Specialisten moeten patiënt uitleggen waarom zij zo duur zijn

dokterDe Franse artsenorde probeert enige duidelijkheid te scheppen in het uit de hand gelopen systeem van overschrijdingen van de honoraria van de medische specialisten. Cardiologen, anesthesisten en andere vragen de patiënten uit eigen zak belangrijke bijdragen te betalen voor verrichte diensten. Deze extra kosten zijn niet te verhalen op het ziekenfonds en ook niet altijd bij de aanvullende verzekeraars, demutuelles. De orde, Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom), heeft zijn leden laten weten dat met tact aan de patiënt vooraf moet worden uitgelegd waarom de arts zijn honorarium overschrijdt. De mate van overschrijding is vastgesteld op 3 of 4 maal het tarief dat de Sécurite sociale vergoedt. De artsen in sector 2 (vrije tarieven) moeten er volgens hun beroepsorganisatie Cnom aan werken hun honorarium te matigen en rekening houden met de mate waarin de patiënt de overschrijding voor eigen rekening kan nemen. Artsen die zich niet aan de nieuwe afspraken houden, worden disciplinair vervolgd. De ziekenfondsen zullen melden welke honoraria zijn gevraagd. De Franse praktijk is nu dat één op de vier artsen het recht heeft om zelf zijn tarief vast te stellen. De gemiddelde overschrijding is 54% van het tarief van de Sécu. Met de nieuwe regels van de Cnom bestaat de kans dat de artsen in sector 2 de toegelaten overschrijding van viermaal het Sécu-tarief als norm gaan beschouwen. Maar de orde zegt erop te zullen toezien dat de overschrijding rekening houdt met de draagkracht van de patiënt.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account