Paspoortenmisère: iedereen naar Parijs, behalve ernstig zieken

paspoort6De minister van Buitenlandse zaken heeft de Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk FANF (Fédération des Associations Néerlandaises en France) laten weten dat het plan om iedere Nederlander in Frankrijk naar Parijs te laten reizen voor een nieuw paspoort, zal worden doorgezet. Vanaf 1 oktober zal het niet meer mogelijk zijn om voor paspoortzaken naar de over het land verspreide consulaten te gaan. Op de vraag hoe een beperkt mobiele 80-jarige naar Parijs moet gaan om zijn  of haar paspoort te laten vernieuwen, antwoordt de minister via zijn ambtenaren dat de aanvrager dan een originele en recente verklaring van een arts moet overleggen. De ambassade beoordeelt vervolgens of er voldoende zekerheid is over de identiteit en neemt dan een beslissing.

De brief laat weten dat het Nederlandse paspoort in de eerste plaats een reisdocument is. Het is op zichzelf geen noodzakelijk bewijs van Nederlanderschap. Het niet bezitten van een paspoort betekent dan ook niet dat men zijn Nederlanderschap zou verliezen, zoals volgens de ervaring bij het ministerie sommigen veronderstellen. De suggestie van de FANF om Netherlands Business Support Office NBSO te Lyon en Lille en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Raad van Europa in Straatsburg in te schakelen voor paspoortenafgifte, werd kort afgedaan: zij zijn niet bevoegd.

De mogelijkheid om een paspoort aangetekend toegezonden te krijgen is mogelijk volgens de paspoortuitvoeringsregeling. De aanvrager moet dan wel aannemelijk maken dat hij of zij niet kan reizen. De afstand kan daarbij een rol spelen. Verder kan bij elke Nederlandse ambassade een paspoort worden aangevraagd. In Nederland zelf is die mogelijkheid er voor hen die permanent in het buitenland wonen in de gemeenten Bergen op Zoom, Den Haag, Echt-Susteren, Enschede, Maastricht en Oldambt (Winschoten). In de eerste helft van dit jaar wordt er ook nog een paspoortloket op Schiphol geopend, waar Nederlanders zeven dagen per week terecht kunnen voor een nieuw reisdocument. De honoraire consuls blijven bevoegd om in noodgevallen een laissez-passer (noodpaspoort) af te geven. Over de geldigheidsduur antwoordt de minister dat verlenging tot 10 jaar een zaak is van de Minister van Binnenlandse zaken. Wanneer dit voornemen wordt gerealiseerd is nog niet bekend. Ten slotte was het antwoord op de vraag of men biometrische paspoorten met gesecuriseerde handtekeningen schriftelijk kan verlengen dat dit volgens de paspoortwet niet mogelijk is.

Het is voor Nederlanders die permanent in Frankrijk wonen mogelijk hun nationaliteit aan te tonen voor het geval zij in Nederland een nieuw paspoort willen verkrijgen. In Frankrijk kan men namelijk een carte electorale aanvragen bij de gemeente. Daarop zijn de volledige identiteit en de nationaliteit vermeld plus de datum van afgifte. Informatie over het verkrijgen van zo’n Franse kiespas (meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen) zegt dat je met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (waaronder een paspoort) zo’n kiespas kunt krijgen. En met deze Franse kaart kun je in Nederland bij het aanvragen van een nieuw paspoort je nationaliteit bewijzen. Wat inconsequent gedacht van de ambtenaren, want in de brief aan de FANF wordt uitdrukkelijk gemeld dat een paspoort slechts een reisdocument is en niet is bedoeld om je nationaliteit vast te stellen.

Reageren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account