Paspoorten voor Nederlanders in het buitenland weer fors duurder

paspoort4Zo werd het in ambtelijke taal aan de Nederlandse parlementariërs per brief meegedeeld door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken: Hierbij informeer ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het besluit van de Rijksministerraad om de tarieven voor reisdocumenten die in het buitenland worden aangevraagd met ingang van 1 januari 2013 te verhogen.

Jaarlijks worden circa 160.000 reisdocumenten door Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland verstrekt. Het gaat hierbij grotendeels om paspoorten. Daarnaast worden op de vertegenwoordigingen in
het buitenland noodpaspoorten, zakenpaspoorten, ID-kaarten en laissez passers verstrekt. In Frankrijk is het vanaf 1 oktober 2013 niet meer mogelijk om een nieuw paspoort bij de consulaten te krijgen. Men zal naar Parijs moeten reizen.

Onderzoek onder 27 ambassades heeft uitgewezen dat de gemiddelde kosten voor de afgifte van een reisdocument in het buitenland circa € 104 per document bedragen. Inclusief de daarbij komende kosten voor onder meer het vervaardigen van het document zelf, is een tarief van circa € 125 voor een paspoort en circa € 120 voor een Nederlandse identiteitskaart op dit moment kostendekkend. ‘Met de invoering van kostendekkende tarieven zal een einde komen aan de huidige praktijk waarbij jaarlijks vanuit de BZ-begroting circa € 9 miljoen wordt toegelegd op deze dienstverlening’, zo jeremieert de brief aan de Kamer.

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen hun reisdocumenten behalve bij Nederlandse vertegenwoordigingen ook aanvragen bij zes Nederlandse gemeenten. Naast de gemeente Den Haag, waar deze personen al vele jaren een paspoort of identiteitskaart kunnen aanvragen, is dit inmiddels ook mogelijk bij vijf grensgemeenten (Enschede, Echt-Susteren, Maastricht, Oldambt, Bergen op Zoom). In het forum van deze website is veelvuldig geklaagd over de gebrekkigheid van deze Haagse dienstverlening. Het aantal zgn. aangewezen gemeenten wordt volgende jaar uitgebreid met Montferland. Daarnaast wordt er gewerkt aan de opening van een loket op Schiphol.

Ook bij deze gemeenten is onderzoek uitgevoerd naar de kosten van de afgifte van reisdocumenten aan de zogenoemde niet-ingezetenen. Dit omdat die gemeenten (maximaal) hetzelfde bedrag in rekening mogen brengen als wat een document bij een consulaat kost. De conclusie van dit onderzoek is dat de gemiddelde kosten voor de afgifte van reisdocumenten circa € 64 per document bedragen. Inclusief de daarbij komende overige kosten is in deze gemeenten een tarief van ca. € 85 voor een paspoort en € 80 voor een Nederlandse identiteitskaart voor een niet-ingezetene kostendekkend.

Op 1 januari 2013 gaan Nederlanders die in het buitenland wonen dus fors hogere tarieven betalen voor hun reisdocumenten. Dan wordt het tarief voor een paspoort bij zowel gemeenten waar ze voor een reisdocument terecht kunnen als bij de ambassades en consulaten verhoogd van € 58,55 naar € 84,80 en voor een Nederlandse identiteitskaart van € 49,60 naar € 79,35. Het kabinet heeft besloten de geldigheidsduur van paspoorten te verlengen van vijf naar tien jaar. Op het moment dat paspoorten tien jaar geldig worden, zullen de tarieven bij de Nederlandse vertegenwoordigingen worden verhoogd tot een volledig kostendekkend niveau.

De hoogte van de korting op de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot 14 jaar zal gelijk worden gesteld met de korting die in Nederland zelf wordt gegeven, te weten € 10,05 euro. De korting die buiten Nederland wordt gegeven aan jongeren tot 16 jaar die een paspoort aanvragen, wordt beëindigd. De tarieven van noodpaspoorten en laissez passers worden slechts gecorrigeerd voor inflatie, en dus niet substantieel verhoogd. Dit omdat consulaten en ambassades voornamelijk vakantiegangers die slachtoffer
zijn van diefstal of beroving een nooddocument verstrekken, zo is de redenering.

Tarieven paspoort per 1 januari 2013
Bij de Consulaire Afdeling in Parijs is uitsluitend te betalen per carte bleue, met een Nederlandse bankpas (Maestro), per credit card (Visa of Master Card) of in contanten.
Nationaal paspoort (34 blz.) € 84,80
Nederlandse identiteitskaart (N.I.K.) € 79,35
Nederlandse identiteitskaart (jeugd t/m 13 jaar) € 69,30
Noodpaspoort en Laissez-Passer € 46,69
Aangetekend verzenden € 6 per zending

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account