Opwekken zonne-energie op een laag pitje

zonnepanelen

In het eerste kwartaal van dit jaar is minder dan 100 megawatt via zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het Franse netwerk toegevoegd. Dat is zeven keer minder dan een jaar geleden. Van het plan om in 2020 voor 20.000 megawatt aan fotovoltaïsche energiewinning te hebben is tot nu toe slechts 2500 MW geïnstalleerd. De markt is vrijwel volledig ingestort.

Overheden hebben geen bestellingen meer geplaatst voor het installeren van fotovoltaïsche centrales. Wegens de sterk gedaalde prijs die opwekkers van zonnestroom nog ontvangen voor hun geleverde elektriciteit zijn plannen om kleinere installaties van minder dan 100 kilowatt crêtes voor de helft niet uitgevoerd. Het gaat hier om zonnecellen op daken van opslagloodsen en schuren van landbouwbedrijven. De vorige regering heeft moeten besluiten tot een uitstel van de verlening van de vergunningen omdat de animo voor het bouwen van installaties de overheid te veel geld begon te kosten. Het onduidelijke beleid heeft bovendien geleid tot terughoudendheid bij de bank om kredieten te verstrekken. Bovendien zijn er administratieve obstakels gerezen doordat de procedures om een vergunning te krijgen zeer zijn verzwaard. De Franse leveranciers van zonnecellen ondervinden ernstige concurrentie van de panelen die uit China komen. Toch menen de professionals dat er nog toekomst is voor de zonne-industrie in Frankrijk. De markt is inmiddels gesaneerd en de nieuwe toetreders zijn beter voorbereid en leerden van de fouten van de starters in deze branche. De eigen industrie claimt concurrerend te kunnen leveren tegen een prijs van 10 tot 11 centimes per kilowattuur voor de grote installaties op de grond in de meest zonnige gebieden. Het opwekken van stroom via steenkool kost 7 centimes, via gas is dat 8 centimes en via de toekomstige kerncentrale van de nieuwe generatie zal de prijs tussen de 6 en 9 centimes liggen. Maar de kosten bij een installatie op woonhuizen blijven hoog, tussen de 25 en 30 centimes per kWu.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account