Strengere (energie)regels bij toekenning bouwvergunningen

permis de construire3Sinds 1 januari 2013 gelden strengere regels bij het toekennen van bouwvergunningen voor particuliere woningen. Zo zal het energieverbruik beperkt moeten blijven tot 50 kWh per jaar per vierkante meter volgens de nieuwe richtlijnen réglementations thermique RT 2012. Bij de voorgaande RT 2005 gold nog een maximum van 250 kWh bij elektrische verwarming. De toegelaten maxima verschillen enigszins per regio, in de warme gebieden is het maximum toegelaten verbruik zelfs 40 kWh per m² en in het veel koudere Noord-Oosten is het maximum 65 kWh. Verder zijn er nieuwe voorschriften gekomen omtrent ligging, winddichtheid, isolatie. Bij de nieuwe regelgeving zal de aanvrager niet meer kunnen volstaan met de mededeling dat het te bouwen huis zal voldoen aan de gestelde voorwaarden, maar zal er controle zijn. Het permis de construire zal pas worden afgegeven na een verklaring van de architect, diagnosebureau of andere toegelaten instellingen. Na de bouw is wederom een verklaring verplicht die in de plaats komt van de tot nu toe gehanteerde certificat de conformité die de eigenaar van voltooiing van de werkzaamheden moest inleveren. Bij het laten bouwen van een nieuw huis, zullen de nieuwe regels worden uitgevoerd door de aannemer in het kader van het contrat de construction de maison individuelle CCMI. Als bij oplevering blijkt dat de nieuwe regels niet of onvoldoende zijn nageleefd, blijven in dit geval de uitvoerders verantwoordelijk.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account