Paspoorten Nederlanders in Frankrijk uitgegeven door ambassade Berlijn

BerlijnNederlanders in Frankrijk die een nieuw paspoort aanvragen of een Nederlandse identiteitskaart, kunnen zoals bekend vanaf 1 oktober uitsluitend terecht bij de Consulaire afdeling  van de ambassade te Parijs. Voor  Nederlanders woonachtig in het buitenland bestaat ook de mogelijkheid dit te doen op enkele plaatsen in Nederland (zie ook de website). Een deel van de paspoortwerkzaamheden van ambassade Parijs wordt dan overgeheveld naar de Regionale Service Organisatie (RSO) in Den Haag.

Dit betekent dat elke in Parijs ingediende aanvraag wordt verwerkt door de RSO in den Haag, die de paspoortaanvragen van 34 Europese landen w.o. Frankrijk verwerkt. Verder blijft de procedure onveranderd. In juni 2011 is de Ambassade Berlijn als eerste overgegaan naar de RSO in den Haag en per gelijke datum werd de RSO in den Haag op de paspoortencomputer van Ambassade Berlijn aangesloten.  Het gevolg hiervan is dat in a l l e paspoorten van de 34 landen vallend onder de RSO, staat vermeld dat de Ambassadeur te Berlijn de bevoegde autoriteit is. Deze situatie zal voortduren tot de paspoortwet is gewijzigd.  Met het wijzigingsvoorstel wordt onder meer geregeld dat de minister van Buitenlandse Zaken de bevoegde autoriteit wordt voor de verstrekking van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten aan Nederlanders in het buitenland. Concreet betekent dit dat na de wetswijziging, waarvan op dit moment geen datum bekend is,  alle paspoorten voor Nederlanders in het buitenland worden ondertekend door de minister van Buitenlandse Zaken. De consul in Parijs: ‘U dient zich dus terdege te realiseren dat vanaf 1 oktober 2013 en tot aan de  inwerkingtreding van de nieuwe Paspoortwet, de uit Frankrijk afkomstige paspoorten de ondertekening Ambassadeur te Berlijn dragen.’

Reageren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account