Regering wil taxe d’habitation inkomensafhankelijk maken

Taxe habitation2Hoewel de Franse minister van Begrotingszaken plechtig heeft verklaard dat het na de belastinghervormingen die inmiddels door het parlement zijn aangenomen afgelopen is met nieuwe verhogingen, komt een plan naar buiten om de woonbelasting (taxe d’habitation) te verhogen voor bewoners met hoge inkomens. Een werkdocument over dit onderwerp is uitgelekt en bij de media terecht gekomen. Kern van de gedachte is het inkomensafhankelijk maken van deze lokale belasting die huurders en eigenaren/bewoners jaarlijks betalen. In zekere zin is deze belasting al inkomensafhankelijk voor de zeer lage inkomens, die soms vrijstelling of vermindering kunnen krijgen. In een nieuwe wet zou rekening worden gehouden met de hoogte van het inkomen, onder meer om te voorkomen dat personen die via erfenis over een groot huis beschikken, te veel taxe d’habitation moeten betalen en zelfs gedwongen kunnen zijn om dat huis verkopen. In het plan is ook opgenomen om de lokale huurwaarde, de theoretische basis waarop de plaatselijke belastingen worden berekend, te herzien. In veruit de meeste gemeenten dateert de vaststelling van deze huurwaarde uit 1970 en vertegenwoordigt in de verste verte niet meer de werkelijke actuele waarde. Deze waarde wordt incidenteel wel aangepast als een woning beschikt over meer voorzieningen, die echter in de loop van de jaren niet meer als extra meer worden gezien, maar als behorend tot de normale inrichting van een woning. De wijzigingen zullen naar verwachting niet vóór 2014 in werking treden.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account