Regering komt met pakket van bezuinigingsmaatregelen

Fillon augDe Franse regering heeft nieuwe bezuinigingen aangekondigd, die dit jaar € 1 miljard moeten opleveren en volgend jaar € 11 miljard. De ingrepen zijn nodig om het begrotingstekort in 2013 terug te dringen tot de Europese norm van 3%. De economische groei valt tegen en komt dit jaar vermoedelijk op 1,75% tegen de verwachte 2%. Voor 2012 rekent het kabinet van premier François Fillon op een groei van eveneens 1,75% terwijl eerder gerekend was op een groei van 2,25% in dat jaar. De eerste minister kondigde een reeks maatregelen aan, waarvan de meeste al bekend waren.

De belangrijkste zijn:

  • een nieuwe belasting op hoge inkomens van 3% over het belastbare inkomen (kapitaal en werk) vanaf € 500.000 met een verhoging van de sociale premies daarbij van 12,3 naar 13,5%. De opbrengst ervan is € 200 miljoen; 10.000 huishoudens zullen worden ‘getroffen’
  • er komt een einde aan de vrijstelling voor werkgevers van het betalen van sociale belasting op uitbetaalde overuren; de uitwerking van dit voornemen volgt later waarbij noch werkgevers noch werknemers last krijgen van deze afschaffing van de vrijstelling
  • de bij tweedehuizenbezitters gevreesde taxe sur la plus-value wordt veranderd; de aftrek naar gelang de duur dat het onroerend goed in bezit was, verdwijnt, maar er volgt wel een correctie voor de inflatie (opbrengst voor de schatkist € 2,2 miljard)
  • evenals dit jaar, zal ook in 2012 een nieuwe kaasschaafmethode gehanteerd worden bij de talrijke fiscale aftrekposten (niches fiscales) van een nieuwe 10%
  • de prijzen van tabak, alcohol en frisdranken gaat omhoog: 6% voor tabak nog dit jaar en volgend jaar een nieuwe belasting op gealcoholiseerde frisdranken en niet-suikervrije frisdranken
  • de aanbieders van aanvullende verzekeringen (les complémentaires santé) zullen wederom zwaarder worden belast, tot uiting komend in hogere premies voor deze mutuelles.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account