Tekort Sociale Zekerheidskas daalt

logo-securite-sociale-2Het tekort van de sociale-zekerheidskas in Frankrijk daalt met 400 miljoen euro tot 12,8 miljard in 2015. Voor wie zich afvraagt hoe de sociale lasten in Frankrijk nog te betalen blijven, gloort er hoop: de overheid hoopt het tekort van de sociale zekerheidskas in 2016 onder de grens van 10 miljard te krijgen. Dit staat in het rapport van de Commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS) dat vandaag aan de ministers van gezondheid, Marisol Touraine en de minister van budget, Christian Eckert werd gepresenteerd.

De nieuw geformuleerde verwachtingen zijn een verbetering ten opzichte van de verwachtingen voor de zomer, maar de commissie heeft in verschillende bedrijfstakken verschillende ontwikkelingen waargenomen. Ondanks de positieve ontwikkelingen wordt een terugkeer naar een evenwichtig resultaat van de sociale zekerheidskas niet verwacht voor 2020 of 2021, zo waarschuwt de commissie, die waarschuwt dat het tekort zonder nieuwe maatregelen weer zal groeien tot 1,5 miljard in 2016. De overheid heeft zich ten doel gesteld om het tekort in 2016 onder de grens van de 10 miljard euro te krijgen.

In detail blijft het tekort van het zogenoemde régime général (ziekte, ouderdomsuitkering, familiaire uitkeringen en bedrijfsongevallen) nog steeds onder de grens van 10 miljard, zelfs 9 miljard. Echter samen met het Fonds de solidarité vieillesse (FSV), komt het tekort op 12,8 miljard (tegen 13,2 in 2014). De ziektekostenverzekering heeft zijn situatie zien verslechteren met 900 miljoen euro ten opzichte van 2014 tot 7,4 miljard. Oorzaak is dat de uitgaven sneller zijn toegenomen (3,5%) dan de ontvangsten (2,9%).

Met de pensioenuitgaven gaat het echter beter; na meer dan tien jaar tekort zal er vanaf 2016 een overschot te zien zijn op de rekening, volgens de voorspellingen van het rapport van de Commissie. Het tekort zou in 2015 minder worden, om de 600 miljoen euro te bereiken in 2015. De verhoging van de pensioenleeftijd van 60 tot 62 jaar en de zeer lage inflatie die ervoor heeft gezorgd dat de inflatiecorrectie in sommige gevallen tot 0 beperkt kon blijven, verklaren dit. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd bereikt dat een lager aantal mensen het komende jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt : 610.000 in 2015, een verlaging van 7,2% .

De kosten van uitkeringen aan gezinnen, de allocations familiales, zouden dit jaar moeten dalen met 12%. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat deze voortaan aan het inkomen worden gekoppeld. Daarmee wordt het tekort van deze kas, dat in 2013 2,7 bedroeg, 1,6 miljard lager.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account