Pleidooi om op binnenwegen maximum snelheid te verlagen

80 kmMinister Manuel Valls van Binnenlandse Zaken heeft in de zomer gepleit voor een verlaging van de maximumsnelheid in het verkeer. Experts van de Nationale raad voor de verkeersveiligheid hebben nu aanbevolen de maximumsnelheid op de Franse secundaire wegen te verlagen van 90 naar 80 kilometer per uur.

Het voorstel past in een reeks verkeersmaatregelen die in 2020 moeten hebben geleid tot een daling van het aantal verkeersdoden tot onder de grens van 2000 per jaar. Vorig jaar kwamen nog 3653 mensen om het leven in het Franse verkeer. Het instellen van een maximumsnelheid van 80 op alle wegen waar nu de grens van 90 geldt, zou het aantal doden met 450 doen dalen. Als de verlaging beperkt blijft tot de gevaarlijke geachte wegen zou het dodental met 200 verminderen. De deskundigen van de Raad hebben ook voorgesteld om het risico van obstakels langs de secundaire wegen te verminderen, zoals die van bomen, muren, palen, sloten. En jongeren zouden testapparatuur kunnen aanschaffen waarmee het starten van de auto bij te hoog alcoholgebruik onmogelijk wordt. Als tegenprestatie zouden voor hen lagere verzekeringspremies moeten gelden. Sommige maatschappijen berekenen aan jeugdige autorijders premies die soms het dubbele zijn van het normale tarief. Ook kan de aanschaf van dergelijke apparatuur als alternatieve straf worden opgelegd aan bestuurders die betrapt zijn met een promillage van 0,8 in het bloed en aan rijders die bij herhaling met drank op in de fout gaan.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account