Meer fraude ontdekt bij belastingen en ziekte-uitkeringen

RSAIn 2011 is in Frankrijk voor bijna € 4 miljard aan fraude ontdekt, 16% meer dan over 2010, zo meldt het ministerie van Economische Zaken in zijn jaarlijkse overzicht. Bij de belastingen is de ontdekte fraude zelfs met 20% gestegen en komt uit op € 3 miljard. Bij de Sécu, de Securité sociale is ontdekt dat voor € 479 mln ten onrechte is uitgekeerd, een stijging van 22%. De werkelijke, aanzienlijk hogere fraudecijfers zijn niet bekend, omdat alleen de boven water gekomen malversaties bij controles aan het licht zijn gekomen. Deze controles leidden tot het vaststellen van € 220 mln fraude bij zwart werken, € 120 miljoen bij de ziekenfondsen. Daar is sprake van een lichte daling, veroorzaakt door een onderbreking van vier maanden van de controles. Van het medische personeel blijken de verplegers tot de meeste fraude geneigd. Voor ruim € 100 miljoen is gefraudeerd bij uitkeringen als kinderbijslag, zwangerschapsverlof e.d. De instelling Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) constateert op haar beurt dat bijna 1,7 miljoen huishoudens geen gebruik maken van de bijstandsuitkering RSA (revenu de solidarité active.) Vooral uit onwetendheid met deze drie jaar geleden ingestelde opvolger van de veel bekendere RMI (Revenu minimum d’insertion) maakt 35% van de in aanmerking komende personen die geen inkomen hebben, geen gebruik van de RSA; daarnaast maakt zelfs 68% van de personen met een klein inkomen geen gebruik van de regeling om een aanvullende uitkering te ontvangen. Van de huishoudens die onder de armoedegrens leven heeft 48% geen
beroep gedaan op de RSA en van de gezinnen die net iets boven de armoedegrens leven is het percentage niet-gebruikers zelfs 70. Al met al heeft de Caisse € 432 miljoen niet behoeven uit te keren. In totaal werd in 2010 ongeveer € 8 miljard uitgekeerd aan bijna 2 miljoen huishoudens, gefinancierd door de departementen voor de uitkeringen aan personen zonder inkomen en door de staat voor de aanvullende uitkeringen. Naast onwetendheid over het bestaan van de RSA blijkt ook 20% van de mensen die de RSA wel kent ten onrechte te menen dat de regeling alleen geldt voor werklozen. Ten slotte is er nog een groep jonge koppels zonder kinderen die de RSA niet aanvragen omdat ze zich financeel wel weten te redden. Dat geldt ook voor gediplomeerden die ook minder een beroep op de regeling doen omdat zij in een overgangssituatie zitten of op grond van hun opleiding weigeren een beroep te doen op sociale hulp, aldus het rapport van de Cnaf.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account