Opzeggen verzekering wordt gemakkelijker

assurance habitationOm de verzekeringsmarkt met zijn steeds stijgende premies – meer dan de inflatie – concurrerender te laten werken, wil minister Hamon van Consumentenzaken het opzeggen van een verzekering gemakkelijker maken. De meeste particuliere verzekeringen, waaronder vooral de woonverzekering (assurance habitation multirisques) en de autoverzekering, gelden voor een jaar en worden stilzwijgend verlengd. Verzekerden kunnen pas opzeggen na afloop van het verzekeringsjaar met inachtneming van een opzegtermijn. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. De keuzevrijheid van de consument is daarmee beperkt, meent de minister.

In de praktijk komt het er niet van om over te stappen naar een betere/goedkopere verzekeraar wegens de korte periode waarin een verzekering kan worden beëindigd. Verzekeraars maken gebruik van deze situatie door hun premies jaarlijks fors te verhogen. Dat is slecht voor de koopkracht en heeft als risico dat mensen zich niet verzekeren, zegt een wetsvoorstel dat aan de ministerraad is aangeboden. Als het parlement akkoord gaat, zal het in de komende herfst mogelijk zijn om verzekeringen binnen een jaar op te zeggen met een opzegtermijn van een maand. De te veel betaalde premie moet dan worden teruggestort binnen een maand. Treuzelt de verzekeraar daarmee, dan zal hij rente moeten gaan betalen. Bij een autoverzekering moet de opzegger aantonen dat hij elders een andere verzekering heeft afgesloten, teneinde te voorkomen dat hij onverzekerd gaat rondrijden, een nog stees veel voorkomende verschijnsel in Frankrijk. Vooralsnog gaat het om de multirisques habitation en responsabilité civile automobile (WA-autoverzekering). Het komt nogal eens voor dat via marketingtechnieken aanvullende verzekeringen worden aangeboden, die de consument in het geheel niet nodig heeft omdat hij via andere polissen al tegen het risico is verzekerd. Als een consument hier zelf achter komt, kan bij binnen 14 dagen die verzekering (bijvoorbeeld reisverzekering, verlies of diefstal telefoon e.d.) beëindigen. Ook hier moet de verzekering de al betaalde premie binnen 30 dagen terugbetalen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account