Plan om effectiviteit medicijnen duidelijker te vermelden

Manifestation contre les franchises medicalesVolgend jaar zullen op de geneesmiddelen die door de Franse ziekenfondsen worden vergoed aanduidingen over de effectiviteit moeten zijn aangebracht. Nu zijn op de doosjes witte, blauwe of oranje stickertjes (vignettes) zichtbaar die de mate van werkzaamheid aangeven en de daarop gebaseerde vergoedingenbasis: de witte gestreepte sticker voor 100%, de gewone witte voor 65%, de blauwe voor 35%, de oranje voor 15%. Het is de bedoeling dat deze stickers verdwijnen en worden vervangen door een code SMR, service médical rendu, waarmee de consument de werkzaamheid van de middelen kan aflezen.

Er komen drie aanduidingen, SMR important, modéré of insuffisant (effectiviteit belangrijk, matig of onvoldoende). Het zijn nog plannen van het Ministerie van Volksgezondheid die zijn uitgelekt en gepubliceerd door Le Parisien. De nieuwe aanduidingen zouden verplicht worden, waarmee de Fransen beter het nut en noodzaak van de medicijnen te weten kunnen komen. Want de Fransen zijn grootgebruikers van geneesmiddelen. Vorige regeringen hebben al enkele keren honderden preparaten uit het ziekenfondspakket gehaald, omdat de werkzaamheid van die pillen vrijwel niet aanwezig was. De Hoge Autoriteit voor de Gezondheid juicht het idee van harte toe, maar de farmaceutische industrie staat niet te springen. De woordvoerder van de gezamenlijke Franse farmaceutische ondernemingen is verrast door het initiatief. Er staat volgens hem al veel informatie op de doosjes en de nieuwe aanduiding kan de patiënten in verwarring brengen. Want een medicament met de aanduiding SMR insuffisant hoeft geen slecht middel te zijn’, aldus de poging tot verweer.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account