Plaats in publiek Frans bejaardenoord bijna € 2000 per maand

maison-de-retraiteVolgens becijferingen van het Observatoire des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes kostte een plaats in een Franse publiek bejaardenoord in 2011 gemiddeld € 1857 per maand. De kosten van een dergelijke instelling van overheid (54%) of nutsverenigingen (28%) zullen nu de € 2000 per maand benaderen. De cijfers dienen o.m. om weer te spreken over de verhouding tussen de kosten en de inkomens van de meeste bewoners, meestal vrouwen, die een gemiddeld pensioen van € 900 per maand genieten.

Minister Michèle Delaunay van Ouderenzaken zegt dagelijks brieven te ontvangen van bewoners of van de familie, die er niet in slagen de kosten op te brengen. Om meer inzicht in de kosten en de toedeling daarvan te krijgen, stelt de minister voor om de kosten in drie vormen te onderscheiden: de zorg, de afhankelijkheid en de huisvesting. De zorgkosten – de salarissen van het personeel die 25 tot 30% van de totale kosten uitmaken – worden vergoed door de Assurance maladie van de Sécu. Het tarief voor de afhankelijkheid dekt de personeelskosten (10 à 15%) voor personen die zich niet meer zelfstandig kunnen verzorgen. Deze kosten worden voornamelijk vergoed door de departementen via het systeem van de APA (Allocation personnalisée d’autonomie), maar er worden daarbij eigen bijdragen verwacht. De overige kosten zijn die van de huisvesting die geheel voor rekening komen van de bewoner van het maison de retraite, al dan niet via hulp van de sociale dienst.

De kosten in privé-instellingen of bejaardenoorden die als een onderneming worden gerund (18%) , komen meestal uit boven het gemiddelde van € 2000 per maand, soms ver boven deze maandelijkse som. Voor erg veel families is dat niet op te brengen. Veel ouderen zijn verplicht om hun huis te verkopen, hun vermogen aan te spreken of in het uiterste geval een beroep te doen op hun kinderen of kleinkinderen. De laatste jaren worden de nieuwe tehuizen vooral in de privésector gerealiseerd, die niet zijn gebonden aan de strakke tariefregelingen van de publieke en verenigingsetablissementen. Een privé-instelling is vrij in het vaststellen van haar prijzen, maar als eenmaal een contract is getekend worden latere verhogingen vastgesteld door het ministerie van Financiën. Als de bewoner is vertrokken of overleden kan het particuliere tehuis een nieuw contract afsluiten met een nieuwe bewoner en geheel nieuwe – hoge – prijzen rekenen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account