TEKORT ZIEKTENKOSTENBUDGET 5 KEER GROTER IN 2040

Zonder beperkende maatregelen zal volgens de HCAAM (Le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie) het tekort van het systeem van de Franse gezondheidszorg in 2020 oplopen tot 14 miljard euro – dat is bijna twee keer zo veel als dat in 2013. Het tekort zal verdubbelen in 2030 en stijgen tot 41 miljard in 2040. Deze sombere voorspellingen zullen ertoe leiden dat toekomstige generaties voor het tekort zouden moeten opdraaien – een onwenselijke situatie.

Elk jaar worden er budgettaire maatregelen voorgesteld (2,9 miljard bezuinigingen in 2014). Echter, de uitgaven groeien meer dan twee keer zo snel als de Franse bevolking – om enig resultaat te bereiken zullen er minstens tot 2040 grote bezuinigingsinspanningen moeten worden geleverd, zo waarschuwt de HCAAM. Dit komt o.a. door de vergrijzing van de bevolking, maar vooral door de technische vooruitgang en de organisatie van de zorg. Verhoging van de premies of van het eigen risico levert onvoldoende resultaat op en wordt aangemerkt als onwenselijk.
De Haut Conseil voorziet eigenlijk maar een oplossing: een energieke en permanente beheersing van de uitgaven in de gezondheidszorg, zoals François Hollande al op 31 december heeft aangekondigd.
De HCAAM strijdt nogmaals voor een betere organisatie van de eerste hulp – dus minder patiënten naar de spoedeisende hulp, wat zeer kostbaar is, maar liever naar de gewone huisarts. Ook niet per se noodzakelijke ziekenhuisbehandeling en -verblijven moeten worden aangepakt. Wellicht is het Franse systeem te zeer gehospitaliseerd, zo valt tussen de regels door te lezen. (03.01.2014)

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account