Regering wil instituut auto-entrepreneur enigszins inperken

Sylvia Pinel2
De minister voor het ambachtelijke bedrijf Sylvia Pinel (foto) wil de voordelen van het ondernemersregime auto-entrepreneur tot enkele jaren beperken voor de auto-entrepreneurs die er hun hoofdactiviteit van hebben gemaakt. Zij wil dat deze categorie ondernemers op termijn overstapt – tussen een en vijf jaar – naar de klassieke vorm van ondernemerschap. Het auto-entrepreneurschap moet dan voor deze categorie als een springplank worden beschouwd naar een ‘gewoon’ bedrijf.

De bewindsvrouw voor het artisanat komt daarmee gedeeltelijk tegemoet aan de klachten van de ‘normale’ kleine ondernemers – met name in de bouw –  die melden oneerlijke concurrentie te ondervinden van de auto-entrepreneurs die onder een sterk vereenvoudigd regime en lage fiscale en sociale lasten een activiteit kunnen starten. De beroepsgroepen van de artisans willen dat óf de auto-entrepreneurs moeten worden uitgesloten van de ambachtelijke- en handelsactiviteiten óf dat de traditionele artisans dezelfde lastenverlichtingen krijgen als de auto-entrepreneurs. Dat regime werd in 2009 onder het bewind van president Sarkozy in het leven geroepen teneinde werklozen, werknemers, gepensioneerden en studenten aan de slag te krijgen om wat bij te verdienen. De club van auto-entrepreneurs meent dat het terugdringen van de voordelen van het instituut zal leiden tot een terugkeer van het massale zwart werken. Volgens niet geheel betrouwbare cijfers zouden ongeveer 45.000 auto-entrepreneurs een omzet bereiken die boven het minimumloon ligt, dat is nauwelijks 5% van de bijna 900.000 geregistreerde auto-entrepreneurs. Een niet onbelangrijk deel van deze groep bestaat uit werklozen. Slechts weinig auto-entrepreneurs komen uit boven de maximale toegestane omzetcijfers van € 80.300 (handel) en € 32.100 (diensten en vrije beroepen). Nog vóór de zomer komt de minister met concrete voorstellen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account