Valls stelt Franse departementen gerust

ADFEerste minister van Frankrijk Manuel Valls bezocht gisteren 9 november het congres van de Assemblée des départements de France, de vereniging van Franse departementen. Doel van zijn aanwezigheid was de Franse besturen van departementen, de Conseils Généraux, gerust te stellen. Hij verzekerde hen dat het niet de bedoeling is om de Conseils Généraux op te heffen in het kader van de territoriale hervorming, maar om ze verder te ontwikkelen.

Toen hij in Pau aankwam, werd Valls niet direct met open armen ontvangen. De deelnemers stond zijn toespraak van 8 april nog vers in het geheugen, waarin hij zonder omhaal pleitte voor het afschaffen van de Conseils Généraux in 2020.

Een krachtig verzet, vooral uit radicaal-linkse hoek, heeft Valls op zijn schreden doen terugkeren. Gisteren haastte hij zich dan ook om de verdiensten van de bestuurslaag, die hij een aantal maanden geleden nog wilde laten verdwijnen, te vleien : ‘We hebben deze tussenlaag nodig, omdat hij dicht bij  de bevolking staat en de samenhang bevordert. Maar hij zal zich natuurlijk moeten ontwikkelen.’ Hij voegde eraan toe: ‘De komende 5 of 6 jaar tot aan 2020-2021, zullen de competenties van de Conseils Généraux worden uitgebreid en verhelderd, want we hebben behoefte aan deze samenhang, deze nabijheid, deze efficiëntie, en voor zover nodig is het dan ook deze boodschap die ik wil brengen, ter geruststelling van de volksvertegenwoordigers in de Conseils Généraux ’.

De premier herinnerde zijn toehoorders eraan dat het territoriale landschap na 2020 zal zijn veranderd. De nieuwe regio’s zullen zich hun nieuwe taken hebben eigen gemaakt en de overkoepelingen van de gemeenten, les intercommunalités zullen hun gebied nog meer dan nu hebben gestructureerd. Zodoende zal het departementale kader zich ook verder kunnen ontwikkelen. ‘Dat moeten we rustig aanpakken, in etappes’, aldus de eerste minister in zijn toespraak tegenover 300 vertegenwoordigers, onder wie vele voorzitters van de Conseils Généraux. Uiteindelijk zal de netelige kwestie op het bordje terecht komen van de verkiezingsoverwinnaar van 2017.

Op financieel gebied erkent Valls dat de departementen het zwaar hebben, iets dat vooral verklaard kan worden door de grote groei van bijstandsuitkeringen, de RSA. Valls bood daarom aan om het geheel van maatregelen dat genomen is voor 2014, ter verlichting van de financiële situatie van de departementen, voort te zetten. Hij zegde onder meer toe dat de maximale bijdrage van de staat aan RSA-gerechtigden voortaan 4,5 % zal bedragen tegen 3,8 % tot 2013. Verder kondigde hij een ‘RSA-werkgroep aan. Aldus kregen de chefs van de departementen douceurtjes toegezegd die hun vertrouwen zouden moeten herstellen. Maar deze laatste blijven voorzichtig : als de departementen behouden blijven, maar ze van hun bevoegdheden worden ontdaan, verliezen ze alsnog hun bestaansrecht. Om het belang van de positie van de departementen in het territoriale landschap te benadrukken, hamerde Claudy Lebreton, voorzitter van de ADF erop, dat het Conseil Général geen ouderwetse en versleten bestuurslaag is, maar een instelling die beantwoordt aan de eisen van deze tijd en aan de behoefte van de medeburgers. Hij noemde het departement zelfs een ‘rots in de branding’.

De uitspraken van Valls hebben de volksvertegenwoordigers enigszins gerustgesteld. Toch zijn ze niet onverdeeld tevreden: vijf maanden voor de verkiezingen van de Conseils Généraux is er nog steeds geen echte duidelijkheid over de rol en de opdracht van de toekomstige Conseil Général. Ondanks de vrees voor een chagrijnige sfeer bleef het echter gezellig en was men tevreden over de toezeggingen en over het luisterend oor van de minister, die toezegde de departementen financieel wat lucht te geven en die erkend heeft dat de departementen een sleutelrol spelen bij de samenhang in de samenleving en de voorzieningen voor de bevolking.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account