Straffen voor ondernemingen die vrouwen onderbetalen

VallaudDe Franse minister voor Vrouwenrechten wil binnen een halfjaar maatregelen kunnen treffen tegen ondernemingen die vrouwen minder betalen dan mannen. In Frankrijk wordt al jaren gesproken over de ongelijkheid in beloning tussen mannen en vrouwen, maar structurele veranderingen zijn nauwelijks opgetreden. Bij wet zijn ondernemingen verplicht om de verschillen in kaart te brengen en vervolgens maatregelen te nemen om de ongelijkheden op te heffen. De helft van de ondernemingen is niet begonnen aan deze verplichte diagnostic. Daarom wil minister Najat Vallaud-Belkacem (foto)  sancties uitvaardigen tegen bedrijven die de zaak laten liggen. Te denken valt aan een boete van 1% van de loonsom van een onderneming die in gebreke blijft of het opheffen van vrijstellingen bij het afdragen van sommige sociale premies. Gemiddeld is het salaris van vrouwen in overheidsdienst 18% lager dan dat van mannen. In het particuliere bedrijfsleven lopen de verschillen op tot 28%. Volgens Insee, het Franse bureau voor de statistiek, wordt 70% van de lager betaalde arbeidsplaatsen in kantoren door vrouwen uitgevoerd. Maar de laatste 20 jaar is het aantal vrouwen in leidinggevende wel iets gestegen, van 28 naar 35%. De inkomens van vrouwen zijn lager doordat zij minder uren maken (13%) mede als gevolg van het meer in deeltijd werken en het minder maken van overuren. De ongelijkheid in salarissen bij gelijke functies en vergelijkbare arbeidstijden bedraagt nu 9%. Ook president François Hollande deed bij gelegenheid van Wereldvrouwendag een duit in het zakje en kondigde aan dat het ouderschapsverlof zal worden herzien. Gedacht wordt aan een verkorting van het verlof voor de eerste ouder van drie jaar naar tweeëneenhalf jaar. De gedachte hierbij is dat in het resterende halfjaar ook de vaders meer verlof moeten opnemen en dat de moeders daardoor niet te lang uit het arbeidsproces blijven. Het aandeel van de vaders in het congé parental is slechts 3,5%.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account