Uitzending met Hollande trekt bijna 10 miljoen kijkers

hollandeDe uitzending gisteravond met Hollande trok op het hoogtepunt bijna 10 miljoen kijkers. Aangekomen halverwege zijn regeringsperiode was François Hollande uitgenodigd voor een interview op 6 november door de Franse tv-zender TF1. Hoewel er vooral van de kant van de oppositie zware kritiek wordt geuit, heeft de president een gemiddeld kijkcijfer gescoord van 7,9 miljoen, met een piek van 9,8 miljoen aan het begin.

Tijdens het interview gaf Hollande toe fouten te hebben gemaakt, vooral op het gebied van de werkloosheidsbestrijding, toen hij een terugloop van de werkloosheid voor 2013 had beloofd. De president maakte zich verwijten, vooral jegens de werklozen in het land. Hij voegde eraan toe dat als er aan het eind van zijn mandaat in 2017 nog steeds geen verbetering zou zijn opgetreden, hij zich niet opnieuw verkiesbaar zal stellen. Afgelopen september is er een recordaantal werklozen geteld: het aantal is opgelopen tot in totaal 5.431.500.

Met betrekking tot de ouderenwerkloosheid gaf Hollande aan de stopzetting van de uitkering na de vastgestelde periode terug te draaien. Vooral ouderen die voldoende aan de kas hebben bijgedragen, maar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, moeten hiervan profiteren. Ook beloofde hij werk te maken van de mogelijkheid voor ouderen om met behulp van overheidssteun de enkele trimesters te overbruggen tot aan de pensioenleeftijd. Verder verdedigde hij zijn aanpak van de jeugdwerkloosheid, o.a. door het stimuleren van contracten voor onbepaalde duur voor jongeren.

Verder stelde de President dat de overheidsuitgaven in 2015 lager zullen zijn dan in 2014. Ook zegde hij toe dat er geen extra belasting zou komen met ingang van volgend jaar, tot het eind van zijn regeringsperiode, iets dat oud-minister van economie Pierre Moscovici al had beloofd.

Over de dood van de jonge betoger bij de demonstraties tegen de barrage de Sivens beloofde Hollande dat de uitslag van de enquête binnen 8 dagen bekend zouden zijn. Hij voegde eraan toe dat het de eerste stap is te onderzoeken hoe het mogelijk is dat een granaat, die al 50 jaar gebruikt wordt en die nooit tot de dood van een mens heeft geleid, nu heeft kunnen doden. Kort voor de uitzending was de president openlijk benaderd door de familie van het slachtoffer, die vroeg om opheldering over de omstandigheden van het dodelijk ongeluk. Volgens Mediapart zijn er die nacht 40 granaten gelanceerd door de militairen en werd de granaat die Rémi Fraisse gedood heeft direct op een groepje van 4 of 5 jongeren gericht die met stenen en kluiten aarde gooiden.

De president werd ook ondervraagd over de sociale lasten voor de bedrijven en over de ondernemersbelasting (impôts sur les societés). Hollande antwoordde met de uitleg dat onderdeel van het pacte de responsabilité een crédit impôt compétitivité emploi is, een krediet op de belasting, die de werkgelegenheid moet bevorderen. Ook kondigde hij een ‘schok van versimpeling’ aan, die volgens de berekening van de overheid 11 miljard euro moet opleveren, waarvan 60% voor de bedrijven.

Verder gaf hij aan dat vanaf 2017 deze belastingverlaging voor de bedrijven (CICE) zal worden omgevormd tot een verlaging van de sociale premies. De CICE is van de oorspronkelijke 20 miljard geleidelijk uitgebreid naar een doelstelling van 41 miljard euro voor de bedrijven, in het kader van het genoemde pacte de compétitivité et de responsabilité. Ook zal de aangekondigde pensioenherziening worden uitgevoerd.

Op de vraag wat Hollande gaat doen aan de situatie van de jongeren deed Hollande de belofte voor de ‘emplois d’avenir’, (ervaringsbanen met overheidssteun) waarvan er tot januari aanstaande 15 000 moeten bijkomen, als onderdeel van de 45 000 banen die al door de overheid waren aangekondigd.

Voor wat betreft de onderwijsplannen bevestigde Hollande dat binnenkort het grote automatiseringsplan wordt gepresenteerd, dat al in september 2013 werd aangekondigd, met als doel de scholen in Frankrijk met pc’s en tablets uit te rusten.

Hollande kondigde tevens een ‘universele civiele service’ aan. In tegenstelling tot de huidige regeling die erin voorziet dat een jongere 6 tot 12 maanden kan werken in het algemeen belang tegen een vergoeding, zal de dienst verkort worden (2, 3 maanden), en moeten worden doorgebracht in een instelling voor ouderen, jongeren, etc. en niet worden vergoed. Een dergelijke dienst is niet verplicht. Ook kondigde de president een plan aan voor een ‘tweede kans’ voor drop-outs uit het schoolsysteem.

De president sloot af met de aankondiging dat Frankrijk zich kandidaat zal stellen voor de wereldtentoonstelling van 2025 en dat het goed zou zijn als Parijs de Olympische Spelen zou huisvesten.

Tenslotte schatte de president, die lager dan ooit in de peilingen staat, dat een tweede 21 april, met FN in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, net als in 2002, niet denkbeeldig is, als Europa niet verandert. Populisme met proteststemmen op extreem rechts kan dan hoogtij vieren, aldus de president.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account