Steeds meer Fransen kunnen energierekening niet meer betalen

EDF factuurDe Franse ombudsman voor energiezaken heeft voorgesteld de sociale tarieven bij elektriciteit en gas voor gezinnen met zwakke inkomens te vervangen door een ‘chèque énergie’. Nu wordt jaarlijks € 200 miljoen overheidsgeld besteed aan het ondersteunen van huishoudens die problemen hebben met het betalen van de energierekening. De ombudsman vraagt € 1 miljard steun voor alle huishoudens met lage inkomens, zodat ook gezinnen die het huis niet met stroom of gas verwarmen in aanmerking komen (huisbrandolie, hout, warmtepomp e.d.). De uitbetaling zou dan moeten worden gekoppeld aan de huursubsidie APL (aide personalisée au logement).

Ondanks de invoering van de sociale tarieven voor elektriciteit en gas, kampen steeds meer bewoners met problemen rond de energievoorziening. Ongeveer 8 miljoen personen zouden worden getroffen door de almaar stijgende prijzen van stroom, gas en olie. Vorig jaar ondervond 11% van de huishoudens problemen met de rekeningen van stroom en gas en 42% moest de verwarming lager zetten om te hoge nota’s van EDF en GDF te vermijden. Het aantal afsluitingen, opzeggingen van contracten en andere beperkingen klom in 2012 tot 580.000 gevallen, 400.000 bij elektriciteit en 180.000 bij gas. In 2011 was het aantal kwesties circa 500.000. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn wat betreft de tarieven niet gunstig. De nota’s voor elektriciteit zullen de komende jaren steeds met ten minste 5% stijgen, zo is al te kennen gegeven.
De in april aangenomen wet over verruiming van de sociale tarieven, zal vermoedelijk wegens ambtelijk getreuzel en technische problemen nog niet van kracht kunnen zijn voor de komende winter. Naast het voorstel om algemene energiesteun te verlenen aan huishouden met lage inkomens, stelt de Médiateur ook voor om het abonnement op EDF en GDF gewoon af te schaffen en als compensatie de prijs per kilowattuur te verhogen. Het abonnement kost gemiddeld € 200 per jaar. Een dergelijk systeem zou rechtvaardiger zijn omdat kleinverbruikers dan minder zullen moeten betalen. Een ouder iemand die alleen woont, verbruikt over het algemeen zeer weinig energie, maar moet toch wegens het vaste abonnement een fors bedrag aan vastrecht betalen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account