Mobiele telefoon


Mobiele telefoon

De Fransen bellen inmiddels meer met hun portable dan vanaf de vaste telefoon. De groei van het laatste communicatiemiddel is vrijwel verdwenen, vooral ook door de nieuwe concurrentie van het telefoneren via internet, nu bijna een derde van het volume van het bellen via een vaste lijn.

Telefoneren met de mobiele telefoon kan met FT via de dienst Orange. De verschillende aanbieders van mobiele telefonie met een eigen netwerk (Orange, SFR en Bouygues Télécom) hebben een vergelijkbare dekking: dit is geen landelijke dekking omdat wegens geografische oorzaken (berggebieden, moeilijk bereikbare gebieden, enz.) de dekking rond de 93% van het Franse landoppervlak is blijven steken.

Naast de drie grote aanbieders van mobiele telefoon in Frankrijk (Orange, SFR, Free Mobile en Bouygues) opereren nog circa 40 kleinere virtuele providers, die netwerkruimte huren van de grote drie en dat op hun eigen manier aan de man brengen, zoals Auchan, Leclerc, NRJ Mobile, Virgin. Hun ontwikkeling gaat, anders dan in andere Europese landen, niet erg hard; deze MVNO’s (mobile virtual network operators) beheersen ruim 6% van de markt en zijn over het algemeen goedkoper dan de traditionele aanbieders. De laatsten zijn met de komst van Free Mobile gekomen met goedkope abonnementen.

Om te trachten een keuze te maken uit alle  providers zijn sites beschikbaar die enige orde proberen aan te brengen in de verschillende diensten en hun tarieven en waar ook voorbeeldbrieven te vinden zijn om een contract op te zeggen:

www.ariase.com/fr/resiliation/index.html
www.budgetelecom.com

www.meilleurmobile.com
www.edcom.fr
www.dslvalley.com/dossiers/resiliation


Ook La Poste komt met goedkope abonnementen mobiel bellen

La Poste MobileNa de tegenaanvallen van de drie Franse traditionele aanbieders van mobiele telefonie op de prijsbrekende nieuwkomer Free Mobile, is ook La Poste Mobile met nieuwe abonnementen gekomen. De benadering hierbij van La Poste is wat anders dan de andere drie concurrenten Orange, SFR en Bouygues.

Zij zegt met de nieuwe tarieven vooral haar eigen publiek uit de directe omgeving te willen bereiken via de postkantoren. Het gaat hierbij om forfaits met een duur van 24 maanden en de levering van een telefoon tegen maandelijkse betalingen, minimaal € 9 per maand afhankelijk van het type. De eerste aanbieding voor € 19 per maand: twee uur communicatie, onbeperkt SMS-en en internet met een snelheid van 100 Mb. De tweede: € 39 per maand, onbeperkt bellen en SMS-en internet met een débit van 250 Mb. Nummer drie: € 49 per maand idem met internet tot 1 Gb. Hoewel de pakketten van de opérateurs traditiegetrouw uit marketingoverwegingen lastig zijn te vergelijken, zo leert fijnmazig onderzoek van de consumentenbonden, claimt La Poste Mobile nu de goedkoopste aanbieder te zijn. Zij hoopt op 550.000 klanten als de dienst in mei van start is gegaan. Het zouden er twee miljoen moeten worden over vijf jaar. Klanten kunnen terecht bij het kantorennet van La Poste waar nu 2000 bureaus klaar zijn om de mobiele telefonie te leveren en medio februari moeten dat er ongeveer 1000 zijn. Eind juli moeten alle 10.000 postkantoren de nieuwe dienst kunnen leveren.
(10.02.12)


Nummerbehoud mobiele telefoon
Franse mobieletelefoonmaatschappijen zijn verplicht om abonnees die van opérateur willen veranderen het oude nummer te laten behouden. De meeste maatschappijen doen al niet meer zo moeilijk bij het opzeggen van een mobieletelefoonabonnement, maar het recht op nummerbehoud is wettelijk geregeld. De regeling is gebaseerd op twee principes: automatische opzegging en één gesprekspartner, de nieuwe maatschappij. Deze laatste moet de zaak van de cliënt afwikkelen: inschrijving op een nieuw contract, overneming van het oude nummer en opzegging van het oude contract, ook al staat daarin dat opzegging door de klant moet gebeuren. Wie alleen het contract wil opzeggen zonder naar een nieuwe opérateur over te stappen moet die regels in het oude contract wel naleven. De nieuwe procedure moet binnen 3 dagen rond zijn. Je moet aan de oude operator de RIO opvragen en dat doorgeven aan de nieuwe: relevé d’identité opérateur. Dat 12-cijferige nummer is bij Orange te verkrijgen door 527 te toetsen, bij SFR 933 en bij Bouygues Télécom 658. De RIO komt dan per SMS. Op een speciale website zijn nog meer nummers te vinden, alsmede een toelichting hoe te handelen bij het overstappen naar een andere provider. Veel informatie ook op de site van de Arcep, zeg de Nederlandse variant van de Opta. De gezamenlijke providers hebben ook een telefoonnummer beschikbaar (3179) waarmee de klant zijn RIO te weten kan komen.


