Pluk weer begonnen: altijd oppassen met paddestoelen

cepes2Vroeger dan andere jaren is de paddenstoelenpluk in Frankrijk als gevolg van het regenachtige weer vrij vroeg begonnen. Het Franse gezondheidsinstituut heeft sinds 1 juli bijna 550 gevallen van vergiftiging geconfronteerd bij mensen die zelf geplukte paddestoelen hebben gegeten. Vorig jaar was dat half november ongeveer bij 700 mensen het geval en overleden ten minste drie mensen. Dit jaar moest bij een kind van 18 maanden een levertransplantie worden uitgevoerd.

De opgelopen vergiftigingen zijn meestal een gevolg van vergissingen die de plukkers begaan bij de beoordeling van eetbare en giftige paddestoelen. Men moet echt zeker weten wat men plukt of anders een deskundige raadplegen. De gevolgen van het eten van giftige paddestoelen kunnen ernstig tot soms dodelijk zijn, zoals spijsverteringsproblemen en aantasting van de lever. De gezondheidsdiensten hebben een lijstje gemaakt met raadgevingen voor de plukkers. Men moet alleen die paddestoelen plukken die men voor honderd procent kent. Sommige giftige paddestoelen lijken erg op de eetbare exemplaren. Bij de minste twijfel moet eerst een controle gebeuren door een specialist, zoals de apotheker of de plaatselijke paddenstoelenvereniging. Verder: pluk alleen de paddestoelen die in goede staat verkeren en neem de gehele paddestoel mee (steel en hoed) zodat de juiste identificatie mogelijk wordt; pluk niet in de nabijheid van vervuilde plekken (langs de weg, stortplaatsen of fabrieksterreinen) want paddestoelen slaan giftige stoffen op; leg de geplukte paddestoelen soort bij soort (één giftige kan de gehele oogst aansteken) in afzonderlijke kistjes, manden of dozen, maar nooit in een plastic zak (veroorzaakt snel rotting); na het plukken altijd goed de handen wassen; leg de paddestoelen soort bij soort in de koelkast en eet ze binnen twee dagen na de oogst; eet niet te veel paddestoelen en kook ze goed (niet rauw eten). Bij het optreden van symptomen die op vergiftiging wijzen moet men onmiddellijk een gifcentrum bellen of de centrale 15. Die verschijnselen kunnen zijn diarree, braken, misselijkheid, trillen, duizelingen, slecht zien.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account