Regering kijkt kritisch naar de auto-entrepreneur

auto-entrepreneur5De Franse overheid studeert op een herziening van het in 2009 gestarte instituut van de auto-entrepreneur. Na drie jaar blijkt 90% van deze auto-entrepreneurs een inkomen te hebben vergaard dat lager is dan het minimumloon. De kritiek op het statuut, waarbij oneerlijke concurrentie in het spel zou zijn enauto-entrepreneurs zelfs zonder enige omzet verzekerd zijn van de sociale voorzieningen zonder daarbij premies af te dragen. De ‘reguliere’ artisans moeten wel voldoen aan de sociale en fiscale regels. Volgens de Insee, het Franse CBS, hebben zich in het startjaar 328.000 personen ingeschreven en ruim de helft van deze kleine ondernemers beoefende in enigerlei vorm een economische activiteit. Het gemiddelde inkomen in het eerste jaar lag rond de € 4300, ongeveer een derde minder van de klassieke starters van een bedrijvigheid. Volgens de Fédération des auto-entrepreneurs (FEDAE) is het instituut van de auto-entrepreneur niet van een tweede garnituur of zelfs dood. De activiteiten blijven altijd beperkt wegens de omzetgrenzen die gelden, € 32.600 voor activiteiten in de dienstverlening en € 81.500 voor commerciële bezigheden. Het statuut kan een springplank zijn voor een régime réel of kan dienen als model voor een doorgroei naar het midden- en kleinbedrijf. Hoe dan ook, de overheid denkt over een hervorming van het statuut waarbij vooral wordt gekeken naar een mogelijke gelijktrekking in 2013 van de sociale premiedruk met de andere vrije beroepen. De opbrengst voor de schatkist zou € 130 miljoen zijn met de invoering van een algemeen forfait; vrijstelling van premiebetaling als geen omzet wordt gemaakt, zou dan van de baan zijn. De Federatie zegt te vrezen dat de auto-entrepreneurs massaal naar de arbeidsbureaus zullen trekken en om uitkeringen zullen vragen als hun bijverdienste ophoudt te bestaan. Ook de kans op meer zwart werken zal dan aanzienlijk groter worden. Wat overblijft van het statuut voor werknemers, werklozen en gepensioneerden die wat extra’s willen verdienen, is de eenvoudig inschrijfprocedure en administratievoering. Op het ogenblik maken 1,1 miljoen Fransen gebruik van de regeling, door voormalig Sarkozy in het leven geroepen om het creëren van ondernemingen te stimuleren. De nieuwe president Hollande liet al in zijn verkiezingscampagne weten dat er de nodig ontsporingen vallen te constateren in het statuut. In het bijzonder noemde hij daarbij de deloyale concurrentie met de ‘gewone’ kleine zelfstandigen. Ook het misbruik van het ontslaan van werknemers en deze vervolgens weer ‘in dienst’ te nemen als auto-entrepreneurs valt onder de categorie van genoemde ontsporingen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account