Regering wil papierwinkel drastisch beperken

Businessman Carrying Pile of FilesIn zijn laatste tv-interview kondigde president François Hollande het al aan: het Franse bedrijfsleven, maar ook de gewone huishoudens, moeten minder worden lastiggevallen met de administratieve druk van overheden. Er komt een ‘schok van vereenvoudiging’. Premier Jean-Marc Ayrault voegde de daad bij het woord en kwam enkele dagen later met een pakket van eerste maatregelen. Alle ministeries zullen moeten meewerken aan vereenvoudiging van de papierwinkel en zorgdragen voor het schrappen of herformuleren van de regels. Het land wordt geteisterd door 400.000 voorschriften. In principe is afgesproken dat bij elke invoering van een nieuwe regelgeving een oude, overbodig voorschrift moeten worden doorgehaald. In de ‘choc de simplification’ blijkt ook veel gebruik te zullen worden gemaakt van internet, het instrument dat de afhandeling van de bureaucratie voor bedrijfsleven en burgers veel simpeler kan doen verlopen. Zo is al begonnen met het mogelijk maken van aangifte bij de politie van inbraken via internet. Na de melding en ligne kan een afspraak worden gemaakt met politie of gendarmerie naar eigen keus om de aangifte af te handelen, www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. Het is voortaan ook mogelijk om via internet het overlijden te melden van een familielid bij de instellingen. Inschrijven van leerlingen voor een lycée of een academie kan vanaf de Rentrée 2013 online gebeuren. Andere zaken: immigranten zullen bij de aanvraag van een visum te maken krijgen met kortere en eenvoudiger procedures, het elektronisch aangifte doen voor de inkomstenbelasting zal verder worden gestimuleerd, werkgevers en werkzoekenden krijgen medio dit jaar via internet de beschikking over de gegevens van vraag en aanbod van banen (CV’s en werkplekken). Er komt een proef waaraan 30 ondernemingen deelnemen om de formulieren bij de sociale diensten tot een kwart terug te voeren. In gang gezet is verder nog het online aanvragen van volmachten bij verkiezingen, van verblijfsvergunningen en het vereenvoudigen van de procedure voor het krijgen van bouwvergunningen en wijzigen van bestemmingsplannen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account