Opgeven buitenlandse bankrekening verplicht

ING2In tegenstelling tot wat wellicht kan worden afgeleid uit de affaire-Cahuzac (niet opgeven van buitenlandse bankrekening), het bezitten van een bankrekening in het buitenland is niet onwettig. De Franse belastingwetgeving verlangt echter wel opgave van deze rekeningen buiten Frankrijk. Wie als inwoner van Frankrijk geen inkomstenbelasting betaalt, moet via een briefje aan het lokale belastingkantoor laten weten dat men er een bankrekening in het buitenland op nahoudt of via het daartoe bestemde formulier Déclaration par un résident d’un compte ouvert hors de France (n° 3916). Opgegeven moeten worden plaats en adres van de bankinstelling, het rekeningnummer en de vorm van de rekeningen (gewone rekening-courant, spaarrekeningen, deposito e.d.). Het saldo hoeft niet te worden opgegeven, maar de rente van de buitenlandse rekening moet worden vermeldop het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting. Wie als buitenlandse inwoner van Frankrijk wel inkomstenbelasting betaalt, zal het bekende roze formulier moeten voegen bij de aangifte, waar het vakje 8UU op de laaste pagina moet worden aangekruist. Het niet voldoen aan de meldingsverplihcting kan worden bestraft met een boete van € 1500 per niet opgegeven rekening en zelfs met een boete van € 10.000 als de buitenlandse bank zich bevindt in een land ‘non coopératif’, zeg een belastingparadijs. Als het totaal van de saldi op niet gemelde buitenlandse bankrekeningen hoger is dan € 50.000 wordt de boete berekend als 5% van de saldi met een minimum van € 1500 en een minimum van € 10.000 bij rekeningen in fiscale paradijzen. De boete wordt toegepast voor elk jaar dat de rekening niet is opgegeven en sinds eind december 2011 kan de belastingdienst hiermee tot tien jaar terug gaan. Dat wordt drie jaar als men kan aantonen dat het totaal van de saldi van de niet opgegeven  buitenlandse rekeningen lager is dan € 50.000. Ten slotte worden de verzwegen saldi van buitenlandse rekeningen als belastbaar iinkomen beschouwd en zijn dan onderhevig aan een ambtshalve opgelegde heffing van 60%.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account