Sommige artsen blijven regelgeving aan hun laars lappen

specialist3Na de bekendmaking van de Assurance maladie van de Securité sociale dat een derde van de vrij gevestigde Franse artsen een contract heeft getekend waarbij zij zich zullen matigen (tarifs avec ‘tact et mesure’) in de hoogte van de overschrijdingen van hun honoraria, blijken ruim 700 artsen de hoge rekeningen ook te vragen van patiënten die onder de CMU-C vallen.

Dat laatste staat voor Couverture Maladie Universelle-Complémentaire en is bedoeld als vangnet voor mensen die elders niet vallen te verzekeren tegen ziektekosten en zeer lage inkomens genieten (minder dan € 716 per maand). Bij de CMU sec moet de verzekerde zelf nog voor een aanvullende verzekering zorgen, bij de CMU-C (100% dekking) is ook de mutuelle verzekerd. Het is de vrij gevestigde artsen verboden om de zogenaamde dépassements d’honoraires in rekening te brengen bij de meest armlastigen zoals de genieters van een verzekering als de CMU-C. Ook de mensen die van de regeling ACS gebruik maken (aide à la complémentaire-santé – minder dan € 966 inkomen per maand) vallen onder deze regeling. Voor de eerste keer heeft de Assurance maladie zijn bestanden eens goed nagelopen en ontdekt dat 733 artsen de regel aan hun laars lappen. Het zijn vooral de kinderartsen, huisartsen en vrouwenartsen die zich aan deze praktijk schuldig maken. De helft van deze groep oefent het beroep in en rond Parijs uit. De Assurance maladie is begonnen met het uitschrijven van waarschuwingen aan de betrokken artsen en als hun gedrag niet verandert, zullen strafmaatregelen volgen. Artsen die CMU-C patiënten weigeren zijn ook strafbaar.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account