In de Alpen, op de Pyreneeën, in het Centraal Massief en op Corsica is het mobiel bellen lang niet overal mogelijk. Volgens berekeningen van de Autoriteit communicatie (Arcep) zijn ongeveer 100.000 inwoners (niet meer dan 0,18% van de totale bevolking) verstoken van de mogelijkheid om een portable te gebruiken. In deze regio’s zijn niet alle drie opérateurs met een dekking aanwezig: Orange, Bouygues Télécom en SFR. Deze witte gebieden met 477 gemeenten zijn voornamelijk bergachtig. Daarnaast kent Frankrijk nog een grijze zone, waarin slechts één of twee van de drie aanbieders zijn vertegenwoordigd. Orange doet het nog het best met een afwezigheid van 1,9% van het territorium en Bouygues en SFR hebben afwezigheidpercentages van 7,1 en 6,5. Het doen verdwijnen van deze grijze gebieden zou kunnen worden opgelost door onderlinge samenwerking tussen de drie. Orange zou in deze 170 gebieden willen samenwerken met SFR en Bouygues, maar de laatste heeft daartoe nog geen plan. De cijfers van de dekkingsgraden zijn overigens theoretisch, zegt de Autoriteit Arcep. Zij zijn afkomstig van de ondernemingen zelf, die deze op hun beurt baseren op het elektromagnetisch bereik zonder deze in de praktijk te meten. Klimatologische omstandigheden en menselijk ingrijpen kunnen elders over het gehele Franse territorium ook leiden tot regelmatige gaten in de dekking.


Wat te doen met niet meer gebruikte mobieltjes?
In Frankrijk leiden 60 miljoen niet meer gebruikte mobieltjes een eenzaam bestaan in laden en kasten. Dat is wat jammer, omdat bijna 90% van de onderdelen weer opnieuw kunnen worden gebruikt. Veel apparaatjes kunnen zelfs worden vernieuwd en opnieuw worden verkocht. De bijna 60 miljoen gebruikers van de téléphones portables wisselen gemiddeld elke 18 maanden van mobiele telefoon. 5% van de afgedankte mobieltjes wordt weggegooid, 21% wordt weggegeven, 11% gerecycled en 38% blijft in een la liggen.

Het hergebruiken van de materialen wordt erg gepropageerd door de opkomende eco-industrie. Van de 800.000 ingezamelde mobieltjes worden jaarlijks de materialen van 40.000 toestellen gerecycled. De overige mobiele telefoons worden opgepoetst en weer verkocht, vaak in ontwikkelingslanden. De meest eenvoudige en nuttig manier om zich van een niet meer gebruikt mobieltje te ontdoen, is het afgeven aan de (telefoon)winkels. Zij zijn verplicht het toestel in ontvangst te nemen, want bij de aankoop is altijd een kleine eco-participatie betaald die wordt gebruikt voor de inzameling en verwerking van elektrische en elektronische apparatuur.

Sommige providers willen met de opbrengst van de verkochte opgelapte toestellen goede doelen dienen. Zo stort Orange de opbrengst aan o.a. het Wereldnatuurfonds en Emmaüs France. De laatste werkt samen met de drie mobieletelefoonmaatschappijen voor de financiering van recycle-werkplaatsen in Afrika. SFR geeft desgewenst een aankoopbon en stort € 4 per ingeleverd apparaat aan liefdadige instellingen. Bouygues schat de waarde van het oude toestel en keert het geld uit aan de klant of stort het op de rekening van Surfride Foundation, vereniging tot bescherming van oceanen en kustgebieden.


Mobieltje na diefstal blokkeren
Het is voortaan mogelijk om op afstand een gestolen mobiele telefoon te blokkeren: niet alleen de SIM-kaart, maar ook het toestel zelf. Om de SIM-kaart te blokkeren (het desactiveren van de telefoonlijn) is het voldoende om de diefstal te melden aan de provider. Elke opérateur heeft daartoe een telefoonnummer beschikbaar dat 24 uur per dag in bedrijf is. Om het mobieltje zelf te blokken is het nodig aangifte te doen op het politiebureau of bij de gendarmerie. Men moet dan bij zich hebben het nummer IMEI (te vinden als men vóór de diefstal dit nummer had genoteerd – via het intikken van *#06#) en een opgave van datum, tijdstip en plaats waar het telefoontje voor het laatst is gebruikt. Sinds enige tijd is het ook mogelijk om het gestolen mobieltje op afstand te blokkeren via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.


