Staat loopt miljarden mis door fiscale aftrekposten

nichesBij een onderzoek dat een jaar heeft geduurd en neergelegd is in een rapport van 6000 pagina’s, komt de algemene financiële inspectiedienst van de Franse overheid tot de conclusie dat de staat € 50 miljard misloopt aan belastinginkomsten. 19% van de fiscale aftrekposten voor particulieren en ondernemingen dient geen enkel nut en kost de staat € 11,7 miljard. Niet erg doelmatige niches fiscales (47% van het totaal) zijn verantwoordelijk voor nog eens € 28 miljard die de staat had kunnen besparen. In totaal derhalve € 50 miljard aan gederfde belastingkomsten op een totaal van € 104 miljard die de schatkist verliest door het toestaan van 470 fiscale vrijstellingen en aftrekposten (€ 66 miljard) en nog eens 68 niches sociales (verlichting van de premiedruk – € 38 miljard.) De rapporteurs zetten vraagtekens bij het sociale nut van de algemene aftrek van 10% op de pensioenen bij de berekening van de inkomstenbelasting. De maatregel vergt jaarlijks € 4,3 miljard. De minister van Begroting Pécresse heeft al gereageerd met de opmerking dat de regering er niet over peinst deze aftrekregelening te wijzingen. Ook de aftrekposten voor investeringen en belastingdruk in de overzeese gebieden (kosten € 4,7 miljard) en op Corsica (€ 400 miljoen) zouden danig tegen het licht moeten worden gehouden. Maar ook hierop is al afwijzende gereageerd.Ook de aftrekposten voor investeringen en belastingdruk in de overzeese gebieden (kosten € 4,7 miljard) en op Corsica (€ 400 miljoen) zouden danig tegen het licht moeten worden gehouden. Dat geldt ook voor de nota van € 6 miljard voor de fiscale subsidiëring van de persoonlijk zorg, een post die de laatste zes jaar is verdubbeld. Het gaat hierbij om ouderenzorg aan huis, kinderopvang e.d. Minister Pécresse is ten slotte ook op dit punt niet van plan fiscale bezuinigingen door te voeren.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account