tussen ministers. Ploegleider Jean-Marc Ayrault wordt als aarzelende zwakkeling gezien en de club als geheel slaagt er niet in adequaat te reageren op volksverlangen nummer een: terugdringing van de werkloosheid.

Het al danig gehavende imago van de elitaire Franse politieke leiders loopt nieuwe schade op door de schandalen en processen waarbij politici zijn betrokken. Dat is niet nieuw voor Frankrijk, maar de laatste ontwikkeling rond de gedelegeerd minister Jêrôme Cahuzac die tot het laatste toe ontkende een verzwegen buitenlandse bankrekening te hebben bezeten, kan de genadeklap betekenen voor deze regering en volgens sommige kritikasters ook het einde betekenen van de Vijfde Republiek van generaal Charles de Gaulle. Het optreden van Cahuzac tart vrijwel alle andere zaken rond misstappen van Franse politici. De politieke hoofdzonden zijn begaan: misleiding, leugenachtig en minachting van het staatshoofd, de premier en het parlement. In de Verenigde Staten zou een dergelijke bewindsman zonder dralen de politiek zijn uitgegooid; in Frankrijk doet Cahuzac zelfs nog een poging om zijn zetel in het parlement te behouden.

Vier van de tien na het Cahuzac-debâcle ondervraagde Fransen vinden het dus niet nodig om harde personele besluiten te nemen in de bijna een jaar oude regering onder leiding van Hollande. De gewone citoyen haalt zijn schouders op, ‘c’est comme ça’, hoor je vaak. Of, ‘tous les politiciens sont des menteurs’ en men gaat over op een ander onderwerp, zoals het te koude weer van de laatste dagen. Een kleine meerderheid (53%) meent dat Hollande de zaak van de liegende minister van Begrotingszaken niet krachtig genoeg heeft aangepakt. De tv-kijkers zagen een boze president die aankondigde wetten voor te bereiden die de politieke transparantie van bewindslieden moet vergroten en veroordeelde ambtsdragers voor het leven uit de openbare dienst moet weren. Oppositiepartij UMP en het Front national hebben de oplossing al voorhanden: ontbinding van het parlement. Het komt Hollande allemaal zeer slecht uit: de economische problemen, de werkloosheid en het nakomen van verkiezingsbeloften moeten zijn prioriteit hebben. Een flink deel van die electorale zoethouders zijn inmiddels ingetrokken of in gemutileerde vorm ingevoerd. Het opstapelen van publieke functies wordt, ondanks de stellige beloften van het afschaffen ervan, nog jaren geduld. Cahuzac4Situaties dat een minister Cahuzac ook nog als burgemeester kan terugkeren (Villeneuve-sur-Lot), recht heeft op een Kamerzetel, nog als arts (plastisch chirurg) staat ingeschreven en ondertussen ook de farmaceutische industrie tegen prettige vergoedingen kon adviseren, duren nog steeds voort in Frankrijk. Die penningen van de geneesmiddelenindustrie verdwenen naar het fiscaal afgeschermde loket van een Zwitsers bankkantoor. De artsenorganisatie onderzoekt of Cahuzac nog lid kan blijven, het aannemen van geld van de farmaceutische industrie is expliciet verboden. Bekend werd nog dat Cahuzac in Zwitserland liet weten – via een valse verklaring – dat de stortingen fiscaal waren geregeld, zodat overboeking van zes ton naar een fiscaal veiliger bank in Singapore mogelijk werd. Volgens de Franse media zou een andere Zwitserse bankrekening een saldo van € 15 miljoen hebben gehad. De Franse justitie heeft daarover andere opvattingen en heeft de afgezette minister in staat van beschuldiging gesteld wegens het witwassen van geld en belastingontduiking. Daarnaast kan hij nog worden vervolgd wegens het niet correct melden van zijn vermogen bij zijn aantreden in de regering.

De verontwaardiging bij de bevolking over dit soort stoutmoedigheden is relatief laag, zegt de directeur van het opinie-instituut BVA. Men is het nodige gewend en reageert vergoelijkend of vervalt in cynisme. De overtuiging dat corruptie algemeen is in de politiek, leeft bij velen. Eerlijkheid wordt niet als de belangrijkste deugd van een Franse politicus beschouwd, kundigheid wordt twee keer belangrijker geacht.

De nieuwe voorzitter Harlem Désir van de Parti socialiste is ziedend, ontnam Cahuzac het lidmaatschap en riep in de media dat er een referendum moet komen over hervormingen in het morele optreden binnen het politieke leven. Want sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt al gesproken over sluitende regelgeving ter vermijding van belangenverstrengeling bij politici en over de doorzichtigheid van de (financiële) belangen en bezittingen van gekozenen. Zulke zaken liggen gevoelig in Zuid-Europese landen, derhalve ook in Frankrijk. Van een doortimmerde wetgeving omtrent voorkoming van onoirbaar zakelijk en financieel gedrag door politici is het nog niet gekomen. Inmiddels heeft Cahuzac tot verbijstering van vriend en vijaend laten weten dat hij zijn parlementszetel wil behouden, ondanks zijn onmiddellijke uitstoting uit de Parti socialiste. Socialistisch Kamervoorzitter Claude Bartolone heeft nog geprobeerd om Cahuzac te laten afzien van het opeisen van zijn zetel in de Assemblée nationale. En Ayrault zei het luid en duidelijk: ‘MonsieurCahuzac n’est pas digne d’exercer de nouvelles responsabilités politiques’.

Reageren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account