Het aantal belmogelijkheden is, evenals in Nederland, zeer groot: abonnementen met talrijke varianten en forfaits of losse telefoonkaarten die je periodiek moet verlengen of opladen met de bekende prepaid-kaarten, cartes prépayées. Er is een handig zoekapparaat op internet beschikbaar waarbij al die forfaits met elkaar worden vergeleken en waarmee de voordeligste vorm kan worden gekozen. Die kaarten zoals mobicarte van Orange zijn onder andere te koop bij supermarkten die ook zelf aan mobiele telefonie doen, maisons de presse en de bureaux de tabac. Opladen in een telefooncel, bij sommige geldautomaten en rechtstreeks vanaf de mobiele telefoon met een CB-kaart (bankpas) kan ook; en uiteraard via internet.

Sinds de markt open is voor anderen, zijn er tal van alternatieve maatschappijen gekomen o.a. van de hypermarchés. De verschillen in aanbiedingen zijn enorm, waardoor het maken van vergelijkingen voor een leek vrijwel onmogelijk is. Bij de één krijg je het telefoontje gratis, maar zit je voor twee jaar vast aan een contract. Bij de andere kun je onbeperkt bellen, tenminste, zo blijkt bij nadere bestudering, alleen na tien uur ’s avonds en dan nog naar enkele nummers. Ook de verscheidenheid aan prepaid-kaarten is groot. Maar het bellen en gebeld worden in het buitenland is goedkoper geworden sinds in Europa het Eurotarief wordt gehanteerd: € 0,58 per minuut om te bellen en € 0,29 per minuut om gebeld te worden. En er is een ombudsman mobiele telefoon.


Voorbeeldbrief om abonnement mobiele telefoon op te zeggen.

Opzegbrief moet aangetekend worden verzonden met ontvangstbevestiging (accusé de réception)

 

Naam, voornaam
adres

Numéro Client : XXX – XXX
Numéro de Contrat : XXX – XXX
Numéro de Mobile : 06,xx,xx,xx,xx
Objet: Lettre de résiliation abonnementMadame, Monsieur,Par la présente, veuillez accuser réception de la résiliation de mon abonnement à votre service.Conformément aux conditions générales de vente, je vous remercie de mettre fin au contrat d’abonnement qui nous lie.Je souhaite également recevoir une facture de clôture de compte et une confirmation écrite m’indiquant la date effective de résiliation.

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Handtekening

Plaatsnaam, le ….. 20..

Naam van de
Telefoonmaatschappij
(plaatsnaam en adres)

Voorbeeldbrief om mobiele telefoonlijn te blokkeren.

Jaarlijks raken duizenden mensen hun mobieltje kwijt wegens diefstal of verlies. De maatschapppijen zijn verplicht de lijn op afstand te blokkeren, maar het is beter om te vragen om de lijn op te schorten totdat een nieuw mobieltje is gekocht.

Naam, voornaam
adres

Madame, Monsieur,Par la présente, je vous déclare sur l’honneur, la perte, le (datum van verlies), de mon portable, numéro Imei (nummer te vinden via *#06#). Aussi je vous saurais gré de me faire parvenir ma nouvelle carte SIM.Par ailleurs, j’aimerais avoir la possibilité de conserver mon numéro d’appel.
of:
Par ailleurs, je souhaiterais changer mon numéro d’appel.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

Handtekening

Plaatsnaam, le ….. 20..

Naam van de Telefoonmaatschappij
(plaatsnaam en adres)

Voorbeeldbrief om verlies van mobiele telefoon te melden.

Jaarlijks raken duizenden mensen hun mobieltje kwijt wegens diefstal of verlies. De maatschapppijen willen de zaak met SIM-kaartje en beltegoed voor de nieuwe telefoon wel regelen. Dat gaat via een brief, waarin op erewoord een déclaration sur l’honneur de la perte de votre mobile‘ wordt gestuurd.  

Naam, voornaam
adres
Madame, Monsieur,
Je soussigné, Mme/Mlle/Mr (naam en voornaam invullen) atteste sur l’honneur des faits suivants: (de feiten van het verlies melden: perdu of volé).Je sais que cette attestation pourra être produite en justice et que toute fausse déclaration de ma part m’expose à des sanctions pénales.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Handtekening

Plaatsnaam, le ….. 20..

Naam van de Telefoonmaatschappij
(plaatsnaam en adres)

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?