Sarkozy: verlies AAA-rating geen onoverkomelijk probleem

De Franse president Nicolas Sarkozy lijkt zijn landgenoten voor te bereiden op het verlies van iets wat hen de afgelopen jaren heel dierbaar is geworden: de AAA-rating van Frankrijk bij de ratingagentschappen. ‘Als ze ons dit afnemen, zullen we koelbloedig blijven. Het zou een bijkomende moeilijkheid betekenen, maar wordt niet onoverkomelijk’, zegt Sarkozy. De Franse president had van het behoud van de ‘triple AAA’ de prioriteit gemaakt van de laatste maanden van zijn (eerste) mandaat als Franse president. Een lagere rating betekent namelijk automatisch dat de rentelasten voor de overheid de hoogte ingaan en dat extra inkomsten en besparingen moeten worden gezocht. In een interview met Le Monde lijkt Sarkozy niet meer zo zeker te zijn dat Frankrijk zijn rating zal kunnen houden. ‘Wat vooral van belang is, is de geloofwaardigheid van onze economische politiek en onze strategie om onze uitgaven af te bouwen’, verdedigt hij zich. De ratingagentschappen Moody’s en Standard & Poor’s zullen binnenkort bekendmaken of ze de rating van de landen van de eurozone verlagen. Een lid van de Franse regering wist te zeggen dat Frankrijk waarschijnlijk dat lot zal ondergaan. Minister van Economie François Baroin minimaliseerde echter meteen de gevolgen. Volgens hem zou een ratingverlaging niet meer zijn dan wat nattevingerwerk van de agentschappen en dus niet al te representatief voor de gezondheid van de Franse overheidsfinanciën. In het interview met Le Monde komt Sarkozy ook terug op de Europese top van vorige week. Voor aanvang had hij nog gewaarschuwd voor de explosie van de Europese Unie, iets wat met de top allerminst afgewend is, aldus de president. ‘Ik zou graag kunnen zeggen dat dat helemaal van de baan is, maar ik zal voorzichtig blijven. We hebben alles gedaan wat mogelijk was.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account