Ook in Frankrijk fiscale bronheffing

sourceOok in Frankrijk vindt binnenkort fiscale bronheffing plaats. Vandaag werd bevestigd dat er een tijdspad is uitgezet van 2016 tot 2018 voor de invoering ervan. In een interview vandaag, woensdag 17 juni, met dagblad Le Figaro verklaarde minister van financiën Michel Sapin overigens opnieuw dat tot 2017 er voor niemand belastingverhoging zal zijn. Hij deed deze toezegging in het kader van een vraaggesprek over de fiscale bronheffing die binnenkort in Frankrijk zal worden ingevoerd.

De eerste bakens zijn uitgezet voor de nieuwe belasting-plannen voor 2016. Vanaf dat jaar zal tot 1 januari 2018 de bronheffing worden ingevoerd op zodanige wijze dat deze niet meer kan worden teruggedraaid, zo legde Sapin uit. Op 14 juni jl. had president Hollande daarover al enkele details gegeven in een vraaggesprek met Sud Ouest.

De fiscale bronheffing, ofwel ‘prélèvement ou retenu à la source’ is een wijze van belastingbetaling die erop neerkomt dat de uitbetaler, vaak de werkgever of de bankier, alvast een bedrag aan belasting inhoudt en afdraagt bij uitbetaling van de inkomsten waarover belasting betaald moet worden. In de meeste ontwikkelde landen zoals Nederland is dit heel normaal. In Frankrijk gebeurt dit echter nog niet. Bijna de helft van de verplichte afdrachten, de sociale lasten en de bijdrage aan de sociale staatskas (la contribution sociale généralisée ofwel CSG) worden in Frankrijk al wel bij de bron ingehouden. Frankrijk is echter het enige ontwikkelde land waarbij de inkomstenbelasting, ofwel de impot sur le revenu, nog niet aan de bron wordt geheven. Invoering van bronheffing heeft allerlei voordelen, zowel voor de overheid als voor de belastingplichtigen, zo heeft men in Frankrijk inmiddels begrepen. Een groot voordeel is dat de belasting sneller, in principe maandelijks, rekening houdt met veranderingen in inkomen, en niet meer met een tijd ertussen van een jaar, zoals nu het geval is.

Voor de betalers, zoals de werkgevers, betekent de bronheffing wel een extra administratieve last en kan deze bovendien problemen geven met betrekking tot de privacy, omdat de werkgever over gegevens zal moeten beschikken over de privésituatie van de belastingbetaler om de verschuldigde belasting te kunnen berekenen.

Een ander probleem wordt voorzien in de overgang van het ene systeem naar het andere: de belastingplichtigen moeten in principe in het jaar van invoeren ook al de belasting over het voorafgaande jaar betalen, tenzij de Staat een jaar belasting afschrijft. Sapin heeft al toegezegd dat huishoudens niet dubbel aangeslagen zullen worden.

De hervorming wordt dan ook niet van de ene dag op de andere ingevoerd, maar de lijnen zijn al uitgezet. Er wordt een overgangsperiode van 3 jaar voorzien waarin geleidelijk het nieuwe systeem zal worden ingevoerd.

Concreet betekent dit :

In 2016 zal 10% inkomstenbelasting als bronheffing worden geïnd. Om dit te compenseren zal er 10% van de inkomstenbelasting over 2015 worden afgetrokken.

In 2017 wordt 25% van de verschuldigde belasting aan de bron ingehouden.

In 2018 wordt dan de bronheffing in zijn geheel toegepast.

De optie om bijvoorbeeld het jaar 2017 fiscaal buiten beschouwing te laten en er een ‘année blanche’ van de maken, is niet waarschijnlijk. Dit zou er namelijk toe kunnen leiden dat belastingplichtigen in 2017 een maximum aan inkomsten zouden vergaren, zonder dat daar in 2018 belasting over zou moeten worden betaald. Francois Hollande benadrukt dat hij garandeert dat niemand op de situatie zal verliezen – niet de Fransen, maar ook de staat niet. Waarvan akte.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account