Politiemensen lijden steeds meer aan stress

 PolicierBlijkens een onderzoek leven de Franse politiemensen onder een te grote druk. Belangrijkste oorzaak daarvan is de hiërarchische structuur van de leiding die te weinig oog heeft voor het dagelijkse leven van een politieman of -vrouw. Daarnaast leeft bij 85% het gevoel dat rechters hun werk in diskrediet brengen. Zes van de tien menen dat Justitie niet de partner is die samenwerkt en hen helpt om hun taken te laten uitvoeren. Ook de media zouden het politiewerk onvoldoende op waarde schatten. Frankrijk kent La Police nationale en La Gendarmerie nationale. De laatste is een militaire organisatie die vooral op het platteland werkzaam is. Meer dan de helft van de policiers begrijpt niet goed waarom zij niet geliefd zijn bij de bevolking. Toch zegt 56% zich voldoende opgeleid te voelen om opgewassen te zijn tegen de stress in hun beroep. Ondanks de daagse moeilijkheden die zij ondervinden, zeggen 8 van de 10 policiers trots te zijn om te behoren tot het korps. Hun vakbonden hebben aan de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om aandacht te schenken aan de ‘malaise’ en rekening te houden met het wetenschappelijk onderzoek over de arbeidsomstandigheden bij La Police. Ongeveer 6000 policiers van het totaal van 130.000 hebben anoniem aan dat onderzoek meegewerkt dat als algemene uitkomst vaststelt dat het dysfunctioneren van het management tot de spanningen leidt en niet zozeer het werken met het publiek of het justitie-apparaat. Ook in deze omgeving zijn de soms archaïsch aandoende gezagsverhoudingen er de oorzaak van dat de leiding vrijwel niet op de hoogte is van het wel en wee van het uitvoerende voetvolk bij de uitoefening van de dagelijkse praktijk.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account