TVA-VERANDERINGEN OP 1 JANUARI 2014

De voornaamste TVA (BTW)- tarieven zullen per 1 januari 2014 veranderen. Dit is reeds op 29 december 2012 besloten.

De TVA van 19,6% wordt verhoogd naar 20%.
De TVA met het tarief 7% wordt verhoogd naar 10%
De TVA van 5,5% blijft gelijk (dit is besloten op 19 december j.l. – eerder werd een verlaging tot 5% voorzien).

Deze verhoging van de TVA, die meer dan 6 miljard euro zou moeten opleveren, dient vooral voor het financieren van een deel van de crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), en zou de loonkosten voor de bedrijven moeten beperken met 10 miljard euro in 2014 en met 20 miljard op langere termijn.

Hoe zit dat nu eigenlijk met de TVA-tarieven ?

Het gewone tarief van 19,6 %  heeft betrekking op de meerderheid van verkochte goederen en diensten. Dit tarief is van toepassing op alles waar de andere speciale tarieven niet expliciet op worden toegepast. Dit tarief wordt op 1 januari 2014 verhoogd naar 20%.

Dan is er het lagere tarief van 7 %, dat vooral van toepassing is op landbouwproducten als grondstof, stookhout, sociale woningen, personentransport, restauratie, woningverbetering, bioscoopkaartjes, musea, dierenparken etc. ; ook is het tarief van toepassing op goederen en diensten die voor 1 januari 2012 onder het tarief van 5,5% vielen, met uitzondering van bepaalde goederen en diensten. Dit tarief wordt verhoogd naar 10%.

Het verminderde tarief van 5,5 % heeft betrekking op levensmiddelen, voorzieningen en diensten voor gehandicapten, abonnementen voor gas en elektriciteit, maaltijden in schoolkantines, warmtevoorzieningen met uitzondering van duurzame energiebronnen, boeken en kaartjes voor levende voorstellingen. Dit tarief blijft hetzelfde in 2014 en wordt ook van toepassing op woningverbetering met warmte-isolatie als doel.

Het bijzondere tarief van 2,1 %  is o.a. bestemd voor medicijnen die door de Securité Sociale worden vergoed, op de verkoop van levende dieren voor slagerijdoeleinden,  op tv-rechten, op bepaalde voorstellingen en op perspublicaties. Dit tarief blijft in 2014 gelijk.

De gewone consument zal vooral het effect merken van de verhoging van het ‘gewone’ tarief van 19,6%. Boodschappen worden wat duurder, maar volgens de Franse minister van Economie, Pierre Moscovici, wordt deze prijsverhoging goedgemaakt door de beperktere inflatie.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account