Stemmen voor Europese verkiezingen

Stemmen voor Europese verkiezingen

carte electorale3
Om te kunnen stemmen in 2014 moeten de Fransen zijn ingeschreven op de kiezerslijsten, de listes électorales. Ook de buitenlanders van de Europese Unie die in Frankrijk wonen, kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees parlement, die beide in 2014 zullen plaatsvinden. Inschrijven in het kiesregister kan tot en met 31 december. De inschrijving gebeurt automatisch voor jongeren die 18 jaar zijn geworden.

Inschrijving is op drie manieren mogelijk:    naar het gemeentehuis lopen met de nodige papieren (inschrijfformulier, identiteitsbewijs en bewijs van woonachtig zijn in Frankrijk, het justificatif de domicile),   of per post door de papieren naar het gemeentehuis te sturen (fotokopieën)
of via internet in sommige gemeenten. EU-buitenlanders moeten bovendien nog speciale formulieren gebruiken: cerfa n° 12670*01 voor de gemeenteraadsverkiezingen en cerfa n° 12671*01 pour Europese verkiezing. De Franse gemeenteraadsverkiezingen zijn op de zondagen 23 en 30 maart en die voor het Europees Parlement op zondag 25 mei, drie dagen lager dan in Nederland.
De Nederlandse consul in Parijs heeft enige informatie geboden over het stemmen door Nederlanders die in het buitenland wonen. Zoals bekend mogen deze Nederlanders stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement. De verkiezingen voor het EP worden op 22 mei 2014 gehouden . De meeste Nederlanders in Frankrijk die willen deelnemen aan deze verkiezingen, zullen in Frankrijk een stem uitbrengen als zij zijn ingeschreven in de liste électorale van de gemeente waar zij wonen. Voor degenen die kiezen voor een andere procedure heeft het consulaat enkele punten op een rij gezet.

  • Kiesgerechtigden kunnen zich bij de gemeente Den Haag registreren als kiezer buiten Nederland
  • Op de site www.denhaag.nl is alle informatie te vinden, waaronder ook de verschillende aanvraagformulieren voor Nederlanders in het buitenland
  • Indien U geen toegang tot internet of printfaciliteiten heeft zal t.z.t. een registratieformulier verkrijgbaar zijn bij de ambassade
  • Hierover wordt u later geïnformeerd (het ministerie werkt aan een nieuwe tekst voor de website www.rijksoverheid.nl. Nu nog meldt deze site dat Nederlanders hun registratieformulier bij de post moeten afhalen. Dit zal worden gecorrigeerd)
  • Nederlanders die in het buitenland verblijven, maar die nog ingeschreven zijn bij een Nederlandse gemeente, hoeven zich niet te registreren
  • Meer berichtgeving rondom registratie en het uitbrengen van de stem, volgt.

Registratie in de toekomst

  • Het kabinet wil dat kiezers in het buitenland zich in de toekomst niet meer hoeven te registreren
  • Dit kan door hen permanent op te nemen in een kiezersregister. Daarna krijgen zij automatisch hun stembiljet toegestuurd. Hiermee wordt het eenvoudiger om te stemmen
  • De permanente registratie vereist een wijziging van de Kieswet
  • Het kabinet streeft ernaar om de Kieswet vóór de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 te wijzigen

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account