Regering werkt aan invoering van weer nieuwe milieumaatregelen

windmolens zee

‘De diepe crisis die wij nu beleven is niet alleen van financiële of economische aard. Zij raakt ook het milieu: de natuurlijke bronnen raken op, de biodiversiteit loopt achteruit en de kwaliteit van water en lucht loopt terug’, zo verklaarde premier Jean-Marc Ayrault na afloop van de grote milieuconferentie, waaraan 14 ministeries deelnamen en 300 vertegenwoordigers van milieverenigingen, vakbonden en werkgevers.

Onder het bewind van Nicolas Sarkozy werd bij de start ook hoog opgegeven van het belang van een

economie die voorrang geeft aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor vraagstukken als energie en leefomgeving. Van die plannen van Grenelle de l’environnement is vrijwel niets terecht gekomen. En milieumaatregelen die de overheid veel geld kostten, zijn onder de vorige regering geheel of gedeeltelijk teruggedraaid.

De regering-Ayrault presenteerde nu haar visie op de milieuvraagstukken van het land en trad met een flink aantal voorstellen naar buiten. Eén van de belangrijkste is een verhoging van de belasting op vervuilende activiteiten. Volgens de premier moet het mogelijk zijn om een milieubelasting in te voeren die sociaal rechtvaardig is en bovendien zorgt voor vernieuwing en economische groei alsook voor een betere concurrentiekracht van het bedrijfsleven. Te vaak zijn ecologische heffingen gezien als eenbedreiging van de koopkracht en de concurrentiepositie van de ondernemingen. Na Spanje is Frankrijk het Europese land waar milieuheffingen nog het laagst zijn. Gedacht wordt nu aan het geleidelijk afschaffen van de belastingkorting op biobrandstoffen en een verhoging van de malus bij de aankoop van vervuilende auto’s.

Andere zaken: het verbod om genetisch gemodificeerd zaaigoed te gebruiken blijft gehandhaafd, ook al is dat in strijd met de Europese regelgeving en arresten van het Europese Hof van Justitie. Het via vliegtuigjes besproeien van akkers met landbouwgif zal worden verboden en er moet worden geprobeerd het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het algemeen terug te dringen. Er komt één loket voor huishoudens die advies wensen over de verwarming van hun huizen volgens de nieuwste energienormen. Daarbij komen ook nieuwe financieringsvormen. Jaarlijks zouden een miljoen woningen volgens de actuele energienormen moeten zijn aangepast, waarbij in de eerste plaats wordt gekeken naar de vier miljoen Franse huizen die slecht zijn geïsoleerd.

Nog dit jaar gaan offerte-aanvragen de deur uit voor de bouw en exploitatie van nog twee windmolenparken in zee. De vorige regering had al besloten tot de bouw van vier van dergelijke parken. De regering gaat de auto-industrie vragen om binnen tien jaar auto’s te fabriceren die een benzineverbruik hebben van 1 op 50. Op het terrein van de biologische landbouw belooft Ayrault een nieuwe plan voor de ontwikkeling ervan. Frankrijk loopt erg achter bij de plannen van 2007 van de regering onder Sarkozy.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account