Tekorten: Hollande probeert het vooral in de belastingen te vinden

Belastingen9

De Franse ministerraad is akkoord gegaan met een financieel en fiscaalplan voor 2013 dat moet leiden tot een terugdringen van het begrotingstekort dat jaar naar 3%. Dit tekort zal in 2012 nog uitkomen op 4,5% en moet in 2017 zijn gedaald tot 0,3%. Volgend jaar komen er voor € 20 miljard nieuwe belastingheffingen boven op de € 4,4 miljard waartoe afgelopen zomer al is besloten.

In 2013 zal Frankrijk een ‘ongehoorde poging’ doen om door belastingen en overheidsbezuinigingen € 36,9 miljard binnen te halen. Het plan, waarvan de grote lijnen al bekend waren, is ‘zonder precedent en historisch’, zoals de regering van Jean-Marc Ayrault de maatregelen graag omschrijft. Populair worden ze er niet van, staatshoofd François Hollande en zijn premier Ayrault. Hun ‘noteringen’ in de peilingen maken een vrije val.

De belastingverhogingen van € 20 miljard zullen voor de helft worden opgebracht door de huishoudens en voor de andere helft door het bedrijfsleven. Daarnaast komen de bezuinigingen van € 10 miljard op de uitgaven van de overheid zelf en nog eens € 2,5 miljard op de ziektekostenverzekering. Met de € 4,4 miljard aan nieuwe heffingen die al zijn ingegaan, komt het totale plaatje uit op de genoemde € 36,9 miljard. In detail: de inkomstenbelasting zal € 3,5 miljard meer in de schatkist doen vloeien doordat inkomsten uit sparen en beleggen zwaarder worden belast, er komt een lager plafond voor het quotient familial en inkomens boven € 150.000 zullen via een nieuw percentage van 45% worden belast (75% zelfs voor inkomens boven € 1 miljoen.) Ook komt er weer een nieuw fiscaal schild, de bouclier fiscal, van 75%. Niemand zal meer dan 75% van zijn inkomen aan nationale directe belastingen behoeven te betalen.

Al met al komt volgend jaar uit verplichte heffingen een som binnen die gelijkstaat aan 46,3% van het bruto binnenlands product (nu 44,9%) en in 2015 zal het record van 46,7% zijn bereikt. De regering belooft dat de belastingen in 2016 weer kunnen worden verlaagd. Want nog steeds gaat de regering uit van een economische groei van 0,8% volgend jaar en daarna van 2% elk jaar tot 2017. Aan het einde van 2012 zal het tekort van de Franse staat € 83,6 miljard hebben bereikt, € 2,4 miljard meer dan voorzien. Volgend jaar zou dat tekort moeten teruglopen tot € 61,6 miljard. En het niveau van de staatsschuld zal in 2013 een record bereiken van 91,3% van het binnenlands product.

Premier Ayrault heeft de verzekering gegeven dat negen van de tien Franse huishoudens niet zullen worden getroffen door de verhoogde belastingdruk. Maar fiscale specialisten constateren dat er nog wel andere belastingverhogingen zijn die belastingplichtigen wel degelijk zullen treffen. Zo zullen niet alleen de 10% rijkere Fransen de hogere belastingdruk gaan voelen, ook de middeninkomens zullen merken dat de fiscale druk hoger wordt, o.m. door de maatregelen die al zijn genomen. Daartoe behoren de plafonnering van het quotient familial (minder aftrek per inwonend kind) en de bevriezing van het schijventarief, waardoor geen inflatiecorrectie wordt toegepast. Enkele miljoenen gezinnen zullen daardoor (wat) meer gaan betalen aan inkomstenbelasting. Maar ook het weer fiscaal belasten van gewerkte overuren zal de gemiddelde werker in zijn portemonnee gaan opmerken. De grote groep gepensioneerden zal niet buiten schot blijven. Concrete maatregelen hierover worden bekend bij de presentatie van de begroting van de Sécu volgende week. Vaststaat al wel dat over de pensioen in 2013 een bijzondere heffing van 0,15% zal komen (opbrenst € 350 miljoen) en 0,3% in 2014.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account