Regio’s van Frankrijk en de wet NOTRe

NotreAanstaande zondag vindt in 7 van de 13 regio’s in Frankrijk de tweede ronde van de regionale verkiezingen plaats. Veel Nederlandse inwoners van Frankrijk mogen dan niet stemmen. Wie de Franse nationaliteit heeft aangenomen, mag dat wel. Goed om te weten wat de competenties van de regio’s van Frankrijk nu eigenlijk inhouden.

De wet NOTRe, die gaat over de nieuwe territoriale organisatie van Frankrijk, Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) die op 7 augustus 2015 is aangenomen, heeft de competenties voor de regio’s versterkt. De regio heeft nu vooral de functie van het vaststellen van het programma, planning en inkaderen van de acties van de collectivités die binnen het gebied liggen. Onder de regio’s liggen weer de departementen, de intercommunalites en de communes.

De volgende competenties horen sinds de wet NOTRe thuis bij de regio’s:

  • De regio’s van Frankrijk zijn verantwoordelijk voor de vaststelling van de richtlijnen voor economische ontwikkeling. Hiervoor wordt een regionaal plan vastgesteld voor economische, innovatieve en internationale ontwikkeling met richtlijnen voor steun aan bedrijven, ondersteuning ten behoeve van internationalisering en ondersteuning voor investeringen in vastgoed en zakelijke In het plan staan ook richtlijnen ter bevordering van de aantrekkelijkheid van het regionale grondgebied. In het plan staan ook de richtlijnen voor de ontwikkeling van de sociale economie. De regio heeft de bevoegdheid om de steunregelingen te bepalen en om steun aan bedrijven te verlenen in de regio, bijvoorbeeld ook aan ondernemingen die in moeilijkheden zijn.
  • De regio’s van Frankrijk hebben sinds de nieuwe wet een sterkere positie op het gebied van de ruimtelijke ordening
  • Nog een competentie van de regio’s is het ontwikkelen van een regionaal plan ter preventie en beheer van afvalstoffen.
  • Ook heeft de regio nu, in plaats van de departementen, de verantwoordelijkheid voor niet-stedelijk vervoer, zowel de lijndiensten als het vervoer op afroep. Het schoolvervoer kan de regio delegeren aan een afdeling.

De competenties die de regio’s al hadden en die ze na de wet NOTRe blijven houden, zijn de volgende:

Een belangrijke rol in de ontwikkeling en uitvoering van het regionale deel van het regeringsprogramma.
Beheer van regionaal personenvervoer, waaronder het spoor (netwerk van regionale sneltreinen TER) en deelname aan de financiering van de infrastructuur, zoals de bouw van nieuwe TGV-lijnen.
Uitvoering van de beroepsopleiding en permanente educatie, waaronder de integratie van probleemjongeren en alternatieve leerprogramma’s.
De bouw, het onderhoud en de exploitatie van de algemene middelbare scholen, middelbare en agrarische scholen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account